Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

SCRIPTORES

RERUM GERMANICARUM

IN USUM SCHOLARUM

EX

MONUMENTIS GERMANIAE HISTORICIS

SEPARATIM EDITI.

EINHARDI VITA KAROLI MAGNI.

EDITIO QUINTA.

HANNOVERAE ET LIPSIAE

IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI

1905.

EINHARDI

VITA KAROLI MAGNI.

EDITIO QUINTA.

POST G. H. PERTZ RECENSUIT G. WAITZ.

HANNOVERAE ET LIPSIAE
IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI

HANNOVERAE. TYPIS CULEMANNORUM.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »