Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

182.1

Eduorile

[ocr errors]

THE

WORKS

OF

PRESIDENT EDWARDS.

IN TEN VOLUMES.

VOL. II.

CONTAINING,

1. INQUIRY INTO THE FREEDOM OF THE WILL.
II. THE GREAT CHRISTIAN DOCTRINE OF ORIGINAL SIN DEFENDED.

NEW-YORK:

PUBLISHED BY S. CONVERSE.

1829.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »