Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][merged small][merged small]

A

LITUR G Y

FOR THE USE OF THE

CHURCH AT KING'S CHAPEL

IN BOSTON;

COLLECTED PRINCIPALLY FROM THE

BOOK OF COMMON PRAYER.

FIFTH EDITION;

WITH FAMILY PRAYERS AND SERVICES,

AND OTHER ADDITIONS.

BY

F. W. P. GREENWOOD, D. D.

BOSTON:

JAMES MUNROE AND COMPANY.

MDCCCXLI.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »