Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

BY

WILLIAM COWPER,

OF THE INNER TEMPLE, ESQ.

IN TWO VOLUMES.

'vol. 1.

Sicut aquæ tremulum labris ubi lumen ahenis
Sole repercussum, aut radiantis imagine lunæ,
Omnia pervolitat latè loca, jamque sub auras
Erigitur, summique ferit laquearia tecti.

VIRG. Æn. viji.
So water, trembling in a polish'd vase,
Reflects the beam that plays upon his face;
The sportive light, uncertain where it falls,
Now strikes the roof, now flashes on the walls.

A NEW EDITION,

WITH

HEAD AND TAIL-PIECES,

Designed by THURSTON; and
Engraved ly Nesbit, Clennel, and Branston.

LONDON:
PRINTED FOR J. JOANSON, IN ST. PAUL's

CHURCHYARD.

1808,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »