Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

COBBET T'S

POLITICAL REGISTER,

VOL. XXII.

FROM JULY TO DECEMBER,

1812.

LONDON:

PRINTED FOR THE AUTHOR,

AND SOLD BY

RICHARD BAGSHAW, BRYDGES-STREET, COVENT-GARDEN.

J. M'Creery, Printer, Black-Horse-Court, Fleet-Strect.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »