Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Επιλεγμένες σελίδες

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 83 - And now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem not knowing the things that shall befall me there ; save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying, That bonds and afflictions abide me. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the Gospel of the grace of God.
Σελίδα 440 - This ought ye to have done, and not to have left the other undone.
Σελίδα 456 - Out of the eater came forth meat, and out of the strong came forth sweetness.
Σελίδα 182 - Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen ; for we be brethren. Is not the whole land before thee? separate thyself, I pray thee, from me : if thou wilt take the left hand, then I will go to the right ; or if thou depart to the right hand, then I will go to the left.
Σελίδα 183 - But as it is written, To whom he was not spoken of, they shall see : and they that have not heard shall understand.
Σελίδα 162 - To me remains nor place nor time ; My country is in every clime ; I can be calm and free from care On any shore, since God is there.
Σελίδα 139 - And if a man smite his servant, or his maid, with a rod, and he die under his hand; he shall be surely punished. Notwithstanding, if he continue a day or two, he shall not be punished: for he is his money.
Σελίδα 465 - Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house; and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees three times a day and prayed and gave thanks before his God, as he did aforetime.
Σελίδα 290 - When he saw Jesus, he cried out, and fell down before him, and with a loud voice said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God most high? I beseech thee, torment me not.
Σελίδα 183 - God, in much patience, in afflictions, in necessities, in distresses, in stripes, in imprisonments, in tumults, in labours, in watchings, in fastings; by pureness, by knowledge, by longsuffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned, by the word of truth, by the power of God, by the armour of righteousness on the right hand and on the left...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας