Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 148 - If two chords intersect within a circle, the product of the segments of one is equal to the product of the segments of the other.
Σελίδα 150 - If, from a point without a circle, a tangent and a secant be drawn, the tangent is the mean proportional between the secant and its external segment.
Σελίδα 180 - Two triangles having an angle of the one equal to an angle of the other are to each other as the products of the sides including the equal angles.
Σελίδα 45 - If two triangles have two sides of one equal respectively to two sides of the other, but the included angle of the first triangle greater than the included angle of the second, then the third side of the first is greater than the third side of the second.
Σελίδα 337 - A spherical polygon is a portion of the surface of a sphere bounded by three or more arcs of great circles. The bounding arcs are the sides of the polygon ; the...
Σελίδα 305 - A cylinder is a solid bounded by a cylindrical surface and two parallel planes ; the bases of a cylinder are the parallel planes; and the lateral surface is the cylindrical surface.
Σελίδα 312 - The lateral areas, or the total areas, of similar cylinders of revolution are to each other as the squares of their altitudes, or as the squares of their radii ; and their volumes are to each other as the cubes of their altitudes, or as the cubes of their radii. Let S, S' denote the lateral areas, T, T...
Σελίδα 149 - If, from a point without a circle, two secants are drawn, the product of one secant and its external segment is equal to the product of the other and its external segment.
Σελίδα 328 - Every section of a sphere made by a plane is a circle.
Σελίδα 257 - If two intersecting planes are each perpendicular to a third plane, their intersection is perpendicular to that plane.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας