Γρατιαν́ος Ζ́ωρζης, αυθ́εντης Λευκ́αδος: Ιστορικ́η Πραγματέια

Εξώφυλλο
Τυπογραφέιον "Η Ιον́ια" αδελφ́ων Κ́αων, 1870 - 320 σελίδες

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας