Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE PLAYS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

WITH

NOTES,

BY

JOHNSON AND STEEVENS.

VOL. VI.

TAMING OF THE SHREW,
WINTER'S TALE,

COMEDY OF ERRORS.

PHILADELPHIA:

PUBLISHED BY H. MAXWELL AND T. S. MANNING.
T?

470106

AST09. LENOX AND TILSTA FAMIONS.

1908

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »