Ο Πράσινος θεσσαλικός λίθος και τα λατομεία της Χασάμπαλης

Εξώφυλλο
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, 2009 - 80 σελίδες

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας