Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

People ex rel. etc. v. Boston & St. Clair County v. Lovingston,
Albany R. R. Co., 70 N. Y. 569 531 23 Wall. 46

361, 368

People v. Budd, 117 N. Y. 1 528 St. Paul &c. Railroad v. Northern

People v. Burt, 43 Cal. 560

675 Pacific Co., 139 U. S. 1

58

People v. Clark, 1 Parker's Crim. St. Paul &c. Railroad v. Winona
Rep. 360

450 & St. Peter Railroad, 112 U. S.

People v. Commissioners, 4 Wall.

720

58

244

195 Samuell v. Howarth, 3 Meriv. 272 191

People v. Insurance Company, 15 Saulet v. Shepherd, 4 Wall. 502 361

Johns, 358

461 Sawyer v. Davis, 136 Mass. 239 540

People v. King, 110 N. Y. 418 531 Schwab v. Berggren, 143 U. S.
People v. Lacombe, 99 N. Y. 43 462 442

453, 457
People v. N. Y. Commissioners Scott o. Sandford, 19 How. 393
of Taxes, 95 N. Y. 554
461

159, 164

People v. Ruggles, 8 Johns. 290; Seymour v. Canandaigua & Niag.

S.C. 5 Am. Dec. 335

470

ara Falls Railroad, 25 Barb. 284 57

Perry v. State, 43 Alabama, 53 447 Shamokin Valley Railroad Co. v.

Philadelphia, Wilmington & Bal- Livermore, 47 Penn. St. 465;

timore Railroad 0. Rice, 64

S. C. 86 Am. Dec. 552

57

Maryland, 63

73 Shanks v. Dupont, 3 Pet. 242 163

Phænix Ins. Co., Ex parte, 118 Shepherd v. May, 115 U. S. 505 190

U. S. 610

506 Sherman v. Story, 30 Cal. 253 675

Picard v. East Tennessee &c. Rail- Shields v. Thomas, 17 How. 3 51

road, 130 U. S. 637

196 Simmons v. Swift, 5 B. & C. 857 354

Post v. Supervisors, 105 U. S. 667 679 Sinking Fund Cases, 99 U. S. 700

Postmaster General v. Early, 12

14, 537

Wheat. 136

27 Sioux City Land Co. v. Griffey,

Prescott v. Canal Trustees, 19 Ill.

143 U. S. 32

57

324

678 Sioux City Street Railway v.

Railroad Co. v. Georgia, 98 U. S. Sioux City, 138 U. S. 98

14

359

14 Slaughter-House Cases, 16 Wall.

Railroad Co. v. Maine, 96 U. S.

159, 160

499

13 Smelting Mining Co. v. Kemp,

Railroad Co. v. Orr, 18 Wall. 471 59 104 U. S. 636

416

Railway v. Railway, 30 Ohio St. Smith v. Goodyear Dental Vul-

604

538 canite Company, 93 U. S. 486 284

Rapier, Ex parte, 143 U. S. 110 Smith v. McCullough, 104 U. S.

213, 578 25

55

Reynes v. Dumont, 130 U. S. 354 97 Smith v. Shelden, 35 Michigan, 42 191
Reynolds v. Iron Silver Mining Smith v. Whitney, 116 U. S. 167 495

Co., 116 U, S. 687 418, 433, 441 Society for Propagating the Gos-
Reynolds v. Stockton, 140 U. S. pel v. Pawlet, 4 Pet. 480

300

222 South Ottawa v. Perkins, 94 U.S.

Rex v. Geary, 2 Salk. 630

447 260

27, 679

Rhode Island v. Massachusetts, Spangler v. Jacoby, 14 Ill. 297;

12 Pet. 657

639, 640, 647 S. C. 58 Am. Dec. 571

678

Rhode Island v. Massachusetts, 14 Spencer v. Merchant, 125 U. S.

Pet. 210

648

345

546

Richelieu Nav. Co. v. Boston Ins. Spies v. Illinois, 123 U. S. 131 453,456
Co., 136 U, S. 408

31 Spring Valley Water Works Co.
Rio Grande (The), 23 Wall. 458 509 v. Schottler, 110 U. S. 347

14, 537

Rodd v. Heartt, 17 Wall. 354 52 Stacy v. Thrasher, 6 How. 44 222

Ruggles v. Ilinois, 108 U. S. 526 547 Standard Underground Co. v. At-

Ruggles v. People, 91 MI. 256 539

torney General, 46 N. J. Eq.

Russell v. Clark's Executors, 7 (1 Dickinson) 270

674

Cranch, 69

94, 96 State 0. Andriano, 92 Missouri,

Ryan v. Lynch, 68 III. 160

678 70

177

Ryegate v. Wardsboro, 30 Ver- State v. Clark, 5 Dutcher (29 N.
mont, 746
461 J. Law) 96

459

Safford v. The People, 1 Parker's State v. Gas Company, 34 Ohio

Crim. Rep. 474

447 St. 572

539

36

254

PAGE

PAGE

38, 58

State o. Jacobs, 107 N. C. 772 450 United States v. Breitling, 20 How. State o. Jennings, 24 Kansas, 642 447 252

298 State o. Leah, 90 N. C. 655 450 United States v. Claflin, 97 U. S. State v. Overton, 77 N. C. 485 450 546

27 State o. Penney, 10 Ark. 621 177 United States v. Craig, 28 Fed. State o. Stoll, 17 Wall. 425 11 Rep. 795

463 State Bank v. Knoop, 16 How. 369 195 United States v. Cruikshank, 92 State of Nevada v. Swift, 10

U. S. 542

158 Nevada, 176

677 United States v. Fisher, 2 Cranch, Steamship Co. v. Tugman, 106

358

462 U. S. 118

29 United States v. Horner, 44 Fed. Stearns o. Page, 7 How. 819 251 Rep. 677

211 Stevens v. Fuller, 136 U. S. 468 215, United States v. Iron Silver Min

577, 578 ing Co., 128 U. S. 673 402, 404, Stevenson v. Williams, 19 Wall.

419, 424, 441 572

393 United States v. Kellar, 13 Fed. Stewart r. Wyoming Ranche Co., Rep. 82

177 128 U. S. 383

98 United States v. Kirby, 7 Wall. Stockton v. Baltimore & New

482

400 York Railroad, 32 Fed. Rep. 9 315 United States v. Langston, 118 Stone v. Farnjers' Loan & Trust

U. S. 389

585 Company, 116 U. S. 307 195, 344, 547 United States v. Laverty, 3 MarStone v. Illinois Central Railroad, tin, 733

165 116 U. S. 347

547 United States v. Missouri, Kansas Stone 0. New Orleans & North

&c. Railway, 141 U. S. 358 eastern Railroad, 116 U. S. 352 547 | United States v. North Carolina, Stone o. Wisconsin, 94 U. S. 181 547 136 U. S. 211

642 Stone v. Yazoo & Miss. Valley R. United States v. Palmer, 3 Wheat. Co., 62 Miss. 607 541 610

462 Stradling v. Morgan, Plowden, United States v. Peters, 3 Dall. 205 459 121

505 Stuart v. Laird, 1 Cranch, 299 691 | United States v. Rauscher, 119 Suffolk Company v. Hayden, 3 U. S. 407

500, 501 Wall. 315

280 United States v. Rector etc. of Sullivan v. Iron Silver Mining the Church of the Holy Trinity, Co., 109 U. S. 550 421, 438 36 Fed. Rep. 303

458 Supervisors v. People, 25 Ill. 181678 United States v. Ritchie, 17 How. Tarver o. Keach, 15 Wall. 67 393 525

163 Tayloe v. Merchants' Fire Ins. United States v. Tynen, 11 Wall. Co., 9 How. 390 98 88

26 Thompson v. Dearborn, 107 Illi- United States v. Union Pacific nois, 87 190 Railroad, 91 U. S. 72

463 Thompson o. Railroad Companies, Updegraph v. The Common6 Wall. 137 94, 97 wealth, 11 S. & R. 394

470 Thorp 0. Keokuk Coal Co., 48 Van Wyck v. K nevals, 106 U. S. N. Y. 253 190 360

38, 57 Tomlinson o. Jessup, 15 Wall. 454 12 Vaughan v. Northup, 15 Pet. 1 Tracy v. Tuffly, 134 U. S. 206 .

222

27 Vicksburg &c. Railroad v. Dennis, Trustees of Hopkins' Academy v. 116 U. S. 665

195 Dickinson, 9 Cush. 544

361 Vidal v. Girard's Executors, 2 Tucker u. Ferguson, 22 Wall. 527 56 How. 127

471 Tugman v. National Steamship Virginia 1. West Virginia, 11 Co., 30 Fed. Rep. 802 29 Wall. 39

640, 648 Turley 0. County of Logan, 17 Wabash &c. Railway Co. v. IlliIll. 151 678 nois, 118 U. S. 557

537, 547 Twin Lick Oil Co. v. Marbury, Walden 0. Knevals, 114 U. S, 91 U. S. 587 567 373

38 United States v. Anderson, 9 Wales v. Whitney, 114 U. S. 564 578 Wall. 56

358 | Walnut v. Wade, 103 U. S. 683 679 United States v. Arredondo, 6 Pet. Walsh v. Barton, 24 Ohio St. 28 57 691

638, 639 Washburn & Moen Mfg. Co. v.

9

PAGE

PAGE

23

Beat-em-all Barb Wire Co., 33 Wiggins Ferry Co. v. Ohio & MisFed. Rep. 261

285 sissippi Railroad, 142 U. S. Washburn & Moen Mfg. Co. v.

396

609 Fuchs, 16 Fed. Rep. 661 279, 281 Wight, In re, 134 U. S. 136 29: Washburn & Moen Mfg. Co. v. Wilbur v. Crane, 13 Pick. 284 462 Grinnell Wire Co., 24 Fed. Rep. Willard v. Wood, 135 U. S. 309 190

290 Williams v. Suffolk Ins. Co., 3 Washburn & Moen Mfg. Co. v. Sumner, 270; 13 Pet. 415

503 Haish, 10 Bissell, 65

291 | Willis v. Willis, 6 Dana, 48 355 Washington & Georgetown Rail- Wilson, Ex parte, 114 U. S. road v. McDade, 135 U. S. 554 75

417

578 Webster Telephone Case, 17 Ne- Winchester v. Heiskell, 119 U. S. braska, 126 541 450

305 Weeks v. Smith, 81 Maine, 538 677 Winona & St. Peter Railroad v. West o. West, 8 Paige, 433 177 Blake, 94 U. S. 180

547 West Tenn. Bank 0. Citizens' Wisconsin v. Pelican Ins. Co., 127 Bank of La., 13 Wall. 432; 14

U. S. 265

640, 614 Wall. 9

393 Woodhull v. Rosenthal, 61 N. Y. Wheat v. Kendall, 6 N. H. 504 191 382

55 White Sewing Machine Co. v. Wren, Ex parte, 63 Miss. 512 676 Hines, 61 Mich. 423

'201 Wylie v. Coxe, 15 How. 415 97 Whiting v. Bank of United States, sv.

Young v. United States, 97 U. S. 13 Pet. 6 223 39

356 Whitney v. Robertson, 124 U. S. Zanesville v. Gas-Light Company, 190 578 47 Ohio St. 1

543

TABLE OF STATUTES

CITED IN OPINIONS.

(A.) STATUTES OF THE UNITED STATES.

PAGE

PAGE! 1789, Sept. 24, 1 Stat. 73, c. 20, 512, 643 1871, March 3, 16 Stat. 573, c. 122, 57 1190, March 26, 1 Stat. 103, c. 3.. 176 1874, March 23, 18 Stat. 23, c. 62, 1794, June 4, 1 Stat. 372, c. 41, 683, 684

690 n. 1795, Jan. 29,1 Stat. 414, c. 20, 176, 177 1874, June 20, 18 Stat. 116, c. 337, 24 1798, June 13, 1 Stat. 565, c. 53.. 684 1875, Feb. 16, 18 Stat. 315, c. 77, 1799, Feb. 9, 1 Stat. 613, c. 2, 684,685

511, 515 1800, May 7, 2 Stat. 58, c. 41. 166 1876, July 31, 19 Stat. 102, c. 246.. 58 1802, April 14, 2 Stat. 153, c. 28, 1878, June 11, 20 Stat. 102, c. 180, 176, 177

24, 25, 27, 28 1802, April 30, 2 Stat. 173, c. 40.. 166 1879, March 1, 20 Stat. 249, c. 125, 78 1803, Feb, 19, 2 Stat. 201, c. 7 ... 166 1883, Jan. 31, 22 Stat. 412, c. 41; 1804, March 26,2 Stat. 292, c. 47, 177 Sup. Rev. Stats. 2d ed., 39.7, 27, 28 1805, Jan. 11, 2 Stat. 309, c. 5.... 167 1883, March 3, 22 Stat. 489, c. 121, 688 1806, April 18, 2 Stat. 379, c. 29.. 685 1884, May 17, 23 Stat. 24, c. 53, 1806, Dec. 19, 2 Stat. 411, c. 1.. 685

494, 495, 508, 509, 510, 516 1809, Feb. 3, 2 Stat. 514, c. 13... 166 1884, June 26, 23 Stat. 57, c. 121, 689 1809, March 1, 2 Stat. 528, c. 24, 1885, Jan. 31, 23 Stat. 296, c. 47, 636

682, 698 1885, Feb. 26, 23 Stat. 332, c. 164, 458 1810, May 1, 2 Stat. 605, c. 39, 682, 698 1887, Feb. 8, 24 Stat. 388, c. 119.. 162 1815, March 3, 3 Stat. 224, c. 77, 1889, March 2, 25 Stat. 1009, c. 415, 685, 686

497, 498, 502 1816, April 19, 3 Stat. 289, c. 57.. 166 ' 1890, May 2, 26 Stat. 81, c. 182, 1817, March 3, 3 Stat. 361, c. 39.. 686

630, 631 1818, April 18, 3 Stat. 428, c. 67.. 428 1890, June 10, 26 Stat. 131, c. 407, 666 1819, Feb. 16, 3 Stat. 482, c. 22 .. 167 1890, Sept. 19, 26 Stat. 465, c. 908, 1823, March 3,3 Stat. 769, c. 36.. 167'

133, 209, 213, 575 1824, Jan. 7. 4 Stat. 3, c. 4...686, 687 1890, Oct. 1, 26 Stat. 567, c. 1244, 1824, May 26, 4 Stat. 69, c. 186.. 177

664, 680, 681, 688, 690, 1828, May 24, 4 Stat. 308, c. 111.. 687

692, 694, 695, 698 1830, May 31, 4 Stat. 425, c. 219.. 687 1891, March 3, 26 Stat. 826, c. 517, 1839, March 3, 5 Stat. 349, c. 83.. 162

205, 212, 576 1843, March 3,5 Stat. 647, c. 101, 162 Revised Statutes. 1850, Sept. 9, 9 Stat. 446, c. 49... 635 SS 204, 210

668 1854, May 30, 10 Stat. 277, c. 59.. 170

$ 563

498 1854, Aug. 5, 10 Stat. 587, c. 269, 687 $ 687

643 1863, March 12, 12 Stat. 820, c. 120, 357

$ 688

494, 495 1864, April 19, 13 Stat. 47, c. 59.. 173 S$ 690, 691

510 1864, June 3, 13 Stat. 112, c. 106, 300 $ 692

510, 511 1866, March 6, 14 Stat. 3, c. 12.. 688

§ 695

510 1867, Feb. 9, 14 Stat. 391. 174

507 1867, March 2. Stat. 484, c. 169, 212

510 1868, July 27, 15 Stat. 223, c. 249, 161 $ 701

108, 510 xvii

$ 698 $ 699

PAGE

PAGE

Rev. Stats. (ron.)

Rev. Stats. (con.) $ 709

390
$ 3293

78 $ 723

.94,95 $$ 3803, 3805, 3807, 3808 668 $ 731

212 $ 3894 . . . . 133, 209, 212, 213, 214, $ 734

197

575, 576, 577, 578 $ 750 506 $ 4219.

687 $ 895 679 $ 4228.

.687, 688 § 1014 214 $$ 4283, 4284

506 $ 1954.

495, 508 $ 4886. $ 1956.

592, 593 496, 498 $ 4887

593 $ 1999 161 $ 4901

595 S$ 2167, 2168 177 $$ 4920, 4923.

593 $ 2172

176
$ 5057

304, 305
$ 2320.
404, 410, 424, 438
$ 5154

300 § 2325.

.404, 411 | Revised Statutes Relating to the Dis$ 2326

408, 411 trict of Columbia. § 2333 .399, 400, 402, 406, 417.

$ 340

27 433, 439

$ 35+ S$ 2493, 2494.

25, 26, 27, 28
688
$ 355

24 $$ 3271, 3271, 3275.

77

(B.) STATUTES OF THE STATES AND TERRITORIES.

[ocr errors]

Arkansas.

Michigan. Digest, 1874, § 4473

222 1835, Jan. 26, Laws of 1835, Illinois.

p. 72....

167 1871, April 25, Pub. Laws of

1889, Pub. Acts 1889, pp. 282,
1871-72, p. 762 .

534
283, No. 202...

342 Rev. Stats. 1874,

Minnesota. c. 3, $$ 60, 70, 111

223

1881, March 3, Special Laws c. 38, $$ 459, 465

448

of 1881, c. 414. ..391, 392,
c. 108, § 1.
451

393, 394 Kentucky.

Nebraska. 1854, Sess. Acts, 1853–54, vol.

1856, Sess. Laws, 1855-56, 2, p. 121

12

c. 9, pp. 50, 51 .. .171, 172 1856, Feb. 14, 2 Rev. Stats.

c. 27, p. 79.

172
Kentucky, p. 121 ..12, 14, 15, 1862, Sess. Laws 1861-62,

16, 17
p. 92

172 1882, April 22, 1 Sess. Acts

1864, Sess. Laws 1864, p. 108, 172 1882, p. 915 .....10, 11, 12, 15, Code Civ. Proc. Tit. 23, p. 954, 157

16, 17 Comp. Stat. 1891, c. 71, p. 626, 157 1886, May 17, Acts 1885-86, New York.

pp. 140, 141, 202...11, 12, 15, 17 1888, Laws of 1888, c. 581.. 528

Gen. Stats. c. 92, Art. 12, § 4, 11 Wisconsin. Louisiana

Code, SS 2655, 4199

299 Civil Code, Art. 3547....302, 304

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »