Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

COAL MINE HEALTH AND

HEALTH AND SAFETY

BILLS TO IMPROVE THE HEALTH AND SAFETY CONDITIONS

OF PERSONS WORKING IN THE COAL MINING INDUSTRY OF

THD UNITED STATES

Part 1

FEBRUARY 27, MARCH 7, 12, 13, 14, 18, 20, 26, AND MAY 2, 1969

Printed for the use of the

Committee on Labor and Public Welfare

U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

26-491 0

WASHINGTON : 1969

CONTENTS

518

5
452

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »