Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Περιεχόμενα

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 180 - TIME 60 seconds (sec.) = 1 minute (min.) 60 minutes =1 hour (hr.) 24...
Σελίδα 115 - If the numerator and denominator of a fraction be both multiplied or both divided by the same number, the value of the fraction is not altered.
Σελίδα 180 - Thirty days hath September, April, June, and November ; All the rest have thirty-one, Except the second month alone, Which has but twenty-eight, in fine, Till leap year gives it twenty-nine.
Σελίδα 170 - CUBIC MEASURE 1728 cubic inches (cu. in.) = 1 cubic foot (cu. ft.) 27 cubic feet = 1 cubic yard (cu. yd.) 128 cubic feet = 1 cord (cd...
Σελίδα 128 - When necessary, reduce the fractions to their least common denominator. Subtract the numerator of the subtrahend, from the numerator of the minuend, and place the difference of the new numerators over the common denominator.
Σελίδα 114 - To reduce a mixed number to an improper fraction. Multiply the whole number by the denominator of the fraction, and to the product add the given numerator.
Σελίδα 4 - ... one ten, two tens, three tens, four tens, five tens, six tens, seven tens, eight tens, nine tens.
Σελίδα 99 - ... and so on until the quotient is itself a prime number. The several divisors and the last quotient are the prime factors.
Σελίδα 184 - A Circle is a plane figure bounded by a curved line, called the Circumference, all points of which are equally distant from a point within, called the Centre.

Πληροφορίες βιβλιογραφίας