Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

А

CONCORD A N C E

Τ ο

SH A K E S P E A RE:

SUITED TO ALL THE EDITIONS, TERESA

IN WHICH

109

THE DISTINGUISHED AND PARALLEL PASSAGES
IN THE PLAYS OF THAT JUSTLY ADMIRED
WRITER ARE METHODICALLY

ARRANGED.

[blocks in formation]

PRINTED FOR G. G. J. AND J. ROBINSON,

PATERNOSTER-ROW,

M.DCC.LXXXVII,

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »