Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

Merewether, E. A. M., B.A., 1884, B.E.

Merewether, Hugh H. M., B.A., 1894, LL.B.

Merewether, Walton L., M.A.
Merewether, William D. M., B.A.,
1895, LL.B.
Metcalfe, George, M.A.

Miles, James Albert, B.A., 1894
Milford, Frederick, M.D.
Millard, Alfred C., B.A., 1885
Millard, Godfrey William, M.A.
Millard, Reginald J., M.B., Ch. M.
Miller, James W., B.A., 1896
Miller, Richard, B.A., 1885
Mills, Arthur E., M.B., Ch.M.‡
Mills, Percy Harcourt, B.A., 1893,
LL.B.

Mitchell, David Scott, M.A.
Mitchell, Ernest Meyer, B.A., 1896,
LL.B.

Mitchell, Ethel Robertson, B.A., 1898
Molineaux, Amy Atherton, B.A.,

1891

Moloney, Thos. P., B.A., 1885 Molster, Sarah, B.A., 1897 Monaghan, John Graham, B.A., 1897

Monahan, William Willis, B.A., 1897, LL.B.

Monnington, Alfred, M.A.§
Montague, James H., M.A.
Montefiore, Hortense Henriette,
B.A., 1896

Montgomerie, John, B.A., 1889
Moore, David C., B.A., 1883

Moore, Frank Joseph S., B.A., 1883
Moore, George, M.D.
Moore, John, B.A., 1883
Moore, Samuel, M.A.
Moore, Verner, B.A., 1884

Moore, Walter Albert, B.A., 1894
Moors, E. M., M.A.¶

Morgan, Fredk. A., B.A., 1888
Morgan, Thos. H. D., B.A., 1892
Morrice, John, B.A., 1874
Morris, John James, B.A., 1895
Morris, Robt. N., B.A., LL.D.
Morrish, Francis, B.A., 1882
Mort, H. Wallace, M.A.§

[blocks in formation]

Morton, Gavin, M.B., Ch. M.
Morton, John, M.B., Ch.M.¶
Morton, Selby, M.D.

Moulton, James E., B.A., 1892 Moustaka, Orea Emma Hellas, B.A., 1897

Mullens, Arthur Frank Macquarie,
B.A., 1896

Mullins, George Lane, M.D.S
Mullins, John Lane, M.A.

Munro, Wm. J., B.A., 1880, M.D.§
Munro, A. Watson, M.D., Ch.M.
Murray, Charles Edward Robertson,
M.A.

Murray, Donald, M.A.
Murray,
Ch.M.

George Lathrop, M.B.,

Murray, Mercy M. H., B.A., 1897 Mussmann, Čarl Ernst Gottlieb, B.A., 1897

Myers, David M., B.A., 1866 Nardin, Ernest Willoughby, B.E.,

1894

Nathan, Alfred C., D.D.S.¶
Nathan, Edw. Alleyne, M.A., LL.B.
Nelson, Duncan John, B.A., 1895
Nettleship, Edward, B.A., 1895
Newham, Arthur, B.A.¶

Newman, George Hine, B.A., 1887
Newman, Kelsey Illidge, B.A.,

1894

Newton-Tabrett (née Newton), Alice Sarah, M.B., Ch.M.

Newton, Henry, B.A., 1889
Nicholls, William Hunt Ward, B.A.,
1891

Noake, Reginald, B.A., 1877
Noble, Edmund Murray, M.A.
Nolan, Herbert Russell, M.B., 1890
Norton, Hon. James, LL.D.*
O'Brien, Agnes Gertrude, B.A.,

1895

O'Brien, Francis, M.A.

O'Brien, The Right Rev. Monsignor Jas. J., D.D. ||

O'Brien, Kathleen Moira, B.A., 1894 O'Brien, Lucius, B.A., 1865

O'Brien, Ormond, B.A., 1876

O'Brien, Patrick Daniel, B.A., 1894,

LL.B.

Public Teacher. Admitted ad eundem gradum.

Head of College.

O'Connor, Arthur Charles, M.B.,

Ch.M.

O'Connor, The Hon. R. E., M.A.† O'Conor, Broughton B., B.A., 1892, LL.B.

O'Donohue, John P. Markham, B.A., 1895

Oliver, Alexander, M.A.†
Oliver, James, M.A.

Oram, A. Murray, M.D.§
O'Keefe, John A., B.A., 1887
O'Keefe, John James, M.B., 1898
O'Mara, Michael, M.A.

O'Neill, James Bernard, B.A., 1895 O'Reilly, Hubert de Burgh, B.A., 1892, LL.B.

O'Reilly, Walter William Joseph, M.D.§

Osborne, Henry Stuart, B.A., 1896
Pain, Allan Franklyn, B.A., 1894
Pain, A. W., B.A., 1884 §

Pain, Ernest Maynard, M.B., Ch.M.
Paine, Bennington Haille, B.A., 1893
Paine, George Henry, B.A., 1894
Palmer, Thomas Henry, B.E., 1898
Paris, Jane Elizabeth, B.A., 1897
Parish, Walter G., M.A.
Park, Joseph, M.B., Ch.M.
Parker, Wm. A., B.A., 1892, LL.B.
Paterson, James Stewart, LL.D.
Paton, Arthur T., B.A., 1887
Pattinson, Anthony Walton, B.A.,
1894

Peden, John B., B.A., 1892, LL.B.¶
Penman, John Edwards Foggon,
B.A., 1897

Perkins, Alfred Edward, M.A., M.B., Ch.M.

Perkins, Frederick Thomas, M.A. Perkins, Joseph A. R., B.A., 1892 Perry, John, M.A.

Perské, Hermann, B.A., 1887 Phillips, Catherine Agnes, B.A., 1896 Pickburn, James P., B.A., 1892, LL.B.

Piddington, Albert Bathurst, B.A., 1883

Piddington, Francis Llewellyn, B.E.,

1898

Pike, George H., M.A.

[ocr errors]

Pilcher, George de Vial, B.A., 1859 Pilcher, Charles E., B.A., 1865 Pilcher, Norman George Stafford, B.A., 1898, LL.B.

Pincombe, Torrington Hawke, B.A., 1890

Pittman, Edward F., A.R.S.M.¶
Plomley, Francis James, M.A.
Plume, Henry, M.A.§

Pockley, F. Antill, M.B., 1888 §¶
Pockley, Norman V., D.D.S.¶
Pollock, James Arthur, B.Sc., 1889¶
Poolman, Arthur Edward, B.A., 1883
Pope, Roland J., B.A., 1885
Potts, Cuthbert, B.A., 1898
Powell, Theodore, M.A.
Pratt, Frederick V., M.A.
Prentice, Arthur J., B.A., 1892
Pring, Robert Dorlow, M.A.
Pritchard, Alice, B.A., 1895
Pitchard, Wm. Clowes, B.A., 1888
Pulleine, Robert Henry, M.B., 1898
Purcell, Philip Francis, B.A., 1898
Purcell, Winifred Dalton, B.A.,
1895

Purser, Cecil, B.A., M.B., Ch.M.
Purves, John Mitchell, M.A.
Quaife, Frederick Harrison, M.A.
Quaife, William F., B.A., 1879
Quigley, James, B.A., 1890
Ralston, Alexander G., M.A.
Ramsay, James, B.A., 1885
Raves, George Alfred, B.A., 1897
Raves, Helen Alice, B.A., 1894
Read, William Henry, M.B., Ch.M.
Reading, Richard Fairfax, M.R.C.S.,
L.D.S.¶

Redshaw, George, B.A., 1895
Reid, Norman, B.E., 1898

1 Reidy, John James Gralton, B.A., 1896

Rennie, Edward Henry, M.A. Rennie, George E., B.A., 1882¶ Renwick, Hon. Sir Arthur, B.A.,

[blocks in formation]

+ Fellow of the Senate. + Examiner. Public Teacher.

Admitted ad eundem gradum.

272

Richardson, Charles Noel Derwent,

B.A., 1893, LL.B.

Richardson, Henry A., B.A., 1867
Richardson, Robert, B.A., 1870
Rigg, Thomas, M.A.

Riley, Ernest Arthur, B.A., 1893
Riley, Patrick William, B.A.. 1894
Riley, Spencer George Birkenhead,
B.A., 1897

Riley, Valentine B., B.A., 1872
Roberts, James W., B.E., 1892
Robertson, Joseph, M.A.
Robinson, Charles H. P., B.A., 1893
Robinson, George Frederick Green-
well, B.A., 1890

Robison, Erskine Hugh, B.Sc., M.B.,
Ch.M.

Robjohns, Henry T., M.A.
Robjohns, Leonard, B.A., 1894
Robson, Wm. Elliott Veitch, B.A.,
1889

Rofe, John F., M.A.

Rogers, Francis Edward, M.A.,
LL.B.t

Rolin, Tom, M.A.

Rooney, William J., B.A., 1892
Roseby, Gertrude Amy, B.A., 1895
Roseby, Minnie, B.A., 1895
Roseby, Thomas, M.A., LL.D.
Roseby, Thomas Ernest, M.A.
Ross, Chisholm, M.D.¶

Ross, Colin John, B.E., 1891 §
Ross, William John Clunies, B.Sc.,
1891 $

Rossiter, Florence Annie, B.A., 1898
Roth-Schmidt, Frederica, B.A., 1897
Rourke, Ernest John, B.A., 1893
Rourke, George Augustus, B.A.,
1893

Rourke, Lillie Agnes, B.A., 1895
Rowan, Thomas, M.D.

Rowland, Norman de Horne, B.A.,
1895

Rowlands, Harold Berkeley, B.E., 1897

Rudder, Sydney Llewellyn, B.A.,

1891

Russell, Charles Townsend, B.A., 1891

Russell, Edward, M.A.

+Fellow of the Senate.

Russell, Ethel Albinia, B.A., 1893
Russell, Francis Alfred Alison, M.A.
Russell, Harry A., B.A., 1887
Russell, Henry Chamberlaine, B.A.,
1859, C.M.G., F.R.S.+
Russell, John F. S., M.A.
Russell, William, M.A.
Rutledge, David Dunlop, M.A.,
M.B., Ch.M.

Rutledge, William F., B.A,, 1871
Ryan, Gerald, B.A., 1893
Rygate, Chas. D. H., B.A., 1883
Rygate, Henry B., B.A., 1885
Rygate, Philip William, M.A., B.E.
Saddington, Arthur G., B.A., 1887
Salting, George, B.A., 1857
Salting, William S., B.A., 1857
Sandes, Francis Percival, M.B.,
Ch.M.¶

Sands, Jno. Marshall, B.A., 1889
Saunders, Arthur, B.A., 1893
Saunders, Eva Florence, B.A., 1897
Savage, Vincent Wellesley, M.B.,
Ch.M.

Savage, Edward Joseph, M.B., Ch.M.
Sawkins, Dansie Thomas, M.A.
Sawkins, Frederick John T., M.B.,
Ch.M.

Sawyer, Basil, B.E., 1896

Saxby, George Campbell, B.A., 1894
Scarvell, Edric Sydney, B.A., 1893,
LL.B.

Schofield, James A., A.R.S.M.,
F.C.S.¶

Scot-Skirving, Robert, M.B., 1888§¶
Scott, Edward Henry, M.B., Ch.M.
Scoular, David, B.A., 1895, LL.B.
Seale, Herbert Percy, B.E., 1894
Seaward, William T., B.A., 1892
Sellors, Richard P., B.A., 1890
Sendall, Alfred E., B.A., 1888
Serisier, Lavigne Ernest, B.A.,
1891

Shand, Alexander B., B.A., 1884
Shaw, Frederick C. S., M.B., Ch.M.
Shaw, Henry Giles, M.A.

Shaw, John A. K., B.A., 1885
Sharp, Rev. Canon W. Hey, M.A.||§
Sharp, Walter Alexander Ramsay,
B.A., 1897

Admitted ad eundem gradum.
"Public Teacher.

Head of College.

Sharpe, Ernest, B.A., 1865
Sharpe, William George, B.A., 1897
Sheldon, Herbert, M.B., Ch.M.
Sheldon, Stratford, B.Sc., M.B.,
Ch.M.

Sheppard, Arthur Murray, M.B.,
Ch.M.

Sheppard, Edmund Haslewood, B.A.,
1882

Sheppard, George, B.A., 1873
Sheridan, Francis B., B.A., 1874
Sheridan, John Patrick, B.A., 1890
Sherlock, John Bolt, B.A., 1895
Shewcroft, Alfred John, B.A., 1893
Shirley, John, B.Sc., 1887§
Shirlow, Syd. S., M.B., Ch.M.
Shirlow, Wm. J., M.B., Ch.M.
Shortland, William Arthur, B.E.,
1897

Simpson, Archd. H., M.A.§†
Simpson, Edward S., B.E., 1895
Simpson, R. C.¶

Sinclair, Eric, M.D.‡
Slack, Ida Leslie, M.A.

Sloman, Charles Wansbrough, B.A.,
1893

Sloman, John, B.A., 1872
Sly, George J., M.A., LL.D.
Sly, Joseph D., M.A., LL.D.
Sly, Richard Meares, M.A., LL.D.
Smail, Herbert Stewart Inglis, B.E.,

1897

Smairl, Joseph Henry, M.A.
Smith, Archibald, B.A., 1889
Smith, Emma Isabel, B.A., 1893
Smith, Grafton Elliott, M.D., Ch.M.
Smith, Norman, B.A., 1894
Smith, Patrick, M.D.
Smith, Robert, M.A.
Smith, William, B.A., 1893
Smyth, Frank L. S., M.A.
Somerville, George B., B.A., 1882
Spark, Ernest J. T., M.B., Ch.M.
Squire, Hilton Bell, B.A., 1893
Stack, John, M.A.

Stacy, Fitzroy Somerset, B.A., 1897,
LL.B.

Stacy, Harold Skipton, M.D., Ch.M.
Stanley, George P., M.B., Ch.M.
Starkey (née Artlett), Ettie, B.A., 1888

Fellow of the Senate.

Steel, Robert, M.A.

Stephen, Cecil Bedford, M.A.† Stephen, Edward Milner, B.A., 1891

Stephen, John William Farish, B.A.,
1897

Stephens, Charles T., B.E., 1892
Stephenson, John Hunter, M.A.
Stevens, William Woodburn, M.B.,
Ch.M.

Stewart, Charles, M.D.

Stewart, Donald Grant, B.A., 1896
Stobo (née Seldon), Florence Mary,
B.A., 1894

Stokes, Edward S., M.B., Ch.M.
Stoney, Edmund Heighton, B.A.,

1898

Stonham, John, M.A.

Stonham, Kathleen, B.A., 1895
Stonham (née Noakes), Mabel Alicia,
B.A., 1896

Street, Charles James, B.A., 1894
Street, Philip Whistler, B.A., 1883
Strickland, Tom Percival, B.E., 1897
Stuart, T. P. Anderson, M.D.§¶†
Studdy, Albert J., B.A., 1888
Studdy, Annie Avice Matilda, B.A.,
1898

Studdy, William B., M.B., Ch.M.
Sulman, John, F.R.I.B.A.¶
Sullivan, Henry, B.A., 1872
Sullivan, James, B.A., 1894
Sullivan, James, B.A., 1867
Sullivan, Reginald, B.A., 1892,
LL.B.

Sutherland, Constance A., M.A.
Sutherland, Elmina Louise, B.A.,
1891

Sutherland, Peter, B.A., 1890
Swanson, Edmund Clement, B.A.,
1893
Swanwick, Kenneth ffoulkes, B.A.,
1896

Sweet, Geoffrey Bruton, M.B., 1893
Symonds, Bertha Violet, B.A., 1897
Symonds, Daisy, B.A., 1893
Tange, Charles L., B.A., 1880
Tarplee, W. F., B.A., 1884
Taylor, Charles, M.D.

Taylor, Charles James, M.B., Ch.M.
Admitted ad eundem gradum

+ Examiner.
Public Teacher.

Taylor, Elizabeth Ironside, M.A.
Taylor, Hugh W., M.A.
Taylor, James Wilson, M.A.§
Taylor, John M., M.A., LL.B.
Taylor, Sarah, B.A., 1895
Teece, Richard, F.I.A., F.F.A.†
Teece, Richard Clive, M.A.
Telfer, James Barnet, B.A., 1893
Terrey, Hedley, M.B., Ch.M.
Thallon, James B., B.A., 1876
Thomas (nee Waddell), Annie, B.A.,
1895

Thomas, George Bowen, M.B., Ch.M.
Thomas, Richard Weld, B.A., 1893
Thompson, Alexander, B.A., 1895
Thompson, I. Florence, M.A.
Thompson, James A., M.A.
Thompson, Joseph, M.A., LL.B.
Thompson, Robert Alfred, B.A., 1891
Thompson, Sydney A., B.A., 1887
Thompson, Wm. Mann, M.A., B.E.
Thomson, Alec., B.A., 1891, LL.B.
Thorburn, James Thomas, B.A., 1886
Thorne, George, B.A., 1865
Thornton, Septimus, B.A., 1896
Throsby, Herbert Zouch, M.B., 1898
Tidswell, Frank, M.B., Ch.M.
Tighe, William, B.A., 1892, LL.B.
Tole, Joseph, B.A., 1869, LL.B.
Tom, Wesley, B.A., 1860

Townley, Percy Langford, B.A.,
M.B., Ch.M.

Tracey, Frederick, M.A.
Trebeck, Tom Beal, M.A.
Trechmann, Emil J., M.A., Ph.D.¶
Trindall, Richard B., B.A., 1885,
M.B., Ch.M.

Twynam, Henry, B.E., 1896
Uther, Allan Hammill, B.A., 1891,
LL.B.

Uther, Jennie Bertha, B.A., 1894
Vallack, Arthur Styles, M.B., Ch.M.
Veech, Michael, M.B., Ch.M.

Veech, Louis Stanislaus, B.A., 1890,
LL.B.

Verco, Sydney Manton, M.B., Ch.M.
Verco, Clement Armour, M.B., Ch.M.
Vicars, James, M.E.

Vidler (née Lomer), Caroline, M.A.
Vivers, Alfred Jas. Lovell, B.A., 1895,

+ Fellow of the Senate.

Waddell, George Washington, M.A.,
LL.B.

Waddy, Percival Richard, B.A.,
1891, LL.B.

Wade, Robert Blakeway, M.B., 1896
Waldron, Thomas W. King, B.A.,
1893, LL.B.

Walker, James Ernest, B.A., 1894,
LL.B.

Walker (née Bruce), Mary H., B.A.,
1887

Walker, Samuel Herbert, B.A., 1894
Walker, William A., B.A., 1888
Wallace, Donald, M.A.

Wallace, F. Ernest, B.A., 1889,
LL.B.

Wallach, Bernhard, B,E., 1897
Walton, William Bain, M.B., Ch.M.
Walsh, William M. J., M.A.
Ward, Ruby Estelle, B.A., 1897
Ward, Thomas W. C., B.A., 1884,
B.E.

Wardrop, Gabriel, B.A., 1893
Warren, Ernest William, B.E., 1897,
B.A., LL.B.

Warren, William Edward, M.D.§
Warren, William Henry, M.I.C.E.4
Wassell, Joseph Leathom, M.B.,
Ch.M.

Waterhouse, John, M.A.
Watkins, John Leo, M.A.
Watson, William Geo., M.A.
Watson, Robert S., B.A., 1887
Watt, Andrew Robert James, B.A.,
1893, LL.B.

Watt, Charles Prosper, B.A., 1893
Watt, John Alexander, M.A., B.Sc.
Waugh, Robert, M.A.

Wearne, Amy Isabel, B.A., 1893
Wearne, Minnie F., M.A.

Wearne, Richard Arthur, B.A., 1895
Weigall, Albert Bythesea, M.A.
Weigall, A. Raymond, B.E., 1894
Weigall, Harold Walter, B.A., 1895
Wentworth, Fitzwilliam, M.A.

West, Francis William, M.B., Ch.M.
White, Charles Alfred, B.A., 1895
White, James Smith, M.A., LL.D.
White, Norman Frederick, B.E.,
1894

Admitted ad eumtem gradum,

Public Teacher.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »