Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

GREEK TESTAMENT ROOTS.

THE

GREEK TESTAMENT ROOTS,

IN A

SELECTION OF TEXTS,

GIVING THE POWER OF READING

THE WHOLE GREEK TESTAMENT

WITHOUT DIFFICULTY.

With Grammatical Notes, and a Parsing Lexicon

ASSOCIATING THE

Greek Primitives with English Derivatives.

BY

G. K. GILLESPIE, A.M.

Της παιδείας έφη τας μεν ΡΙΖΑΣ είναι πικράς, γλυκείς δε τους καρπούς.

ARISTOTLE, in Diog. Laert.

LONDON:
WALTON AND MA BERLY,

UPPER GOWER STREET; AND IVY LANE, PATERNOSTER ROW.

M.DCCC.LVIII.

101. a.69

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PREFACE.

It may be regarded as an axiom in the art of learning languages, that THE FIRST STEP SHOULD BE TO ACQUIRE A KNOWLEDGE OF THE PRIMITIVE WORDS, since they form the only skeleton or framework by which the memory can connect and retain the parts of which the Body of a language is composed.

Applied to the Greek language, probably the most copious and indisputably the most systematic that ever existed, this principle is more obviously true than in respect to any other. Hence the best lexicographers, by ranging the multitudes of derivatives under their respective roots, obliged the student habitually to refer the members of each family of words to a single leading or Parent idea; and hence many grammarians have recommended and compiled vocabularies of roots to be got by heart; aware that, if the primitive words appropriately called the ROOTS — of the language are stored in the memory, the knowledge of the derivatives will soon follow, as they spring naturally out of their roots by constant laws of formation and development. The acquisition of the roots by a vocabulary is open

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »