Η εν Ελλάδι εκκλησιαστική αρχιτεκτονική επί Τουρκοκρατίας

Εξώφυλλο
Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 2000 - 45 σελίδες

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
9
Τύποι εκκλησιών
25
Σημειώσεις
44
Πνευματικά δικαιώματα

Πληροφορίες βιβλιογραφίας