Φλαβίου Ιωσήπου Ἰουδαικῆς ἀρχαιολογίας λόγοι Κ'. Ἰουδαικῆς ἁλώσεως λόγοι Ζ'.: Περὶ ἀρχαιότητος Ἰουδαίων κατὰ Απίωνος λόγοι Β'. Εἰς τοὺς Μακκαβαίους λόγος, ἤ Περὶ αὐτοκράτορος λογισμοῦ

Εξώφυλλο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας