Αναζήτηση στο βιβλίο

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 207 - Reading maketh a full man; conference a ready man; and writing an exact man. And, therefore, if a man write little, he had need have a great memory; if he confer little, he had need have a present wit; and if he read little, he had need have much cunning, to seem to know that he doth not. Histories make men wise; poets, witty; the mathematics, subtle; natural philosophy, deep; moral, grave; logic and rhetoric, able to contend: Abeunt studia in mores!
Σελίδα 233 - Cursed be their anger, for it was fierce; and their wrath, for it was cruel: I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel.
Σελίδα 194 - Si l'amour du pays doit ici prévaloir, C'est son bien seulement que vous devez vouloir, Et cette liberté qui lui semble si chère N'est pour Rome, Seigneur, qu'un bien imaginaire, Plus nuisible qu'utile, et qui n'approche pas De celui qu'un bon prince apporte à ses Etats.
Σελίδα 29 - And, lastly, We do hereby, for Us, our heirs and successors, grant and declare that these our Letters Patent, or the enrolment or exemplification thereof, shall be in and by all things...
Σελίδα 207 - Abeunt studia in mores'; nay, there is no stand or impediment in the wit, but may be wrought out by fit studies: like as diseases of the body may have appropriate exercises; bowling is good for the stone and reins, shooting for the lungs and breast, gentle walking for the stomach, riding for the head and the like; so if a man's wit be wandering, let him study the mathematics; for in demonstrations, if his wit be called away never so little, he must begin again; if his...
Σελίδα 189 - Romani, quorum superbiam frustra per obsequium ac modestiam effugeris. raptores orbis, postquam cuncta vastantibus defuere terrae, iam et mare scrutantur : si locuples hostis est, avari, si pauper, ambitiosi, quos non Oriens, non Occidens satiaverit : soli omnium opes atque inopiam pari adfectu concupiscunt. auferre trucidare rapere falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.
Σελίδα 311 - Aliae panduntur inanes 740 suspensae ad ventos, aliis sub gurgite vasto infectum eluitur scelus aut exuritur igni : quisque suos patimur manes; exinde per amplum mittimur Elysium et pauci laeta arva tenemus; donec longa dies, perfecto temporis orbe, 745 concretam exemit labem, purumque relinquit aetherium sensum atque aurai simplicis ignem.
Σελίδα 307 - Omnis homines, Patres conscripti, qui de rebus dubiis consultant, ab odio, amicitia, ira atque misericordia, vacuos esse decet.
Σελίδα 234 - I know but one way of fortifying my soul against these gloomy presages and terrors of mind, and that is, by securing to myself the friendship and protection of that Being who disposes of events and governs futurity. He sees, at one view, the whole thread...
Σελίδα 206 - To spend too much time in studies, is sloth : to use them too much for ornament, is affectation ; to make judgment wholly by their rules, is the humor of a scholar : they perfect nature, and are perfected by experience: for natural abilities are like natural plants, that need pruning by study ; and studies themselves do give forth directions too much at large, except they be bounded in by experience.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας