Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 263 - Sixty days after sight of this first of Exchange (Second and Third of the same tenor and date unpaid...
Σελίδα 153 - LIQUID MEASURE 4 gills (gi.) = 1 pint (pt.) 2 pints — 1 quart (qt...
Σελίδα 152 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) =1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 160 - Numbers. 12 units = 1 dozen. 12 dozen = 1 gross. 12 gross = 1 great gross. 20 units = 1 score.
Σελίδα 151 - Square Measure 144 square inches (sq. in.) = 1 square foot (sq. ft.) 9 square feet = 1 square yard (sq. yd.) 30j square yards = 1 square rod (sq.
Σελίδα 122 - To reduce a mixed number to an improper fraction. Multiply the whole number by the denominator of the fraction, and to the product add the given numerator.
Σελίδα 155 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes = 1 hour (hr.) 24 hours = 1 day (da.) 7 days = 1 week (wk.) 365 days = 1 common year (yr.) 366 days = 1 leap year About 30 days = 1 month (mo.) 12 months = 1 year VALUE 10 cents (ct.
Σελίδα 154 - Weight. 297. 24 grains (grs.) = 1 pennyweight (dwt). 20 pennyweights = 1 ounce (oz.). 12 ounces = 1 pound (lb.).
Σελίδα 123 - If the numerator and denominator of a fraction be both multiplied or both divided by the same number, the value of the fraction is not altered.
Σελίδα 107 - A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3• A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας