Το Τουρκικό κράτος και η ιστορία: η Κλειώ συναντά το γκρίζο λύκο

Εξώφυλλο
Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 - 163 σελίδες

Πληροφορίες βιβλιογραφίας