Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][merged small]

NATIONAL PREACHER:

OR,

ORIGINAL SERMONS FROM LIVING MINISTERS.

MONTHLY.

EDITED BY

REV. AUSTIN DICKINSON,

NEW-YORK.

Add to your faith virtue, and to virtue KNOWLEDGE, and to knowledge TENPERANCE.-II Peter, . 5,6.

VOL. V.

FOR THE YEAR COMMENCING JUNE, 1830.

NEW-YORK:

PRINTED BY J. & J. HARPER, No. 82 CLIFF STREET.

1830-31.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »