Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][ocr errors]

DEVELOPED BY THE

SYLLABUS METHOD

BY

EUGENE RANDOLPH SMITH, A.M.

HEAD OF THE DEPARTMENT OF MATHEMATICS, POLYTECHNIC PREPARATORY

SCHOOL, BROOKLYN, NEW YORK
(FORMERLY HEAD OF THE DEPARTMENT OF MATHEMATICS,

MONTCLAIR HIGH SCHOOL)

NEW YORK .:: CINCINNATI .:: CHICAGO

AMERICAN BOOK COMPANY

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »