Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

v.

Bl. 89,

Philadelphia v. Greble, 38 Price and Seibert, 5 Watts
Pa. St. 339,
415 & S. 438,

31 Phenix M. L. Ins. Co. and Pride v. Bubb, 7 L, R. Cb. Herman, 17 Minn. 153, 786

App. 64,

466 Picot and Carondelet, 38 Proctor and Hill, 10 W. Mo. 125, 445 Va. 59,

742, 746 Pier and Marsb, 4 Rawle Pruden v. Pruden, 14 Ohio 273, 119 St. 254,

255 Pitt and Howard, 7 Mod. Pue v. Pue, 1 Md. Chy. 68,

575
Dec. 382,

254 Pittard and Forward, 1 T. Putnam and Haskell, 42 R. 27, 364 Me. 244,

624 Pittsburgh, &c. R. Co. and Pyle v. Price, 6 Ves. 780, 540

Snyder, 11 W. Va. 34, 36,502 Queen’s Proctor and ChamPleasants v. Lewis, 1 Wash. bers, 2 Custeiss 415, 384 273,

206 Quick v Brooks' Adm'r, Plummer Gheep, 1

29 Ia. 484,

750 Hawks. 68, 28, 42, 43 Quidort's Adm'r v. PerPoirier V. Morris, 2 El. & geaux, 3 C. E. Green 240 472,

84 Pollard v. Rogers, 4 Call Radford v. Carwile, 13 W. 239,

521 Va. 572, Polly, Woods & Co. and B.

462, 464, 466, 595, 625 O. R. R. Co., 14 Gratt. Ragsdale's Case, 2 H. & M. 445, 641 8,

623 Poole and Atty. Gen'l, 4 Ragsdale v. Bowles, 16 Ala. Myl. & Cr. 17, 540 62,

24 Poor and Coolidge, 15 Mass. Railroad Co. and Clapp, 19 427, 420 Barb. 461,

59 Pope v. Pendergraft, 1 A. Railroad Co. and Collins, K. Marsb. 122, 134 12 Barb. 492,

59 Porter v. Cox, 5 Mad. 80, 726 Railroad Co. v. Reeves, 10 Porter v. Daniel, 11 W. Va.

Wall, 176,

366 253,

207 Raices and Jones, 4 Rand. Porter v. Merchants' Bk., 386,

206 28 N. Y. 650, 228, 229 Rait and Perkins, 43 Me. Porter v. Talcott, 1 Cow. 280,

134 378,

641 Randall v. Kreiger, 2 Dill. Porterfield and Winebid

C. C. 446,

528 dle, 9 Barr 137, 33, 41 Randall v. Mumford, 18 Prentice v. Zane, 2 Gratt. Ves. 427,

726 262,

239 | Randolpb,ex parte, 2 Brock. President, &c., and Moore, 447,

639 6 Pet. 86,

280, 281 | Rankin v. West, 25 Mich. Preston's Heirs v. Bowmar, 195,

96 6 Wheat. 580,

606 Raulston v. Jackson, 1 Preston v. Harvey, 3 Call Sneed 129,

29, 41 495,

125 Ravenga v. Mackintosh, 2 Price and Pyle, 6 Ves. 780, 540 B. & C. 693,

54 Price and Scott, 2 Serg. & Rawdon and Campbell, 18 R. 59,

252, 253
N. Y. 416,

690

v.

Rayfield Gaines, 17 Richmond & P. R. Co. and
Gratt. 1,

255 Hancock, 3 Gratt. 228, 318 Raymond v. Howland, 17 Rider v. Nelson, &c., FactoWend. 389, 278 ry, 7 Leigb 154,

605 Raysdale and V. & M. R. Rio Grande Case, 19 Wall. Co., 46 Miss. 458, 367 178,

319 Read and Barnett, 51 Pa. St. Robinson and Aylett's Ex'r, 191, 49 9 Leigh 45,

280, 284 Reed and McInerny, 23 Ia. Robinson and Clay, 7 W. 410, 445 Va. 348,

663 Reed v. Sue, 1 Va. Cas. 123, 481 Robinson and Richmond Reeves and Railroad Co., Enquirer, 24 Gratt. 518, 290 10 Wall. 176,

366 Robinson v. Wadelow, 8 Reid and Ellett, 13 W. Va. Sim. 134,

685 338,

690 Robrecht and Marling, 13 Reid v. Stuart, 13 W. Va. W. Va. 440,

293, 297 338,

690 Rochester & S. R. Co. and Reiley and Whelan, 5 W. Clark, 14 N. Y. 571, 364 Va. 356,

685 Rodriguez v. Tulmine, 4 Reitz & Co. v. Bennett, 6

Esp. 721,

57 W. Va. 418,

319 Roff and Hartley, 12 W. Remsen and Brinkerhoff, Va. 401,

294, 295, 296 8 Paige 489,

381. Rogers and Long, 17 Ala. Renfro and Hall & Co., 3 546,

24 Metc. (Ky.) 53,

361 Rogers und Pollard, 4 Call Rex v. Holt, 7 C. & P. 609, 239,

521 671, 672 Rollin v. Cross, 45 N. Y. Rex v. Hunt, East 1825, 671 770,

592 Rex v. Jarvis, 2 Mad. & R. Rooke and McDonald, 40, 672 2 Bing. N. C. 217,

42 Rex v. Lewis, 6 C. & P 161, 672 Roubscbild v. Carney, 3 B. Regina v. Ryan, 2 Mad. & & C. 391,

240 R. 213,

672 Rowley and Appleton, L. Regina v. Smith, 33 E. C. R. 8 Eq. 139,

467 L. & Eq. 567,

672 Royal Ins. Co. and Fried, Reynolds and Treadwell, 47 Barb. 127,

784 39 Conn. 31,

779 Rucker and Eastin, 1 J. Rian v. County, 14 Ill. 83, 445 Marsh, 236,

134 Rive and Milbollen's Russell and Watson, 18 Ia. Adm'r, 13 W. Va. 566, 690 80,

751 Rice v. King, 7 Jobne. 20 119 Rust and Downman, 6 Ricbardson and James, 1

Rand. 587,

267, 268 Vent. 534,

690 Rutherford and Bostic, 4 Ricbardson v. Donahoo, 16 Hawks 83,

42 W. Va. 685,

356 Ryan and Regina, 2 Mad. Ricbardson v. Wbeatland, 7 & R. 213,

672 Metc. 169,

690 Sample and Taylor, 51 Ind. Richmond Enquirer v. Rob

527 inson, 24 Gratt. 548, 290 Sample and Walter, 25 Pa. Ricbmond & D. R. Co. v. St. 275,

54 Anderson, 31 Gratt. 812, Sandford and Middleton, 4 582, 583 Camp. 34,

655

423,

Va. 43,

Sands v. N. Y. L. Ins. Co., Sbaw v. Peckett, 26 Vt.

50 N. Y. 626,

424 482,

444, 445

Savage v. Brewer, 16 Pick. Sheff v. City &c., 16 W. Va.

453,

27 307,

582, 583

Savannab and Cooper, 4 Shelby and Wineberger, 6

Ga. 68,

446

Watts & S. 342,

42

Sawtelle and Zane, 11 W. Sbelor and Scott & Boyd,

738 28 Gratt. 909, 26, 33, 41, 44

Sawyer and Lucas, 17 Ia. Sheppard and Goodnough,
517,
527 28 III. 27 III. 81,

622
Sayres and Witham, 9 W.

Sberman

v. Crosby, 11

Va. 671,

609

Jobps. 70,

305

Scaife and Morehouse, 2 Sberman

V. Sherman, 2

Myl. & Craig 695, 268 Vern. 276,

779

Scanlan v. Cowley, 2 Hilt. Sherman v, Weston Stage

489,

30 Co., 24 Ia. 515,

61

Scbafer and Isham, 60 Shirley v. Long, 6 Rand.

Barb. 317,

83 764,

263

Schwartzo and G. L. Ins.

Shurtz

Johnson, 28

Co., 18 Minn, 448, 786 Gratt. 657,

375

Scott v. Bentel, 23 Gratt. 1, 45+ Sickles and W. &c. S. P.

Scott v. Hornsby, 1 Call 41, 571 Co., 24 How. 344, 120, 122

Scott v. Lunt's Adm'r, 6 .Simmons v, Trumbo, 9 W.

Pet. 349,

562 Va. 358,

501

Scott v. Parker, 1 Ad. & Sims v. Bank of Charles-

EI. (N. S.) 812,

640 ton, 8 W. Va. 274, 341

Scott v. Price, 2 Serg. & R. Sims v. McLendon, 3 Strob.

59,

252, 253 560,

30

Scott's Adm'r and Bernard, Simpson v. Hart, 14 Johns.

3 Rand. 522,

206 77,

119

Scott & Boyd v. Shelor, 28 Sisson and McCormick, 7

Gratt. 909, 26, 33, 41, 44 Cow. 715,

35

Sears v. Hathaway, 12 Cal. Skipwith v. Young, 5 Mupf.

277,

57

276,

318

Sedgwick v. Cleveland, 7 Sloan v. N. Y. Cent. & H.

Paige 287,

730 R, R. R. Co., 1 Hun. 541, 61

Seibert v. Price, 5 Watts & Smaller and Erwin, 2

S. 438,

31 Sandf. 310,

746

Seitz v. U. P. R. Co., 16 Smead v. Foord, 1 EI. &

Kan. 134,

592

El. 602,

366

Selden and Lymbrick, 3 Smith and Abbott, 2 W.

Munf. 202,

318

Black. 947,

655

Seymour and Ladue, 24 Smith and Cooper, 9 Serg.

Wend. 63,

640 R. 26,

134

Shackleford and Smith, 4 Smith and Doe, 5 M. & S.

Dana 454,

137 126,

685

Shackleford v. Collier, 6 Smith and French, 4 Vt.

Busb. 149,

84, 89 363,

30

Shafer v. Stonebraker, 4 Smith and Gregory, 41 E.

Gill. & J. 315,

122

Cby, R. 703,

685

Sbarp v. Hullett, 2 S. & S. Smith and Knapp, 27, N.

496,

729

Y. 277,

[ocr errors]

81, 91

V.

[ocr errors]

Smith and Southworth, 7 State and Callaban, 21 Obio
Cush. 391,

332
St. 306,

674
Smith and Regina, 33 E. C. State and Lemone, 4 W.
L. & Eq. 567,

672
Va. 755,

662, 663
Smith and Travis, 1 Barr State and Malloy, 34 N. J.
234,
31 410,

669 Smith v. N. H. & N. R. Co., State and M. & O. R. Co., 12 Allen 533, 364 29 Ala. 573,

639 Smith Shakleford, 4 State v. Deaton, 65 N. C. Dana, 454, 137 496,

526 Smith v. Whiting, 11 Mass. State v. Steamship Co., 13 446, 119 La. An. 497,

445 Smith's Adm'r v. Loyd's State Bk. and Lafayette

Ex'r, 16 Gratt. 313, 651 Bk. 4 McLean 208, 227
Snoddy v. Haskins, 12 State Bk and Merchants'
Gratt. 363,
316 Bk, 10 Wall. 604,

230
Snow v. Allen, 1 Stark. State of Ohio and Baldwin,
602,

309 Snyder and Knapp, 15 W. Statham v. N. Y. L. I. Co., Va. 434,

!

30, 54
6 Ohio 16,

289 45 Miss. 581, 424, 425, 426, Spyder v. P. C. & St. L. R.

428 Co., 11 W. Va. 14, 36, 582 St. Clair v. Orr, 16 Ohio Spyder v. Spyder, 9 W.

St. 220,

751 Va. 415,

341 Steamship Co. and State, Solomon v. Solomon, 13 13 La. An. 497,

445 Sim. 516,

727 Stephenson and Ware, 10 Southwick and Coleman, Leigb 158,

583 9 Jobps. 51,

59 Sterling and Holliday, 62 Southwick v. Stevens, 10 Mo. 321,

27 Johns. 444,

59 Stetson and Crupo, 8 Metc. Southworth v. Smith, 7 394,

445 Cusb. 391,

332 Stevens and Southwick, 10 Spaulding v. Evals, 2. Mc- Johns. 444,

59 Lean 139,

656 Stevens v. Fassett, 27 Me. Spencer v. McMasters, 16 266,

54 59 Stevens v. Griffith, 3 Vt. Spengler v. Davy, 15 Gratt. 448,

134 381,

26, 29, 41 Stewart and Edwards, 15 Sprague and Nat. Bank, 5

Barb. 67,

119 C. E. Green 13,

84 Stewart v. Jackson, 8 W. Spring v. Gray's Ex’rs, 6

Va. 29,

540 Pet. 151,

318 Stimpson and Jacks, 13 III. Stafford and Swayne, 3

703,

30, 33, 41 Ired. L. 289,

30, 35 St. Louis M. L. I. Co. v. Stark and Farris, 3 B. Mon. Kennedy, 6 Bush 450, 787 4,

32, 41 Stockley v. Hornidge, 8 Starke and Chrisholm, 3 Car. & P. 11,

26 Call 25,

252, 253 Stockton v. Farley, 10 W. Starr and Betts, 5 Conn.

Va. 171,

101 550,

119 Stone v. Crocker, 24 Pick. State and Barcus, 1 Haw. 81,

34 Cr. R. 249,

674 Stone v. Swift, 4 Pick. 389, 53

Ill. 405,

81, 82

Stone v. Ware & Smith, 6

Taylor and Glidden, 16 Mupf. 541, 317 Obio St. 509,

84, 87 Stonebraker and Sbafer, 4 Taylor and Willans,6 Bing. Gill & J. 345,

122
183,

34 Strange v. Floyd, 9 Gratt. Taylor v. Meads, 34 L. J. 474, 651 (N. S.) ch. 203,

466 Strawn v. Strawo, 53 III. Taylor v. Sample, 51 Ind. 274, 682 423,

527 Strode and Ulsb, 13 Pa. St. Tazewell v. Wbite's Adm'r, 433, 134 13 Gratt, 329,

280 Strong v. Clem, 12 Ind. 37, 527 Teeter v. Williams, 3 B. Stuart and Reid, 13 W. Va.

Mon. 562, 338,

690 Templeton v. Fauntleroy, Stuart v. Cotter, 4 Rand. 3 Rand. 431,

502 85,

138 Tonant v. Brookover, 12 Sturdevant v. Norris, 30 Ia.

W. Va. 337,

526 65,

527 Tevis v. Ellis, 25 Cal. 515, 622 Sue and Reed, 1 Va. Cas. Thoxter v. Willliams, 14 123, 481 Pick. 49,

592 Sullivan and Brown, 5 Pike Thomas v. Womack, 13 221, 592 Tex. 580,

61 Supervisors and Durant, 26 Thompson and Hoytt, 1 Wend. 66, 145 Selden 335,

228 Sutton and Johnston, 1 T. Thorno and Doas, 3 Jobns. R. 546,

3+, 38, 43
543,

729, 733 Sutton v. Sutton, 7 Gratt. Thurber v. Townsend, 22 204, 520 N, Y. 517,

465, 527 Suydam and Hall, 6 Babb. Thurmood and Crawford, 84, 29, 41, 42 3 Leigh 85,

555 Swayn.c v. Stafford, 3 Ired. Tisdale and Packard, 50 L. 289,

30, 35
Mo. 376,

445 Sweeny V. Baker, 13 W. Tompson and Massey, 3 Va. 218, 49, 59, 565 Greenl. 310,

54 Swift and Stone, 4 Pick. Toney v. Marvin, 15 Mich. 53 60,

466 Swinburne and Dryden, 15 Toole and Cookfon, 59 Ill. W. Va. 250, 564 515,

96 Swinerton and Craig, 15 Torpin's Adm'r and MonN. Y. (8 Hun) 147,

592 tague's Ex'r, 8 Gratt. Swope and Chambers, 2 453,

358 Gratt. 319,

606 Towles and Atwell's Adm'r, Sydenstricker and Nutter,

1 Mupf. 181,

654 11 W. Va. 535, 209, 280, 305 Town and Bacon, 4 Cusb.

239. Syme v. Montague, 4 H. &

Townsend and Thurber,
M. 180,

211
22 N. Y. 517,

466, 527 Talcott and Porter, 1 Cow.

Travis v. Smith, 1 Barr 378,

644
234,

31 Taloe v. Ins. Co., 9 How. Treadwell v. Reynolds, 39

784, 785, 789
Conn. 31,

779 Taylor and Bacus, 6 Munf. Treanor V. Donaboe, 9 488, 654 Cusb. 228,

59

389,

30, 57

390,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »