Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Emanuel, Nathaniel, B.A., 1867
England, Theo., B.A., 1885
England, Thomas H., B.A., 1885
Enright, Walter John, B.A., 1893
Evans, Ada Emily B.A., 1895
Evans-Jones, David Pentland, B.A.,
1898

Fairfax, Edward Wilfred, M.B.,
Ch.M.

Faithfull, George Ernest, M.A.
Faithfull, Henry Montague, M.A
Faithfull, William Percy, M.A.
Farrell, Robert M., M.B., Ch.M.
Feez, Arthur H., B.A., 1880
Ferguson, David, B.A., 1886¶
Fiaschi, Thomas, M.D.‡
Fidler, Carleton B., B.A., 1888
Fidler, Isabel Margaret, B.A., 1898¶
Finn, William George, B.A., 1895
Finney, Joseph, B.A., 1894
Fisher, Donnelly, M.A.
Fitz, Norman, B.E., 1888
Fitzgerald, Edmund, B.A., 1866
Fitzgerald, John Thomas, B.A., 1890
Fitzgerald, Robert Marsden, M.A.
Fitzhardinge, Grantley Hyde, M.A.
Fitzhardinge, Maude Yeomans, M.A.
Fitzpatrick, Bernard Joseph, B.A.,
1897

Fitzpatrick, Thomas John Augustine,
B.A., 1893

Flannery. George Ernest, B.A., 1892, LL.B.

Flashman, James Froude, B.A.,

B.Sc., M.D., Ch.M.

Flavelle, Lucy Isabel, B.A., 1896
Fleming, Howard G. T., B.A., 1894
Fletcher, Archibald William, B.A.,
1886, B.Sc.

Fletcher, Charles R., B.A., 1881
Fletcher, Frank E., M.A.
Fletcher, Joseph J., M.A.

Fletcher, Katherine Elizabeth, B.A.,

[blocks in formation]

Fordyce, Henry St. C., M.B., Ch.M. Foreman, Henry James Clifton, B.A., 1896

Foreman, Joseph, M.R.C.S.¶
Forster, Charles E., B.A., 1876
Forster, Redmond Clarence Hall,
M.B., Ch.M.

Forsyth, Walter George, B.A., 1898
Fosbery, Eustace E., M.A.
Fox, Harold S., B.A., 1885
Fraser, Robert W., B.A., 1885
Francis, Henry Ralph, M.A.
Freehill, Francis B., M.A.

Freeman, Ambrose William, B.A.,

1896

Freshney, Reg., M.B., Ch.M.
Fuller, George W., M.A.

Fullerton, Alexander Y., B.A., 1885
Garde, Henry Lee, M.B., Ch.M.
Gardiner, Andrew, M.A.§
Garland, James Robert, M.A.
Garnsey, Arthur Henry, M.A.
Garnsey, Edward R., B.A., 1885
Garrick, Joseph Hector, M.A.
Garran, Andrew, LL.D.
Garran, Robert R., M.A.
Geddes, Samuel, B.A., 1885
George, John, B.A., 1893

Gerber, Edward W. T., B.A., 1892,
LL.B.

Gibbes, Alfred George, M.A.
Gibbes, William C. V., B.A., 1868
Gill, Alfred Chalmers, M.A., LL.B
Gillies, James, B.A., 1889
Goldsmid, Albert, M.B., 1895
Goode, Wm. H., M.A., M.D.
Gordon, Emily Isabel, B.A., 1898

Gordon, George Acheson, B.A., 1895

Gorman, John R., B.A., 1866

Graham, James, M.B., 18866¶

Grassick, Charles C., B.A., 1897

Gray, Arthur St. J., M.A.§
Green, Arthur V., LL.D.

Green, Terence Albert, M.B., 1893
Greenham, Eleanor Constance, M.B.,

Ch.M.

Greenlees, Gavin, B.A., 1895

Greenway, Alfred R., B.A., 1870

Gregson, William Hilder, B.A., 1898 Griffith, Alfred John, M.A.

Admitted ad eundem gradum.

Griffith, James Shaw, B.A., 1895 Hayes, David John, B.A., 1894
Griffith, Sir Samuel Walker, M.A. Hayley, Percy Reginald, B.E,, 1893
Griffiths, Frederick Guy, B.A., 1898, Healy, Patrick J., M.A.
M.B.

Hedberg, John Alfred, B.A., 1896 Grogan, Albert Thos. Henry, B.A., Heden, Ernest Charles, B.A., 1898 1897

Helsham, Chas. Howard, B.A., 1892 Gullett, Lucy Edith, M.B., Ch.M. Henderson, G. Cockburn, B.A., Gurney, Theodore T., M.A.S.

1893 Hadley, Alfred Edward, B.A., 1893 Henderson, John Niven, M.B., Ch.M. Hall, Alfred Ernest, B.A., 1893 Henderson, Robert Newburn, B.A., Hall, Edwin Cuthbert, M.B., Ch.M.

1895 Hall, William Hessel, M.A.

Henry, Arthur, M.B., Ch.M. Hall, George R. P., B.Sc., M.B., Henry, Arthur G., M.B., Ch.M. Ch.M.

Higgins, Frederick Charles, M.B., Halliday, George C., B.A., 1884

Ch.M. Halliday, John Charles W., M.B., Higgins, Michael A., B.A., 1879 Ch.M.

Higgins, Percy Reginald, B.A.,1893, Halloran, Aubrey, B.A., 1892, LL.B. LL.B. Halloran, Henry, B.A., 1896

Hill, Evelyn M., B.A., 1895 Halloran, Ida, B.A., 1893

Hill, George Arthur, M.A. Halloran (née Guérin), Bella, M.A. Hill, James P., B.Sc., F.L.S.E Hammond, Alfred de Lisle, M.A. Hill, Thomas, M.A. Hammond, John Harold, B.A., Hilliard, Arthur Vaughan, B.A., 1890 1896, LL.B.

Hills, Henry H., M.A. Handcock, Charles Lancelot, M.B., Hinder, Henry V.C., M.B., Ch.M.I Ch.M.

Hinder, Robert John, B.A., 1889 Hankins, George T., M.R.C.S. Hinder, W. Septimus, D.D.S. Hardy, Caleb, B.A., 1893

Hipsley, Alice Ellen, B.A., 1898 Hargraves, Edward John, B.A., Hirst (néc Hansard), Edith Hirst, 1859

B.A., 1897 Harker, Constance Elizabeth, B.A., Hobbs, Edwin, B.A., 1897 1895

Hobbs, John William, B.A., 1894 Harriott, Charles Warre, B.A., 1889 Hodge (née Finney), Charlotte, B.A., Harriott, Georgina Jane, B.A., 1894 Harris, Edward, M.A.M

Hodge, Ernest Arthur, B.A., 189.5 Harris, George, B.A., 1891, LL.B. Hodgkins, Amy Alice, B.A., 1895 Harris, John, B.A., 1892

Hodgson, Evelyn G., M.A.Ş Harris, Lawrence Herschell Levi, Hogg, James E., M.A.Ş M.B., Ch.M.

Hogy, Kate Emily, B.A., 1894 Harris, Marian, B.A., 1898

Hole, William Francis, B.E., 1896 Harris, Matthew, B.A., 1863

Holliday, Andrew, B.A., 1898 Harris, Walter Eli, M.B., Ch.M. Holme, Ernest Rudolph, B.A., 18919 Harris, William Henry, M.B., Ch.M. Holme, John Barton, B.A., 1893, Harvey, Revina, B.A,, 1895

LL.B. Harvey, William George, B.A., 1894 Holmes, Harry Glennie, M.B., Ch.M. Harwood, Marian Fleming, B.A., Holmes, William Fredk., B.A., 1894 1898

Holt, Arthur Christian, B.A., 1895 Haswell, William A., M.A., D.Sc. Holt, Wilfrid John, B.A., 1898 Hawker, Herbert

Hood, Dannina, B.A., 1894 Hay, Mary Catherine, B.A., 1897 Hopkins, Francis Irvine, B.A., 1893 + Examiner. Admitted ad eundem gradum.

e Public Teacher.

1895

Hopman, John Henry, B.A., 1894
Horder (née Bloomfield), Elsie I'
Anson, B.A., 1897

Horniman, Alexander, B.A., 1866
Horton, Marion Charlotte, B.Sc., 1897
Houison, Andrew, B.A., 1869
Houison, J., B.A., M.D.
Houison, Stephen James, B.A., 1898
Howard, John Bruton, B.A., 1895
Hudson, William, B.A., 1897
Huggart, Alfred Theodore, B.A.,

1892

Huggart, William Charles, B.A., 1898 Hughes, Charles Michael, B.A., 1886 Hughes, Hugh Jason, B.A., 1897 Hughes, James O'Donoghue A., B.A., 1894

Hughes, Michael O'Gorman, B.A., 1890, B.Sc., M.B.

Hungerford, Hedley Heber, B.A., 1886

Hunt, Claude L. W., M.B., Ch.M. Hunt, Digby St. Clair W., B.A.,

1895

Hunt, Fanny E., B.Sc., 1888
Hunt, Harold W. G., B.A., 1888
Hunt, Hugh Alton Stanislaus, B.A.,
1897

Hunter, John, M.A.

Hunter, Mary Alison Miles, B.A., 1895

Hunter, Thomas Brown, B.A., 1898
Hurst, George, M.A.

Hynes, Sarah, B.A., 1891
Iceton, Edward Arthur, M.A.
Iceton, Thomas Henry, M.A.
Innes (née Lichtscheindl), Rosa, B.A.,

1894

Jackson, Clements F. V., B.E., 1895 Jackson, Frederick Charles, B.A., 1897

Jackson, Henry Latimer, M.A.§
Jackson, John Wm., M.B., Ch.M.
Jackson, Robert, M.A.
Jacobs, James, B.A., 1894

James, Arthur Henry, B.A., 1893
James, Augustus G. F., B.A., 1888
James, George Alfred, B.A., 1893
James, Thomas, B.A., 1896
James, William Edwin, B.A., 1894

+ Fellow of the Senate.

Jamieson, George Wellington, B.A., 1893

Jamieson, Sydney, B.A., 1884
Jarman, Arthur, A.R.S.M.¶
Jarvie, Bennie, B.A., 1898.
Jefferis, James, LL.D.

Jenkins, Charles J., B.A., 1887 Jenkins, Charles Warren B., B.E., 1895

Jenkins, E. J., M.D.§

Johnson, James William, M.A.
Johnson, Martin Luther, B.A., 1893
Johnston, Alexander W., M.A.
Johnston, John, B.A., 1887
Johnston, Mary Eleanor B.A., 1896
Johnston, Stephen Jason, B.A., 1894
Johnstone, Henry T., B.A., 1885
Jones, Albert E., LL.B., 1889§
Jones, Cortis Harry Frederick, B.A.,
1897

Jones, Ernest Trevor, B.A., 1884
Jones, G. E. Russell, M.A.
Jones, P. Sydney, M.D.++
Jones, Rees Rutland, M.A.
Jones, Richard Theophilus, M.D.
Jones, Thomas, B.A., 1895
Jones, Thomas E., B.A., 1884
Joseph, Horace B., B.A., 1887

Kater, Norman William, M.B., Ch.M.
Kater, Henry Herman, B.A., 1894
Kay, Robert, M.A.

Kellett, Frederick, M.A.

Kelly, Thomas, B.A., 1890
Kelly, Patrick J., M.B., 1889

Kelynack, Arthur James, B.A., 1889,
LL.B.

Kelynack, Harold Leslie, B.A., 1893
Kemmis, William Henry, B.A., 1890
Kemp, Richard Edgar, M.A.
Kendall, Frank Louis, B.A., 1893
Kendall, Theodore M., B.A., 1876
Kenna, Patrick J., B.A., 1882
Kennedy, Emily Clara, B.A., 1895
Kennedy, Philip, B.A., 1895
Kent, Fredk. Deacon, M.A.
Kent, Harry Chambers, M.A.
Kershaw, Joseph Cuthbert, B.A.,
1894, LL.B.

Kidston, Robert Matthew, B.A., 1892

+ Examiner. Admitted ad eundem gradum.

Public Teacher.

Kilgour, Alexander James, B.A.,

1894

King, Aubrey Arthur, M.B., Ch.M.
King, Cecil J., M.A.
King, Copland, M.A.

King, Frederick Hart, M.A.
King, George C., B.A., 1887

King (née Russell), Lillian, B.A.,

1891

King, R. W., B.A., 1884 §
King, Walter U. S., M.A.

Kinross, Rev. John, D.D., B.A., 1869

Kinross, Robert Menzies, B.A., M.B.,
Ch.M.

Klein, James Augustus, B.A., 1897
Knaggs, Saml. Thos., M.D.§
Knox, Adrian, LL.B., 1895
Knox, Edward William t
Knibbs, George H., L.S.¶
Knight, Arthur, B.A., 1894
Lamrock, Arthur Stanton, B.A.,

1891

Lancaster, Llewellyn Bentley, M.B., 1896

Lance, Elisabeth Ada, M.A.
Lander, William H., M.A.
Lane, Frederick George, B.A., 1895
Lang, John Gavin, M.A.
Langley, Isabella Edwardes, B.A.,

1897

Langton, Frederick W., B.A., 1887
Lasker, Samuel, B.A., 1892
Lawes, Charles Herbert Essery,
M.B., Ch.M.

Layton, John Edward, B.A., 1893
Leahy, John Patrick Daunt, B.A.,

M.B., Ch.M.

Ledger, William Henry, B.E., 1893
Lee, Henry Herbert, M.B., Ch. M.
Lee, Herbert Ernest, B.A., 1886
Lee, William, M.A.

Legge, J. Gordon, M.A., LL.B.
Leibius, G. Hugo, B.A., 1888
Lenthall, Ellen Melicent, B.A., 1893
Leverrier, Frank, B.A., 1884, B.Sc.¶
Levy, Daniel, B.A., 1893, LL.B.
Lewis, Henry Clyde, B.A., 1893
Liddell, Andrew Innes, M.A.
Lingen, John Taylor, M.A.§

[blocks in formation]

Lloyd, Thomas, B.A., 1878
Long, George Edward, M.A.
Louis, Philip Herbert, B.A., 1897
Loxton, Edward James, M.A.
Loyden, James, B.A., 1894

Ludowici, Edward, M.B., Ch.M.

Luker, Donald, M.B., Ch.M.
Lukin, Gresley W. H., M.A.
Lyden, Michael J., M.D.
Lynch, Michael D., B.A., 1870
Lynch, William, B.A., 1863
Lyon, Pearson, B.A., 1890
Macansh, Andrew W., B.A., 1885
MacCallum, Mungo W., M.A.¶†
Macarthy, Herbert T. S., B.A.,
1860

McCarthy, Arthur W., B.A., 1881
McClelland, Hugh, B.A., 1881
McClelland, Walter Cecil, B.Sc.,
M.B., Ch.M.

McCook, Adam Stuart, B.A., 1895 McCormick, Alex, M.D.§¶

McCoy, William Taylor, B.A., 1894 MacCreadie, John Laing M., M.B., Ch.M.

McCredie, Robert William, M.B., Ch.M.

McCulloch, Percy V., B.A., 1881 McCulloch, Stanhope H., M.B.,

Ch.M.+

[blocks in formation]

+ Examiner.

† Fellow of the Senate. Admitted ad eundem gradum.

Public Teacher.

Head of College.

McDonnell, Æneas J., M.D., Ch.M. Magarey, Frank W. A., M.B.,
McDonnell, Randall C. W., B.A., Ch.M.
1888

Maher, Charles H., B.A., 1877
McDowall, James, B.A., 1896

Maher, Matthew E., B.A., 1867 McEvilly, Augustus, B.A., 1886 Maher, Thomas Francis, B.A., 1893 McEvilly, Ulric, B.A., 1983

Maher, W. Odillo, M.D.ŞI McGuinn, Denis, B.A., 1884

Main, John, B.A., 1892 McIntosh, Harold, B.A., 1889

Maitland, Herbert Lethington, M.B., McIntyre, William Donald, B.A., Ch.M. 1890

Mallarkey, Ethel May, B.A., 1895 McIntrre, Aug. T., B.A., 1879 Maloney, Andrew William, B.A., McIntyre, Duncan A., B.A., 1888

1893 Mack, Sidney, B.A., 1890, LL.B. Mann, William J. G., M.A. Mckay, James, B.A., 1896

Mannell, Francis Worthington, B.A., McKay, William J., B.Sc., 1887,

1892 M.B., Ch.M.

Manning, Frederick Norton, M.D. Mackellar, Hon. Chas. K., M.D. Manning, James N., M.A., LL.D. Mackenzie, John, M.B., Ch.M. Manning, Reg. K., B.A., 1887 McKinnon, Roger R. S., M.B., Manning, William Alexander, M.A. Ch.M.

Manning, W. Hubert, M.A. Maclardy, J. D. S., M.A.

Manning, William Ernest, B.A., McLaren, John Gilbert, B.A., 1895

1892
McLaughlin, Daniel, B.A., 1890 Marden, John, LL.D.
MacLaurin, Hon. Henry Normand, Marks, Hyam, B.A., 1892
M.A., M.D., LL.D.+

Marks, Florence, B.A., 1893
MacLean, Fredk, S., B.A., 1887 Marks, Leah, B.A., 1893
McLean, George, M.B., Ch.M. Marks, Percy J., B.A., 1887
McLeod, James, B.A., 1879

Marrack, Jno. Rea M., M.A. McMahon, Gregan, B.A., 1896 Martin (née Johnston), Ella Russell, MacManamey, James Frazer, B.A., B.A., 1890 1881

Martin, Lewis Ormsby, B.A., 1893, MacManamey, John Frazer, B.A., LL.B. 1889

Martyn, Sydney Charles, B.A., 1889 MacManamey, William Frazer, B.A., Massie, Richard de Winton, B.A., 1892

1886 MacMaster, Donald Æneas D., B.A., Mate, William H., B.A., 1864 B.Sc., M.B., Ch.M.

Mathison, Walter, B.A., 1880 MacMullen, Frank, M.A.

Maxwell, Henry Francis, B.A., 1895 McMurray, Wahab, M.D.Ş

Maynard, Ethel Margaret, B.A.,
MacTaggart, A. H., D.D.Š.I

1894
McTaggart, Norman J, C., B.E., Mayne, Wm. M., M.A.
1892

Mayne, J. O'Neill, B.A., 1884
McNeil, Andrew, B.A., 1889

Maze, William A. A., B.A., 1892
MeNevin, Arthur Joseph, B.A., 1895 Meagher, Louis Felix, B.A., 1889
McNevin, Thomas Butler, B.A., 1893 Meares, Hercules, B.A., 1893, LL.B.
MacPherson, John, M.A., B.Sc., Meares, Matilda, M.A.
M.B., Ch.M.

Meillon, John, M.A., LL.B.
MacPherson, Peter, B.A., 1889 Meillon, Joseph, B.A., 1863
Maffey, Reginald William H., B.A.,

Mell, Cecil Newton, B.A., 1894
1896, M.B.

Menzies, Guy Dixon, M.B., Ch.M. Fellow of the Senate.

Examiner.

Public Teacher.
Admitted ad eundem gradum.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »