Αναζήτηση στο βιβλίο

Περιεχόμενα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 233 - The circumference of every circle is supposed to be divided into 360 equal parts, called degrees ; and each degree into 60 equal parts, called minutes ; and each minute into 60 equal parts, called seconds ; and these into thirds, &c.
Σελίδα 172 - The rule for casting interest, when partial payments have been made, is to apply the payment, in the first place, to the discharge of the interest then due.
Σελίδα 157 - A wall to be built to the height of 27 feet, was raised to the height of 9 feet by 12 men in 6 days : how many men must be employed to finish the wall in 4 days at the same ruts.- of working 1 31.
Σελίδα 166 - ... 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years 11 years 12 years...
Σελίδα 18 - January 31, February 28, March 31, April 30, May 31, June 30, July 31, August 31, September 30, October 31, November 30, December 31.
Σελίδα 95 - To reduce an improper fraction to a whole or mixed number, — RULE : Divide the numerator by the denominator ; the quotient will be the whole or mixed number.
Σελίδα 111 - Reduce the fractions to a common denominator and divide the numerator of the dividend by the numerator of the divisor.
Σελίδα 83 - The greatest common divisor of two or more numbers is the greatest number that will divide each of them without a remainder. Thus 6 is the greatest common divisor of 12, 18, and 24.
Σελίδα 282 - Thirty days after sight of this first of exchange (second and third of the same tenor and date unpaid...
Σελίδα 10 - Los números cardinales 0: zero 1: one 2: two 3: three 4: four 5: five 6: six 7: seven 8: eight 9: nine 10: ten 11: eleven 12: twelve 13: thirteen 14: fourteen 15: fifteen 16: sixteen 17: seventeen 18: eighteen 19: nineteen 20: twenty...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας