Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

-

در

Gixho

[ocr errors]

LECTURES

DELIVERED BEFORE THE

AMERICAN INSTITUTE OF INSTRUCTION,

AT

BOSTON, MASS., AUGUST 21, 1860,

INCLUDING

THE JOURNAL OF PROCEEDINGS

AND

A LIST OF THE OFFICERS.

PUBLISHED UNDER THE DIRECTION OF THE BOARD OF CENSORS.

BOSTON:
TICKNOR AND FIELDS,
Corner of Washington and School Streets.

1861.
Wreret

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »