Ο Μητροπολίτης του Μ. Τιρνοβού Βουλγαρίας Διονύσιος Ράλλης Παλαιολόγος και οι ενέργειες του για την απελευθέρωση των υπόδουλων Ελλήνων και Βούλγαρων: τέλη 16ου αρχές 17ου αιώνα

Εξώφυλλο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας