Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

PAGE

People ex rel. etc. v. Boston & St. Clair County v. Lovingston,
Albany R. R. Co., 70 N. Y. 569 531 23 Wall. 46

361, 368

People v. Budd, 117 N. Y. 1 528 St. Paul &c. Railroad v. Northern

People v. Burt, 43 Cal. 560

675

Pacific Co., 139 U. S. 1

58

People v. Clark, i Parker's Crim. St. Paul &c. Railroad v. Winona
Rep. 360

450 & St. Peter Railroad, 112 U. S.
People v. Commissioners, 4 Wall. 720

58

244

195 Samuell v. Howarth, 3 Meriv. 272 191

People v. Insurance Company, 15 Saulet v. Shepherd, 4 Wall, 502 361

Johns. 358

461 Sawyer v. Davis, 136 Mass. 239 540

People v. King, 110 N. Y. 418 531 Schwab v. Berggren, 143 U. S.
People v. Lacombe, 99 N. Y. 43 462 442

453, 457
People v. N. Y. Commissioners Scott o. Sandford, 19 How. 393
of Taxes, 95 N. Y. 554
461

159, 164

People v. Ruggles, 8 Johns. 290; Seymour v. Canandaigua & Niag.

S.C. 5 Am. Dec. 335

470 ara Falls Railroad, 25 Barb. 284 57

Perry v. State, 43 Alabama, 53 447 Shamokin Valley Railroad Co. v.

Philadelphia, Wilmington & Bal- Livermore, 47 Penn. St. 465;

timore Railroad V. Rice, 64

S. C. 86 Am. Dec. 552

57

Maryland, 63

73 Shanks v. Dupont, 3 Pet. 242 163

Phenix Ins. Co., Ex parte, 118 Shepherd v. May, 115 U. S. 505 190

U. S. 610

506 Sherman v. Story, 30 Cal. 253 675

Picard v. East Tennessee &c. Rail- Shields v. Thomas, 17 How. 3 51

road, 130 U. S. 637

196 Simmons v. Swift, 5 B. & C. 857 354

Post v. Supervisors, 105 U. S. 667 679 Sinking Fund Cases, 99 U. S. 700

Postmaster General v. Early, 12

14, 537

W heat. 136

27 Sioux City Land Co. v. Griffey,

Prescott v. Canal Trustees, 19 Ill.

143 U. S. 32

57

324

678 Sioux City Street Railway v.

Railroad Co. v. Georgia, 98 U. S. Sioux City, 138 U. S. 98

14

359

14 Slaughter-House Cases, 16 Wall.

Railroad Co. 0. Maine, 96 U. S.

36

159, 160

499

13 Smelting Mining Co. v. Kemp,

Railroad Co. v. Orr, 18 Wall. 471 59 104 U. S. 636

416

Railway v. Railway, 30 Ohio St. Smith v. Goodyear Dental Vul-'

604

538 canite Company, 93 U. S. 486 284

Rapier, Ex parte, 143 U. S. 110 Smith v. McCullough, 104 U. S.

213, 578 25

55

Reynes v. Dumont, 130 U. S. 354 97 Smith v. Shelden, 35 Michigan, 42 191
Reynolds v. Iron Silver Mining Smith v. Whitney, 116 U. S. 167 495

Co., 116 U. S. 687 418, 433, 441 Society for Propagating the Gos-
Reynolds v. Stockton, 140 U. S. pel v. Pawlet, 4 Pet. 480

300

254

222 South Ottawa v. Perkins, 94 U.S.

Rex v. Geary, 2 Salk. 630

447 260

27, 679

Rhode Island v. Massachusetts, Spangler v. Jacoby, 14 Ill. 297;

12 Pet. 657

639, 640, 647 S. C. 58 Am. Dec. 571

678

Rhode Island v. Massachusetts, 14 Spencer v. Merchant, 125 U. S.

Pet. 210

648 345

546

Richelieu Nav. Co. v. Boston Ins. Spies v. Illinois, 123 U. S. 131 453,456
Co., 136 U. S. 408

31 Spring Valley Water Works Co.
Rio Grande (The), 23 Wall. 458 509 0. Schottler, 110 U. S. 347 14, 537
Rodd v. Heartt, 17 Wall. 354 52 Stacy v. Thrasher, 6 How. 44 222
Ruggles v. Minois, 108 U. S. 526 547 Standard Underground Co. v. At-
Ruggles v. People, 91 111. 256 539 torney General, 46 N. J. Eq.
Russell o. Clark's Executors, 7 (1 Dickinson) 270

674
Cranch, 69

94, 96 State v. Andriano, 92 Missouri,

Ryan v. Lynch, 68 III. 160

678 70

177

Ryegate v. Wardsboro, 30 Ver- State v. Clark, 5 Dutcher (29 N.

mont, 746

461 J. Law) 96

459

Safford v. The People, 1 Parker's State v. Gas Company, 34 Ohio

Crim. Rep. 474

447 St. 572

539

PAGE

PAGE

State v. Jacobs, 107 N. C. 772 450 United States v. Breitling, 20 How.
State o. Jennings, 24 Kansas, 642 447 252

298 State o. Leah, 90 N. C. 655

450 United States v. Claflin, 97 U. S. State v. Overton, 77 N. C. 485 450 546

27 State v. Penney, 10 Ark. 621 177 United States v. Craig, 28 Fed. State v. Stoll, 17 Wall. 425 11 Rep. 795

463 State Bank v. Knoop, 16 How. 369 195 United States v. Cruikshank, 92 State of Nevada v. Swift, 10 U. S. 542

158 Nevada, 176

677 United States v. Fisher, 2 Cranch, Steamship Co. v. Tugman, 106 358

402 U. S. 118

29 United States v. Horner, 44 Fed. Stearns v. Page, 7 How. 819 251

Rep. 677

211 Stevens o. Fuller, 136 U. S. 468 215, United States v. Iron Silver Min

577, 578 ing Co., 128 U. S. 673 402, 404, Stevenson v. Williams, 19 Wall.

419, 424, 441 572

393 United States v. Kellar, 13 Fed. Stewart v. Wyoming Ranche Co., Rep. 82

177 128 U. S. 383

98 United States v. Kirby, 7 Wall. Stockton u. Baltimore & New

482

400 York Railroad, 32 Fed. Rep. 9 315 United States v. Langston, 118 Stone v. Farners' Loan & Trust

U. S. 389

585 Company, 116 U. S. 307 195, 344, 547 | United States v. Laverty, 3 MarStone v. Illinois Central Railroad, tin, 733

165 116 U. S. 347

547 United States v. Missouri, Kansas Stone 0. New Orleans & North

&c. Railway, 141 U. S. 358 38, 58 eastern Railroad, 116 U. S. 352 547 United States v. North Carolina, Stone v. Wisconsin, 94 U. S. 181 547 136 U. S. 211

642 Stone v. Yazoo & Miss. Valley R. United States v. Palmer, 3 Wheat. Co., 62 Miss. 607 541 610

402
Stradling v. Morgan, Plowden, United States v. Peters, 3 Dall.
205
459 121

505
Stuart v. Laird, 1 Cranch, 299 691 | United States v. Rauscher, 119
Suffolk Company v. Hayden, 3 U. S. 407
Wall. 315

280 United States v. Rector etc. of
Sullivan v. Iron Silver Mining the Church of the Holy Trinity,
Co., 109 U. S. 550
421, 438 36 Fed. Rep. 303

458 Supervisors v. People, 25 Ill. 181 678 United States v. Ritchie, 17 How. Tarver o. Keach, 15 Wall. 67 393! 525 Tayloe v. Merchants' Fire Ins. United States v. Tynen, 11 Wall. Co., 9 How. 390

98 88 Thompson v. Dearborn, 107 illi- United States v. Union Pacific nois, 87

190 Railroad, 91 U. S. 72 Thompson o. Railroad Companies, Updegraph 0. The Commons 6 Wall. 137

wealth, 11 S. & R. 394 Thorp 0. Keokuk Coal Co., 48 Van Wyck v. Knevals, 106 N. Y. 253

190 360 Tomlinson v. Jessup, 15 Wall. 454 12 Vaughan v. Northup, 15 Pet. 1 Tracy v. Tuffly, 134 U. S. 206 27 Vicksburg &c. Railroad v. Dennis, Trustees of Hopkins' Academy v.

116 U. S. 665 Dickinson, 9 Cush. 544 361 Vidal v. Girard's Executors,

2 Tucker v. Ferguson, 22 Wall. 527 56 How. 127

471 Tugman v. National Steamship Virginia ". West Virginia, 11 Co., 30 Fed. Rep. 802

29 Wall. 39 Turley v. County of Logan, 17 Wabash &c. Railway Co. v. IlliIll. 151 678 nois, 118 U. S. 557

537, 547 Twin Lick Oil Co. v. Marbury,

Walden v. Knevals, 114 U. S, 91 U. S. 587 567 373

38 United States v. Anderson, 9 Wales v. Whitney, 114 U. S. 564

578 Wall. 56

358 Walnut v. Wade, 103 U. S. 683 679 United States v. Arredondo, 6 Pet.

Walsh v. Barton, 24 Ohio St. 28

57 691

638, 639 | Washburn & Moen Mfg. Co. v.

500, 501

103

26

463

470

94, 97

U. S.
38, 57

222

195

640, 648

PAGE

PAGE

Beat-em-all Barb Wire Co., 33 Wiggins Ferry Co. v. Ohio & MisFed. Rep. 261

285 sissippi Railroad, 142 U. S. Washburn & Moen Mfg. Co. v.

396

609 Fuchs, 16 Fed. Rep. 661 279, 281 Wight, In re, 134 U. S. 136

29: Washburn & Moen Mfg. Co. v. Wilbur v. Crane, 13 Pick. 284 462

Grinnell Wire Co., 24 Fed. Rep. Willard v. Wood, 135 U. S. 309 190 23

290 Williams v. Suffolk Ins. Co., 3 Washburn & Moen Mfg. Co. v. Sumner, 270; 13 Pet. 415 503 Haish, 10 Bissell, 65

291 | Willis v. Willis, 6 Dana, 48 355 Washington & Georgetown Rail- Wilson, Ex parte, 114 U. S. road v. McDade, 135 U. S. 554 75

417

578 Webster Telephone Case, 17 Ne- Winchester v. Heiskell, 119 U. S. braska, 126 541 450

305 Weeks v. Smith, 81 Maine, 538 677 Winona & St. Peter Railroad v. West v. West, 8 Paige, 433 177 Blake, 94 U. S. 180

547 West Tenn. Bank 0. Citizens' Wisconsin v. Pelican Ins. Co., 127 Bank of La., 13 Wall. 432; 14

U. S. 265

640, 614 Wall. 9

393 | Woodhull v. Rosenthal, 61 N. Y. Wheat v. Kendall, 6 N. H. 504 191 382

55 White Sewing Machine Co. v. Wren, Ex parte, 63 Miss. 512 676 Hines, 61 Mich. 423

'201 Wylie v. Coxe, 15 How. 415 97 Whiting v. Bank of United States, Young v. United States, 97 U. S. 13 Pet. 6 223 39

356 Whitney v. Robertson, 124 U. S. Zanesville v. Gas-Light Company, 190 578 47 Ohio St. 1

543

TABLE OF STATUTES

CITED IN OPINIONS.

(A.) STATUTES OF THE UNITED STATES.

PAGE

PAGE

1789, Sept. 24, 1 Stat. 73, c. 20, 512,643 1871, March 3, 16 Stat. 573, c. 122, 57 1790, March 26, 1 Stat. 103, c. 3.. 176 1874, aarch 23, 18 Stat. 23, c. 62, 1794, June 4, 1 Stat. 372, c. 41, 683, 684

690 n. 1795, Jan. 29, 1 Stat. 414, c. 20, 176, 177, 1874, June 20, 18 Stat. 116, c. 337, 24 1798, June 13, 1 Stat. 565, c. 53.. 684 1875, Feb. 16, 18 Stat. 315, c. 77, 1799, Feb. 9, 1 Stat. 613, c. 2, 684,685

511, 515 1800), May 7, 2 Stat. 58, c. 41. 166 1876, July 31, 19 Stat. 102, c. 246.. 58 1802, April 14, 2 Stat. 153, c. 28, 1878, June 11, 20 Stat. 102, c. 180, 176, 177

24, 25, 27, 28 1802, April 30, 2 Stat. 173, c. 40.. 166 1879, March 1, 20 Stat. 249, c. 125, 78 1803, Feb. 19, 2 Stat. 201, c. 7 166 1883, Jan. 31, 22 Stat. 412, c. 41; 1804, March 26, 2 Stat. 292, c. 47, 177 1 Sup. Rev. Stats. 2d ed., 39.7, 27, 28 1805, Jan. 11, 2 Stat. 309, c. 5.... 167 1883, March 3, 22 Stat. 489, c. 121, 688 1806, April 18, 2 Stat. 379, c. 29.. 685 | 1884, May 17, 23 Stat. 24, c. 53, 1806, Dec. 19, 2 Stat. 411, c. 1... 685

494, 495, 508, 509, 510, 516 1809, Feb. 3, 2 Stat. 514, c. 13. 166 | 1884, June 26, 23 Stat. 57, c. 121, 689 1809, March 1, 2 Stat. 528, c. 24, 1885, Jan. 31, 23 Stat. 296, c. 47, 636

682, 698 1885, Feb. 26, 23 Stat. 332, c. 164, 458 1810, May 1, 2 Stat. 605, c. 39, 682, 698 1887, Feb. 8, 24 Stat. 388, c. 119.. 162 1815, March 3, 3 Stat. 224, c. 77, 1889, March 2, 25 Stat. 1009, c. 415, 685, 686

497, 498, 502 1816, April 19, 3 Stat. 289, c. 57.. 166 1890, May 2, 26 Stat. 81, c. 182, 1817, March 3, 3 Stat. 361, c. 39.. 686

630, 631 1818, April 18, 3 tat. 428, c. 67.. 428 1890, June 10, 26 Stat. 131, c. 407, 666 1819, Feb. 16, 3 Stat. 482, c. 22 .. 167 · 1890, Sept. 19, 26 Stat. 465, c. 908, 1823, March 3,3 Stat. 769, c. 36.. 167

133, 209, 213, 575 1824, Jan. 7, 4 Stat. 3, c. 4...686, 687 1890, Oct. 1, 26 Stat. 567, c. 1244, 1824, May 26, 4 Stat. 69, c. 186.. 177

664, 680, 681, 688, 690, 1828, May 21, 4 Stat. 308, c. 111.. 687

692, 694, 695, 698 1830, May 31, 4 Stat. 425, c. 219.. 687 1891, March 3, 26 Stat. 826, c. 517, 1839, March 3, 5 Stat. 349, c. 83.

205, 212, 576 1813, March 3,5 Stat. 647, c. 101, 162 Revised Statutes. 1850, Sept. 9, 9 Stat. 446, c. 49... 635 SS 204, 210

668 1854, May 30, 10 Stat. 277, c. 59.. 170 $ 563

498 1854, Aug. 5, 10 Stat. 587, c. 269, 687 $ 687

643 1863, March 12, 12 Stat 820, c. 120, 357 $ 688

.494, 495 1864, April 19, 13 Stat. 47, c. 59.. 173 S$ 690, 691.

510 1864, June 3, 13 Stat. 112, c. 106, 300

$ 692.

510, 511 1866, March 6, 14 Stat. 3, c. 12.. 688

§ 695

510 1867, Feb. 9, 14 Stat. 391.

174
698

507 1867, March 2, 14 Stat, 481, c. 169, 212

$ 699

510 1868, July 27, 15 Stat. 223, c. 249, 161 $ 701

108, 510 c. 27, p. 79..

162

PAGE

PAGE

Rev. Stats. (ron.)

Rev. Stats. (con.) $ 709

390
$ 3293

78 $ 7233 .94, 95 $$ 3803, 3805, 3807, 3808

668 § 731

212 $ 3894....133, 209, 212, 213, 214, $ 734

497

575, 576, 577, 578 $ 750

506 $ 4219.. $ 895

687 679

§ 4228 § 1014

687, 688 214 $$ 4283, 4284.

506 $ 1954.

495, 508 § 4886. $ 1956.

592, 593 496, 498 § 4887

593 $ 1999

161

§ 4901 SS 2167, 2168

595 177 SS 4920, 4923 $ 2172

593 176

$ 5057 $ 2320 .404, 410, 424, 438

304, 305

$ 5154 $ 2325

.404, 411 | Revised Statutes Relating to the Dis§ 2326

408, 411 trict of Columbia. § 2333. .399, 400, 402, 406, 417,

§ 340

27 433, 439

$ 354, $$ 2193, 2494.

. 25, 26, 27, 28 688 $ 355

24 $$ 3271, 3274, 3275.

77

300

(B.) STATUTES OF THE STATES AND TERRITORIES.

p. 72.

Arkansas.

Michigan. Digest, 1874, § 4473

222 1835, Jan. 26, Laws of 1835, Illinois.

167 1871, April 25, Pub. Laws of

1889, Pub. Acts 1889, pp. 282,
1871-72, p. 762 .

534
283, No. 202...

342 Rev. Stats. 1874,

Minnesota. c. 3, $$ 60, 70, 111

223

1881, March 3, Special Laws c. 38, $$ 459, 465

448

of 1881, c. 414 ..391, 392, c. 108, § 1. 451

393, 394 Kentucky.

Nebraska. 1854, Sess. Acts, 1853–54, vol.

1856, Sess. Laws, 1855–56, 2, p. 121

12

c. 9, pp. 50, 51. ..171, 172 1856, Feb. 14, 2 Rev. Stats.

172 Kentucky, p. 121 ..12, 14, 15, 1862, Sess. Laws 1861-62, 16, 17

172 1882, April 22, 1 Sess. Acts

1864, Sess. Laws 1864, p. 108, 172 1882, p. 915 .....10, 11, 12, 15, Code Civ. Proc. Tit. 23, p. 954, 157

16, 17

Comp. Stat. 1891, c. 71, p. 626, 157 1886, May 17, Acts 1885-86, New York

pp. 140, 141, 202...11, 12, 15, 17 1888, Laws of 1888, c. 581.. 528

Gen. Stats. c. 92, Art. 12, § 4, 11 | Wisconsin. Louisiana.

Code, SS 2655, 4199

299 Civil Code, Art. 3547....302, 304 !

P. 92

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »