Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 314 - He has outsoared the shadow of our night; Envy and calumny and hate and pain, And that unrest which men miscall delight, Can touch him not and torture not again...
Σελίδα 520 - THE BODY of BENJAMIN FRANKLIN, Printer, (like the cover of an old book, its contents torn out, and stript of its lettering and gilding) lies here food for worms ; yet the work itself shall not be lost, for it will (as he believed) appear once more in a new and more beautiful edition, corrected and amended by THE AUTHOR.
Σελίδα 290 - Lo, the poor Indian! whose untutored mind Sees God in clouds, or hears him in the wind; His soul, proud Science never taught to stray Far as the solar walk, or milky way; Yet simple Nature to his hope has...
Σελίδα 567 - Ring out false pride in place and blood, The civic slander and the spite; Ring in the love of truth and right, Ring in the common love of good. Ring out old shapes of foul disease; Ring out the narrowing lust of gold; Ring out the thousand wars of old, Ring in the thousand years of peace. Ring in the valiant man and free, The larger heart, the kindlier hand; Ring out the darkness of the land, Ring in the Christ that is to be.
Σελίδα 114 - A miracle may be accurately defined, a transgression of a law of nature by a particular volition of the Deity, or by the interposition of some invisible agent.
Σελίδα 180 - All goes to show that the soul in man is not an organ, but animates and exercises all the organs; is not a function, like the power of memory, of calculation, of comparison, but uses these as hands and feet; is not a faculty, but a light; is not the intellect or the will, but the master of the intellect and the will; is the background of our being, in which they lie, - an immensity not possessed and that cannot be possessed.
Σελίδα 94 - Behold, I have here at hand the fourth part of a shekel of silver: that will I give to the man of God, to tell us our way. 9 (Beforetime in Israel, when a man went to inquire of God, thus he spake, Come, and let us go to the seer: for he that is now called a Prophet was beforetime called a Seer.) 10 Then said Saul to his servant, Well said; come, let us go.
Σελίδα 131 - I see my friends, my parents, my family, my people, my fellow-citizens ; when I look upon a whole race, all involved in this sin and danger, and when I see the great mass of them wholly unconcerned, and...
Σελίδα 187 - For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty.
Σελίδα 234 - And it shall come to pass afterward, that I will pour out my spirit upon all flesh...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας