Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Barry, John H., 259.
Bassett, Samuel C., 245.
Bates, Dr. Henry Y., 285.-
Bates, Ross, 285.

Battle Creek (town), 23.
Battles-

Ash Hollow, 272.

Rosebud, 71.

Slim Buttes, 73.

White Stone Hills, 78, 164.

Bean, John J., 285.

Beatrice, 63, 64, 65, 129, 181, 337.

Beattie, James, 350.

Beemer (town), 29.

Belfour, W. A., 360.

Bell, John T., 366.

Bell, Ortha C, 193, 214.

Bell, Ray, 365.

Bellevue, 7, 8, 22, 64, 119, 121, 148,

154, 155, 156, 157, 231.

Bellevue claim club, 155.

Bellevue Town Company, 155.
Belpere, C. L., 362.

Bené, Jules, 61.

Benedict, F. J., 285.

Bennett, Capt., 78.

Bennett, George D., 279, 286.

Bennett, Gideon, 133, 138.

Blackman, E. E., Collection of, 366.
Blaine, Col., 153.

Blair, Montgomery, 100.

Blakely, Nathan, 63, 284, 304.
Bloomington, 108.

Blunt, Joseph, 135, 137.
Blunt, Mrs. Joseph, 137.
Blythe, T. A., 280.
Boats-

Banner State, 141.
Little Ann, 148.

Mayflower, 148.

Western Engineer, 78.

Yellowstone, 78.

Boelus (town), 182.

Boston, 126.

Boston Journal, 202.

Boulware, John B., 134, 140, 142.

Boutton, Martin V., 142.

Bowen, John S., 145.

Bowen, William R., 304.

Bowers, A., 145.

Bowers, William D., 304.

Bowlby, Charles J., 230, 231, 233,

241, 246.

Bowman, Oscar R., 218.

Box Butte county, 31.
Boyer Lake, 21.

Bennett, Judge Hiram P., 60, 138, Boyd, Gov. James E., 58, 207, 300.

140, 141, 143.

Bennett, William, 143.

Benton, George H., 136, 137.

Benton (town), 79.

Bessey, Dr. Charles E., 276, 277.
Best, G. M., 334.
Bethlehem, 21, 23.
Bierbower, Victor, 114.

Bierwagon, Charley, 135, 136.
Big Elk (chief), 14.
Bighorn country, 69, 70.
Big Springs (Kansas), 349.
Billows, Peter, 104.
Billows family, 104.
Bills, Charles J., 285.
Bingham, John A., 285.

Birchfield, William P., 141.
Bird, Jim, 107.

Bird family, 104.
Bishop, Arthur E., 285.
Bixby, Ammi L., 218, 285.
Black Bird (chief), 272.
Black, James P. A., 259.
Black canker plague, 15.
Black Hills, 72.

Blackburn, Merritt L., 260.

Blackburn, Thomas W., 259.
Blackman, Elmer E., 221, 222, 223,

226, 231, 237, 241, 244. 245, 246,
248, 251, 255, 258, 261, 262, 263,
267, 274, 295, 334, 335, 359, 366.

Bozarth, W. N., 365.

Brace, L. D, 365.

Bradford, Judge Allen A., 60, 136,

140.

Bradford, Henry, 138, 141, 142.
Bradford, Henry & Co., 139, 142.
Bradford, R. H., 100.

Brash, Mrs. G. H., 303.
Brewster, John W., 285.
Briggs, Clinton, 172.

Bristol, D. Charles, 333, 334, 335,

374.

Bristol, Mrs D. Charles, 334.

Bristol, D. Charles, Collection of,

258, 331, 374.

Broady, Jefferson H., 172, 231, 234,
235.

Brock, Nelson C., 224, 363, 381.
Brown, C. M., 285.

Brown, Dick, 138.

Brown, Elmer W., 279.

Brown, Erasmus E., 98. 99.

Brown, Francis W., 250, 280, 284.

Brown, George W., Jr., 276.

Brown, M. W., 140.

Brown, Norris, 174, 248.

Brown, Will A.. 359, 360.

Brown county, 31.

Brownville, 65, 104, 129, 138, 143,

144, 145, 158, 163, 164.
Brownville College, 145.

Brower, Jacob V., 222, 362, 363.
Broz, Rev. John S., 237.

Bruner, Uriah, 304.

Bryan, Frank, 346.

Bryan, William Jennings, 62, 280,-
281, 300.

Bryan, Mrs. William Jennings, 280,
300.

Buchanan, James, 148.

Buchanan, John Ross, 25, 222, 223.
"Buckskin Charlie," see White,
Charles.

Buell, George E., 279.

Buffalo Bill, see Cody, William F.
Buffalo county, 25.
Buffalo Gap, 32.

Building for State Historical So-
ciety, Plans for, 233.
Building Proposition, 290.
Burlington (Iowa), 169.
Burnett, Edgar A., 276.
Burnham, Charles E., 260.
Burt, Francis, 119.
Burt county, 80, 117.
Busch, Charles H., 280.
Bush, L. Penn, 240.

Butler, Gov. David, 87, 88, 94, 159,

[blocks in formation]

Carson, C. H., 365.

Carson, Sam, 139, 141.
Carterville, 23.

Carved Rock on University campus,
331.

Casper (Wyo.), 32.
Cass county, 116.

Cass county (Iowa), 7, 12, 23.
Catalogue of Museum, see Museum
Catalogue.

Caton, John Dean, 7.
Cedar Rapids, 181..
Chadron, 32, 68.

Challis, C. H., 248.

Chamberlain, Miss Abba Daton, 360.
Chappell, Phil E., 228, 230.
Chapman, Mrs. Agnes D., 295.
Chapman, Bird B., 138.

Chapman, Samuel M., 297, 305.
Charde, Mrs. A. B., 218.
Chase county, 271.

Chatburn, George R, 381.
Cherry county, 31, 68.

Chester Basin, see Salt Basin.
Cheyenne (Wyo.), 68, 69, 70, 181.
Chicago, 7.

Childs, A. L., 145.

Chippeway Indians, 7, 8.

Chittenden, Capt. Hiram M., 192,

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Coonville (town), 23.
Corcoran, George F., 285.
Cornell, Charles H., 218.
Cornell, H. W., 140.
Cottonwood canyon, 270.
Cottonwood Springs, 270.
Council Bluffs, 12, 19, 22, 24, 26, 53,

59, 64, 78, 81, 119, 154, 181, 302.
Council Bluffs Agency, 8.
Council Bluffs subagency, 7, 8.
Council Point, 12, 15, 21, 22.
County Historical Societies, 304.
Cowin, John C., 205, 213, 259.
Cowles, Charles H., 135, 136, 137,
138, 139, 140.

Cowles, Mrs. F. W., 280.

Cowles, Harvey C., 135, 138, 139.
Cox, William W., 62, 65, 103, 227,

228, 236, 237, 239, 240, 275, 304.
Cox, Samuel D., 305.

Craig, Hiram, 304.

Craig, William R., 137, 140, 141, 142.
Crandall, Wallace L., 279.
Crawford, James, 239, 362.
Crazy Horse (chief), 73, 74, 75, 76,

77.

Maple, 27.

Plum, 9, 133.

Prairie, 356.
Rosebud, 70, 72.
Salt, 85, 103, 337.
Sandy, 129.

Silver, 16.

South Table, 133.
Squaw, 141.

Sugar, 12.
Sweet, 336.

Table, 135, 137.
Thirty-two Mile, 131.
Walnut, 139.

Weeping Water, 354.
Wilson, 199.
Creighton (town), 32.
Crescent (town), 21.
Crew, Farmer W., 240.
Crimm, Dr., 104, 105.

Crites, Albert W., 258.

Crook, Gen. George, 68, 70, 72, 73,

74, 75, 76, 77.

Cross, R. T., 363.

Crounse, Lorenzo, 29, 99, 112.
Crow Indians, 71.

Crow Creek Agency, see Agency,
Crow Creek.

Croxton, John H., 304.
Culver, Ada I., 260.

Cuming, Gov. Thomas B., 119, 120,
140, 255, 300.

Cuming county, 31.

Cummins, Gov. A. B., 255.
Custer, Gen. George A., 72.
Cutler Park, 14, 15, 16.
Cutler's Camp, 16.
Cutright, John W., 260.
"Dacotah" county, 80.
Daily State Democrat, 62.
Dakota Junction, 32.
Daniel, Herbert S., 259.
Daniels, Edward, 364.
Darling, Charles W., 305.
Darlow, Alfred, 239.
Dartmouth College, 169.

[blocks in formation]

May 8, 1901, 220.

April, 1902, 226.
April 14, 1903, 231.
May 20, 1903, 233.

January 19, 1905, 243.
June 24, 1905, 243.
May 10, 1906, 251.
October 9, 1906, 255.
February 1, 1907, 262.

April 9, 1907, 274.
July 9, 1907, 276.

October 17, 1907, 277.

Diversity of work, 292.

Doane College, 171.

Dodge, Gen. Grenville M, 222.

Dodge, Henry, 357.

Dodge, Nathan P., 240.

Dodge county, 31.

Domenech, Abbe E. M., 347.

Donahoo, Thomas, 140.
Donahue, A. J., 135.
Doniphan trip, 352.
Doom, James E., 172.
Doty, Shadrach, 285.
Douglas, Fred, 151.
Douglas (Wyo.), 64.

Douglas county, 26, 117.

Downs, Hiram P., 134, 135, 136, 139.
Downs Hotel, 137, 140.

Draft of Proposition to Lincoln City
Council, 250.

Dryden, John N., 259.
Dudley, Major, 202.
Duey, Kate A., 156.
Duff, Nicholas A., 280.
Duffield, Eleanor, 285.
Dunbar trip, 344.

Duncan, Lafayette, 133, 134.
Dundas, John H., 216.
Dundas, Lucas B., 366.
Dundey, Charles, 218.

Dundy, Judge Elmer S., 300.
Dunham, Frank, 237, 360.
Dunkleberger, I. W., 360.
Dunn, Ignatius J., 259.
Dye, "Jim," 104, 105.

Early Annals of Nebraska City. By
J. W. Pearman, 133.

Early Days on the Little Blue. By
J. H. Lemmon, 127.

Early Days at the Salt Basin. By
John S. Gregory, 102.

Early Dreams of Coal in Nebraska.
By Dr. George L. Miller, 189.
Early, Jubal, 159.

Eaton, Henry M., 277, 285, 294.
Eberly, George A., 280.

Educational Convention, State, 165.
Edwards, Jonathan, 285.
Edwell, J. W., 350.

Eells, Perry, 362.

Egger, Arnold, 279.

Eggers, Mr., 360.

Elkhorn Crossing, 15.

Elkhorn rendezvous, 20, 21.

Elliot, M. A., 361.

Ellsworth, Edward, 355.

Elmendorf, William, 365.

Emery, A. B., 365.

Emery, Col., 270.

Emigrants' Guide, 9.

Endicott mound, 350.

England, Wellington H., 281.

Epperson, Ambrose C., 285.

Epperson, Charles H., 240.
Ernst, Carl J., 230.

Estabrook, Henry D, 255.
Estelle, Lee, 237.
Esty, Miss, 360.

Eubanks family, 128.

Evans, Isaiah D., 247, 258.

Evans, John M., 92, 93, 94, 95.

Evans, Robert E., 259.

Eveland, Alf., 104, 105.

Eveland, Elizabeth, 104.
Eveland, John F., 285.

Eveland family, 104.
Exchanges, 298.

Executive Board, see Directors,

Board of.

Executive Committee, see Directors,
Board of.

Exposition, American, London, 165.
Exposition, Cotton Centennial, New
Orleans, 165.

Exposition, Philadelphia, 165.
Exposition, St. Louis, Louisiana
Purchase, 232.

Exposition, World's Fair, Chicago,
165.

Eyestone, Willis J., 285, 295.
Falloon, Edwin, 259.
Farmers' Alliance, 216.

Farragut Post No. 25, 193, 213.

Fergus, Elizabeth, 144.
Ferryville, see Boyer Lake.
Fessenden, William Pitt, 50.
Fickler, Gotlif, 363.
Field Work, 296.
Finances, 306.

Financial Statement, 307.
Fisk, Jim, 132.

Fitchey, James, 143.

Fitchner, Mrs. Alice, 362.
Flansburg, Claude C., 259.
Fletcher, W. O., 363, 364.
Florence, 13, 15, 24, 26, 326.

Florence (Mormon settlement), 24.
Foale, Oscar P., 279.

Fodrea, Mrs. Kate P., 279.
Fontenelle, Logan, 241, 302.
Fontenelle (town), 26.
Ford, Governor, 14.
Fort, Irvin A., 305.

Fort Atkinson Papers, 245.
Forts-

Calhoun, 302.

Crook, 155.

Des Moines, 155.

Donelson, 199.

Fetterman, 69, 72.

Henry, 199.

Kearney, 21, 55, 134, 303.

Kearney (old), 10, 21, 134, 277. ·
Laramie, 17, 21, 69, 74.

Leavenworth, 14, 55.

McPherson, 270.

Niobrara, 33.

Pierre, 190.

Forts-Con -

Randall, 80.
Reno, 70.

Robinson, 74, 75.

Union (N. M.), 127.

Fowlkes, Dr. William T., 138, 140.
Fox. Beman C., 259.

Fox Indians, 7. 12.

Frahm, Otto, 362.

Frampton, William C., 259.

Franklin, John, 260.

Franklin county, 113.

Freight rates in Nebraska, 37, 38.
Freeman, Giles N., 139.
Fremont, John C., 199.
Fremont, 26, 121, 185, 186, 302, 344.
Fremont county (Iowa), 136.
French, Caroline Joy, see Morton,
Caroline J. F.

"French Creek," see Clearwater.
Frontier Guardian, 8, 9, 15, 19, 20,
21, 22, 23.

Frost, Lincoln, 260.

Frost, Rev. William H., 280:
Fryar, Louis F., 279.
Fulton, A. R., 7.
Fulton, William, 143.
Funk, Ancil L., 381.

Furnas, Mary E.. see Furnas, Mrs.
Robert W.

Furnas, Gov. Robert W., 47, 51, 54,
55, 57, 60, 61, 63, 143, 147, 158,
168, 171, 215, 217, 219, 220, 222,
225, 226, 228, 230, 233, 234, 238,
240, 241, 242, 245, 216, 257, 260,
300, 305, 364.

Furnas, Mrs. Robert W., 166, 381.
Furnas, Robert W. By Henry H.
Wilson, 161.

Furnas, Susanna E., see Furnas,

Mrs. Robert W.

Gage, Rev. William D., 139, 140.
Gage county, 63, 64, 159.

Gallatly, Mrs. Margaret, 239.

Gantt, Daniel, 98, 99.

Garber, Gov. Silas, 305.

Garden Grove, 12.

Gardiner, S. Adelbert, 244, 264, 295,

364, 365, 381.

Garrison, William Lloyd, 50.

Garrow, Ernest D., 280.

Garver, Fred B., 285.

Gaslin, Judge William, 108, 241.
Geisthardt, Stephen L., 240, 241,

243, 246, 248, 250, 253, 255, 256,
261, 262, 264, 266, 274, 275, 276,
277, 281, 286, 311.

General Assembly of Iowa, S.
Genoa, 24, 25, 181.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »