Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE PLAYS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

1

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

WITH

NOTES,

BY

JOHNSON AND STEEVENS.

VOL. VI.

TAMING OF THE SHREW,

WINTER'S TALE,

COMEDY OF ERRORS.

PHILADELPHIA:

PUBLISHED BY H. MAXWELL AND T. S. MANNING.

470106

ASTOR, LENOX AND TILDA FOUNDATIONS.

1908

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »