Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 175 - RULE.* — Multiply each payment by the time at which it is due; then divide the sum of the products by the sum of the payments, and the quotient will be the true time required.
Σελίδα 140 - Multiply the divisor, thus augmented, by the last figure of the root, and subtract the product from the dividend, and to the remainder bring down the next period for a new dividend.
Σελίδα 255 - Divide the first term of the dividend by the first term of the divisor, and write the result as the first term of the quotient. Multiply the whole divisor by the first term of the quotient, and subtract the product from the dividend.
Σελίδα 198 - A man was hired 50 days on these conditions. — that, for every day he worked, he should receive $ '75, and, for every day he was idle, he should forfeit $ '25 ; at the expiration of the time, he received $ 27'50 ; how many days did he work...
Σελίδα 149 - To the remainder bring down the first figure in the next period, and call it the dividend. 4. Involve the root to the next inferior power to that which is given, and multiply it by the number denoting the given power, for a divisor.
Σελίδα 315 - If A and B together can perform a piece of work in 8 days, A and C together in 9 days, and B and C in 10 days : how many days would it take each person to perform the same work alone ? Ans.
Σελίδα 124 - As the sum of the several products, Is to the whole gain or loss ; So is each man's particular product, To his particular share of the gain or loss.
Σελίδα 139 - ... and to the remainder bring down the next period for a dividend. 3. Place the double of the root already found, on the left hand of the dividend for a divisor. 4. Seek how often the divisor is contained...
Σελίδα 120 - When it is required to find how many of the first sort of coin, weight or measure, mentioned in the question, are equal to a given quantity of the last.
Σελίδα 132 - When one of the ingredients is limited to a certain quantity. RULE. Take the difference between each price and the mean rate, as before ; then,

Πληροφορίες βιβλιογραφίας