Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[blocks in formation]
[ocr errors][graphic]

Shakspeare's Autograph, if it had been written Paper, would have appeared thus .

on

[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΗΝ, ΤΟΝ ΚΑΛΑΜΟΝ
ΑΠΟΒΡΕΧΩΝ ΕΙΣ ΝΟΥΝ.

Vet. Aut. apud. Suidam.

MULTA DIES, VARIUSQUE LABOR MUTABILIS EVI
RETULIT IN MELIUS, MULTOS ALTERNA REVISENS
LUSIT, ET IN SOLIDO RURSUS FORTUNA LOCAVIT.

Virgil.

BASI L:

Printed and fold by J. J. TOURNEISEN.

M. DECEC.

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »