Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

HERODOTUS.

VOL. I.

TRANSLATED FROM THE GREEK,

WITH NOTES,

BY

THE REV. WILLIAM BELOE.

IN FOUR VOLUMES.

VOL. I.

THE FIRST AMERICAN,

YROM THE LAST CORRECTED AND ENLARGED LONDON EDITION

PHILADELPHIA:
PUBLISHED BY EDWARD EARLE.
William Fry, Printer.

1814.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »