Θεοφιλος Καιρης

Εξώφυλλο
Τυπογραφειον "Εστια", 1928 - 268 σελίδες
0 Κριτικές

Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Ενότητα 1
1
Ενότητα 2
3
Ενότητα 3
5

9 άλλες ενότητες δεν εμφανίζονται

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

22 Μαρτίου Αδαμάντιος Κοραής Αθανάσιος Αθηνά Αθηνών αί άλλ άλλά άν Αντώνιος άπό Απριλίου αριθ αύτόν αύτοΰ αύτών Βλ Γεώργιος Γουλανδρής γράφει Γρηγόριος Δαπόντες δέν Δημήτριος Δημητρίου διά νά διά τήν διδάσκαλος διότι δμως δπου δπως δστις δτι δχι εΐνε εΐχε έκ τής έκ τών Έκκλησίας έν Αθήναις έν Ανδρω έν Κυδωνίαις έν τή έν τώ έξ έπί έπιστολήν Ευαγγελικής Σχολής Έφημ ήμών ήτο θά θέλει Θεόκλητος Φαρμακίδης Θεόν Θεόφιλος Καΐρης θρησκείας Ιανουαρίου Ιουνίου Ιωάννης καθ Καμπανάκης Καμπάνης κατ Κοραή Κυκλάδων Κωνστ λέγει Λεωνίδας μαθηταί μαθητών Μαΐου μέ μέν μεταξύ μέχρι Μιχαήλ μόνον Μπίστης νά Νεόφυτος Νεόφυτος Βάμβας Νικόλαος όποίον παρά τοΰ περι Περιοδ πρέπει νά πρός Σεπτεμβρίου Σμύρνη Σύνοδος Συνόδου τά όποία τήν τήν οποίαν τής Ανδρου τής Έλλάδος τί τό τόν τοϋ τοΰ έν τοΰ Θεοΰ τοΰ Θεοφίλου Καΐρη τοΰ Καΐρη τοΰ Όρφανοτροφείου τούς τοΰτο τουτου τών Κυδωνιών ύπέρ ύπό υπό τοΰ Φαρμακίδης ών ώς

Πληροφορίες βιβλιογραφίας