Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

OR

SELECTIONS FROM THE ENGLISH POETS,

Ellustrative of those First Requisites of their art;

WITH MARKINGS OF THE BEST PASSAGES, CRITICAL NOTICES

OF THE WRITERS,

AND AN ESSAY IN ANSWER TO THE QUESTION

"WHAT IS POETRY?"

BY

LEIGH HUNT.

NEW YORK:
WILEY AND PUTNAM, 161 BROADWAY.

1845.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »