Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

ANALOGY OF RELIGION,

NATURAL AND REVEALED,

TO THE

CONSTITUTION AND COURSE OF NATURE.

BY JOSEPH BUTLER, LL. D.

LATE LORD BISHOP OF DURHAM.

WITH AN

INTRODUCTORY ESSAY.

LY ALBERT BARNES.

Ejus (analogiæ) hæc vis est, ut id quod dubium est, ad aliquid simile de quo non

quæritur, referat; ut incerta certis probet..... Quint. Inst. Orat. l. 1. c. 6.

NEW STEREOTYPE EDITION.

NEW YORK.
ROBINSON & FRANKLIN, 180 BROADWAY,

(Successors to Leavitt, Lord, & Co.)
BOSTON:-CROCKER & BREWSTER,

47 Washington-street.

Entered accorling to the Act of Congress, in the year 1832, by JONATHAN LEAVITT, in the Clerk's Office of the District Court of the Sonthern District of the State of New York.

D. FANSHAW, Printer,

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »