Η αποκάλυψη του Ιωάννη: ιστορική και συγχρονιστική ερμηνευτική προσπάθεια

Εξώφυλλο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας