Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

BRITISH ESSAYISTS;

WITH

PREFACES,

HISTORICAL AND BIOGRAPHICAL,

ALEXANDER CHALMERS, M.

VOL. XI.

LONDON:

PRINTED FOR J. JOHNSON, J. NICHOLS, R. BALDWIN, F. AND C. RIVINGTON,

W. OTRIDGE AND SON, W. J. AND J. RICHARDSON, A. STRAHAN, J.
SEWELL, R. FAULDER, G. AND W. NICUL, T. PAYNE, G. AND J. ROBINSON,
W. LOWNDES, G. WILKIE, J. MATHEWS, P, M'QUEEN, OGILVY AND SON,
J. SCATCHERD, J. WALKER, VERNOR AND HOOD, R, LEA, DARTON AND
HARVEY, J. NUNN, LACKINGTON AND CO. D), WALKER, CLARKE AND SON,
G. KEARSLEY, C. LAW, J. WHITE, LONGMAN AND REES, CADELL, JUN. AND
DAVIES, J. BARKER, T. KAY, WYNNE AND CO. POTE AND CO. CARI’ENTER
AND CO. W. MILLER, MURRAY AND HIGHLEY, S, BAGSTER, T. HURST,
T. BOOSEY, R.PHENEY, W.BAYNES, J. HARDING, R. H. EVANS, J. MAWMAN,
AND W. CREECH, EDINBURGH,

1802,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »