Μηχανισμοί της αγροτικής οικονομίας στην τουρκοκρατία: ΙΕ'-ΙΣΤ' αι

Εξώφυλλο
Θεμέλιο, 1978 - 300 σελίδες

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας