Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors]

Fage

Page
Grim v. School Dist., 57 Pa. 433, 438, 98 Hanley V. Railroad Co., 187 U. S. 617, 23
Am. Dec. 237...
747 Sup. Ct. 214, 47 L. Éd. 333.

163 Great Southern Fire Proof Hotel Co. v. Hans v. Louisiana, 134 U. S. 1, 10 Sup. Jones, 193 U. S. 532, 24 Sup. Ct. 576, 48

Ct. 504, 33 L. Ed. 842..

661 L. Ed. 778...

23 Hansen v. Boyd, 161 U. S. 397, 16 Sup. Ct. Great Western Min. & Mfg. Co. v. Harris, 571, 40 L. Ed. 746...

457 198 U. S. 561, 25 Sup. Ct. 770, 49 L. Ed. Hardee v. Wilson, 146 U. S. 179, 13 Sup. 1163 761 Ct. 39, 36 L. Ed. 933...

780 Great Western Tel. Co. v. Purdy, 162 U. Hardin v. Jordan, 140 U. S. 371, 381, 382, S. 329, 336, 16 Sup. Ct. 810, 40 L. Ed.

11 Sup. Ct. 808, 812, 838, 35 L. Ed. 428, 986, 990.... 760 433

..665, 666 Gregory v. Bartlett, 55 Ark. 30, 17 S. W. Hardin v. Shedd, 190 U. S. 508, 519, 23 314

.268, 270 Sup. Ct. 685, 37 L. Ed. 1156, 1157...666, 681 Green v. Van Buskerk, 3 Wall. 448, 18 L.

Harding, Ex parte, 120 U. S. 782, 7 Sup.
Ed. 245....

779
Ct. 780, 30 L. Ed. 824.

25. 26. 794
Greenberg v. Ass'n, 140 Cal. 357, 360, 73 Harkness v. Hyde, 98 U. S. 476, 25 L. Ed.
l'ac. 1850; 148 Cal. 126, 82 Pac. 684.. 385 Harkness v. Russell, 118 U. S. 663, 7 Sup.

286 Greene, In re, 52 Fed. 106..

433 Greene v. Henkel, 183 U. S. 249, 22 Sup.

Ct. 51, 30 L. Ed. 285. ...

. 526 Ct. 218. 46 L. Ed. 177.

178 Harmon, In re, 128 Fed. 170.

.432, 433 Greenleaf v. Birth, 5 Pet. 132, 8 L. Ed. 72 303 Harrington v. Providence, 20 R. I. 233, 38 Greenwood v. Railroad Co., 105 U. S. 13,

Atl. 1, 38 L. R. A. 305.

781 26 L. Ed. 961...

78

Harrison v. Magoon, 16 How. 332, 485.... 577 Groff v. Miller, 20 App. D. C. 353, 357.. 331 Harrison v. Morton, 171 U. S. 38, 18 Sup. Grossmayer, In re, 177 U. S. 48, 20 Sup.

Ct. 742, 43 L. Ed. 53...

. 779 Ct. 535, 44 L. Ed. 665.

731 Harrison v. Perea. 168 V. S. 311, 18 Sup. Grove v. Kansas City, 75 Mo. 672... 304

Ct. 129, 42 L. Ed. 478... 278, 496, 524 Guarantee Co. v. Hanway, 44 C. C. A. 312,

Haseltine v. Bank, 183 U. S. 130, 22 Sup. 104 Fed. 369...

70 Ct. 49, 46 L. E. 117....

..779, 784 Guarantee Co. of N. A. v. Trust Co., 183 Haskell v. Jones, 86 Pa. 173.

97 U. S. 402, 22 Sup. Ct. 124, 46 L. Ed. 253 790 Havemeyer v. Cook Co., 202 111. 416, 66 N. Guaranty Trust Co. v. Railroad Co., 65 C.

E. 1044.

327 C. A. 65, 130 Fed. 801.....

598 Hawkins v. Glenn, 131 U. S. 319, 9 Sup. Guice v. Lawrence, 2 La. Ann. 226. 231

760

Ct. 739, 33 L. Ed. 184...
Gulf, C. & S. F. R. Co. v. Ellis, 165 l'.

Health Department v. Church, 145 N. Y.
S. 150, 159, 160, 165, 17 Sup. Ct. 255,

32, 39 N. E. 833, 27 L. R. A. 710, 45 Am. 41 L. Ed. 666, 669-671..

422
St. Rep. 579.

781

Heath v. Withington, 6 Cush. 497.. 555
Gulf, C. & S. F. R. Co. v. Hefley, 158 U.
S. 98, 15 Sup. Ct. 802, 39 L. Ed. 910.: 357 Hecht v. Boughton, 103 U. S. 235, 26 L.

Ed. 1018..

524 Gulf, C. & S. F. R. Co. v. State, 32 Tex.

Hedden v. Richard, 149 U. S. 346, 348, 13 Civ. App. 1, 73 S. W. 429; 97 Tex. 274,

637

Sup. Ct. 891, 37 L. Ed. 763, 764. 78 S. W. 49.7....

360

Heff, In re, 197 U. S. 488, 25 Sup. Ct. 506, Gulf & S. I. R. Co. v. Hewes. 183 U. S. 6614, 22 Sup. Ct. 26, 46 L. Ed. 86-90...23 474 Hennessy v. Drug Co., 189 U. S. 25, 23 Sup.

49 L. Ed. 848...

...50, 349 Gunnison Co. v. E. H. Rollins & Sons, 173

Ct. 532, 47 L. Ed. 697.

104 U. S. 255, 19 Sup. Ct. 390, 43 L. Ed.

Henrietta Coal Co. v. Martin, 221 Ill. 460, 689

278, 508
77 N. E. 902....

416 Gunter v. Railroad Co., 200 U. s. 273, 26

Henrietta Min. & Mill. Co. v. Gardner, 173
Sup. Ct. 252, 50 L. Ed. 477.... 44), 473
Guss v. Nelson, 200 U. S. 298, 26 Sup. Ct.

U. S. 123, 130, 19 Sup. Ct. 327, 43 L. Ed.
637, 640.

696 260, 50 L. Ed. 489....

80
Guthrie Nat. Bank v. Guthrie, 173 U. S.

Henry E. Frankenberg Co. v. U. S., 76 C.
C. A. 514, 146 Fed. 63.

029 528, 19 Sup. Ct. 513, 43 L. Ed. 790

Herdic v. Roessler, 109 N. Y. 127, 16 N. E. 316, 317, 319

198 Gutierres v. Irrigation Co., 188 U. S. ,545,

Herrick v. Cattle Co., 200 U. S. 96, 98, 26 554, 23 Sup. Ct. 338, 341, 47 L. Ed. 588,

S. Ct. 192, 50 L. Ed. 388, 389.

496 593 665 Hervey v. Hervey, 2 W. Bl. 877..

568
Gwin v. U. S.. 184 U. S. 669, 22 Sup. Ct. Hewit v. Machine Works, 1.94 U. S. 296, 24
526, 46 L. Ed. 741....

59
Sup. Ct. 690, 48 L. Ed. 986..

723

Heyman v. Railroad Co., 203 U. S. 270,
Hagar v. California, 154 U. S. 639, 14 Sup. 276, 27 Sup. Ct. 104, 107, 51 L. Ed.
Ct. 1186. 24 L. Ed. 1044..
320

448, 607 Hagar v. Reclamation Dist. No. 108, 111 Hibler v. State, 43 Tex. 197, 201

125 U. S. 701, 4 Sup. Ct. 663, 28 L. Ed. 569 Hickman v. Ft. Scott, 141 U. S. 415–418,

90, 266

12 Sup. Ct. 9, 10, 35 L. Ed. 775, 776... 437 Hale v. Allinson, 188 1'. S. 56, 60, 233 Sup. Hickson v. Lombard, L. R. 1 H. L. 324. 327

Ct. 244, 245, 47 L. Ed. 380, 385..757, 760, 761 Hill v. Hoover, 5 Wis. 386, 68 Am. Dec. 70 440
Hamblin v. Land Co., 147 ('. S. 531, 13 Hill v. Insurance Co., 134 U. S. 515, 10
Sup. Ct. 353, 37 L. Ed. 267.

252
Sup. Ct. 589, 33 L. Ed. 994.

760
Hamilton v. Dillin, 21 Wall. 73, 22 L. Ed. Hiscock v. Mertens, 205 U. S. 202, 27 Sup.
528
745, 748 Ct. 488, 51 L, Ed. 488..

.684, 685 Hamilton Mfg.Co. v. Massachusetts, 6 Hockett v. Alston, 49 C. C. A. 180, 110 Fed. Wall. 632, 18 L. Ed. 904. 574 910

295 Hancock v. Mfg. Co., 62 V. J. L. 299–328, Hoggan v. Craigie, Macl. & Rob. 912, 965.. 569

41 Atl. 846, 42 L. R. A. 852... 139, 140 Hohorst, In re, 150 U. S. 653, 14 Sup. Ct. Hancock Nat. Bank v. Farnum, 176 U. S.

221, 37 L. Ed. 1121...

731, 784 640, 645, 20 Sup. Ct. 506, 44 L. Ed. 619, Hohorst v. Packet Co., 148 U. S. 262, 13 621

27 Sup. Ct. 590, 37 L. Ed. 443.. .731, 784

97 Page

Page
Holden v. Hardy, 169 U. S. 366, 392, 18 Iglehart v. Iglehart, 26 App. D. C. 209,
Sup. Ct. 383, 42 L. Ed. 780.....266, 781, 790 216.

..300, 327, 332 Holden v. Starks, 159 Mass. 503, 34 N. E. Illinois Cent. R. Co. v. Illinois, 108 U. s.

1069, 38 Am. St. Rep. 451...... .279, 280 541, 2 Sup. Ct. 839, 27 L. Ed. 818; 163 Holden v. Stratton, 198 U. s. 213, 214, 25

U. S. 142, 16 Sup. Ct. 1096, 41 L. Ed. Sup. Ct. 659, 660, 49 L. Ed. 1022... 491

107 ..

....94, 591 Hollida v. Hunt, 70 Ill. 109, 22 Am. Rep. Illinois Cent. R. Co. v. Interstate Commerce 63

97

Com., 206 U. S. 441, 27 Sup. Ct. 700, 51 Holt v. Cummings, 102 Pa. 212, 48 Am.

L. Ed.

711 Rep. 199....

603 Indiana v. U. S., 148 U. S. 148, 13 Sup. Holum v. Railroad Co., 80 Wis. 299, 50 N.

Ct. 564, 37 L. Ed. 401.

236 W. 99...

410 Indiana, B. & W. R. Co. v. Allen, 113 Ind. Holyoke Water-Power Co. y. Lyman, 15

581, 15 N. E. 446..

445 Wall. 522, 21 L. Ed. 140...

78 Indiana ex rel. Muncie v. Railroad Co., 83 Home Building & Conveyance Co. v. Roa

Fed, 284, 287.

381 noke, 91 Va. 52, 20 S. E. 895, 27 L. R. Interstate Commerce Commission v. Baird, A. 551...

688 194 U. S. 25, 36, 37, 24 Sup. Ct. 563, 48 Home Fire Ins. Co. v. Wood, 50 Neb. 381, L. Ed. 860, 865, 866....

408 386, 69 N. W. 941....

28 Interstate Commerce Commission v. RailHome for Incurables v. New York, 187 U. road Co., 145 U. S. 263, 275, 12 Sup. Ct.

S. 155, 23 Sup. Ct. 84, 47 L. Ed. 117, 844, 36 L. Ed. 699, 703, 4 Interst. Com. 63 L. R. A. 329.

783 R. 92; 167 U. S. 479, 494, 17 Sup. Ct. Home Ins. Co. v. New York, 134 U. S. 594,

896, 42 L. Ed. 243, 251; 168 U. S. 144, 10 Sup. Ct. 593, 33 L. Ed. 1025...572, 574 18 Sup. Ct. 45, 42 L. Éd. 414; 190 U. Home of the Friendless v. Rouse, 8 Wall. S. 275, 23 Sup. Ct. 687, 47 L. Éd. 1048; 430, 19 L. Ed. 495..

201 146 Fed. 559.

355, 356, 651, 705 Hooper v. California, 155 U. S. 648, 653, Iosco, The, 1 Brown, Adm. 495, Fed. Cas. 15 Sup. Ct. 207, 39 L. Ed. 297, 300, 5

No. 7,060..

512 Interst. Com. R. 610... .240, 450, 499 Iowa v. Rood, 187 U. S. 87, 23 Sup. Ct. Horne v Smith, 159 U. S. 40, 15 Sup. Ct.

49, 47 L. Ed. 86.

680 988, 40 L. Ed. 68...

680 Iowa R. C. Co. v. Iowa, 160 U. S. 389, 16 Houghton v. Hubbell, 33 C. C. A. 574, 63 Sup. Ct. 344, 40 L. Ed. 467

.266, 267 U. S. App. 31, 91 Fed. 453...

181 Iowa R. Land Co. v. Soper, 39 Iowa, 112, Houston & T. C. R. Co. v. Mayes, 201 U.

119

747 S. 321, 26 Sup. Ct. 491, 50 L. Ed. 772 3 Iron Silver Min. Co. v. Cowie, 31 Colo. Howard v. Fleming, 191 U. S. 126, 133, 450, 72 Pac. 1067....

201 137, 24 Sup. Ct. 49, 48 L. Ed. 121, 125 Iron Silver Min. Co. v. Smelting Co., 118

38, 584 U. S. 196, 208, 6 Sup. Ct. 1177, 30 L. Ed. Howarth v. Angle, 162 N. Y. 179, 182, 56

98, 102...

259 N. E. 489, 47 L. R. A. 725.

761 Israel v. Arthur, 152 U. S. 355, 14 Sup. Howarth v. Lombard, 175 Mass. 570, 56 Ct. 583, 38 L. Ed. 474. ...

681 N. E. 888, 49 L. R. A. 301.. 760, 761 Hubbell v. Ú. S., 179 U. S. 77, 80, 21 Sup. Jackman v. Bank, 125 Wis. 465, 478, 104 Ct. 24, 25, 45 L. Ed. 95, 98. 310 N. W. 98, 102..

392 Hudson River R. & Terminal Co. v. Day, Jackson v. Emmons, 19 App. D. 0. 250; 54 Fed. 545. 324 25 App. D. C. 146....

778 Huguley Mfg. Co. v. Cotton Mills, 184 U. Jacobson v. Massachusetts, 197 U. S. 11,

S. 290, 295, 22 Sup. Ct. 452, 46 L. Ed. 25 Sup. Ct. 358, 49 L. Ed. 643..... 781 546, 548.

93 Jamaica Pond Aqueduct Corp. v. BrookHulbert v. Chicago, 202 U. S. 275, 280, 26 line, 121 Mass. 5....

378 Sup. Ct. 617, 50 L. Ed. 1026, 1028... 38 Jellenik v. Mining Co., 82 Fed. 778, 779; Huling v. Improvement Co., 130 Ú. S. 559, 177 U. S. 1, 10, 20 Sup. Ct. 559, 44 L. 9 Sup. Ct. 603, 32 L. Ed. 1015.... 266, 269 Ed. 647, 650..

...427, 428 Hulitt v. Bank, 69 C. C. A. 609, 137 Fed. Jenkins v. Insurance Co., 171 Mo. 375, 383, 180 71 S. W. 688...

128 Hunt v. Clarke, 58 L. J. Q. B. N. S. 490, Jefferson College v. College, 13 Wall. 190, 492 ... 558 218, 20 L. Ed. 550, 554.

47 Hunt v. Rousmanier, 8 Wheat. 174, 5 L. Jennings v. Dunphy, 174 Ill. 86, 50 N. E. Ed. 589... .42, 280 1045

528 Huntington v. Attrill, 146 U. S. 657, 668, Jewell v. Jewell, 1 How. 219, 232, 11 L. 13 Sup. Ct. 224, 36 L. Ed. 1123, 1128.

Ed. 108, 114.

568 66, 268 Jewell v. Knight, 123 U. S. 426, 432, 434, Huntington V. McMahon, 48 Conn. 174,

435, 8 Sup. Ct. 193-196, 31 L. Ed. 19
200, 201....
167 194.

562
Humphrey v. Pegues, 16 Wall. 244, 21 L. Johnson. In re, 167 U. S. 120, 127, 17 Sup.
Ed. 326.
473 Ct. 735, 42 L. Ed. 103, 105.

118 Humphrey v. Tatman, 198 U. S. 91, 25 Johnson v. Drew, 171 U. S. 93, 99, 18 Sup. Sup. Ct. 567, 49 L. Ed. 956 684. 723 Ct. 800, 43 L. Ed. 88, 90.

487 Humphreys v. U. S., 38 Ct. C1. 689, 692 Johnson v. Elevator Co., 119 U. S. 388–398,

465, 466 7 Sup. Ct. 254, 30 L. Ed. 447–450...... 512 Hyatt v. New York, 188 U. S. 691, 719, 23 Johnson v. Hunter, 127 Fed. 219. ..268, 269 Sup. Ct. 456, 462, 47 L. Ed. 657, 664.. Johnson v. McIntosh, 8 Wheat. 543, 574, 114, 115, 120, 124, 125 5 L. Ed. 681, 688..

..130, 699 Hyde v. Curling, 10 Mo. 359. 437 Johnson v. Richardson, 44 Ark. 365.

747 Hyde v. Shine, 199 U. S. 62, 25 Sup. Ct. Johnson v. Risk, 137 U. S. 300, 11 Sup. Ct. 760, 50 L. Éd. 90.... 433 Rep. 111, 34 L. Ed. 683.

246 Hy-Yu-Tse-Mil-Kin v. Smith, 194 U. S. Johnson v. Southern P. Co., 196 U. S. 1, 413, 24 Sup. Ct. 681, 48 L. Ed. 1045.. 349 16, 21, 25 Sup. Ct. 158, 161, 49 L. Ed.

363, 368, 371...

408

461 ..

[ocr errors]

Page

Page Johnson v. Towsley, 13 Wall. 72, 20 L. Kidd v. Pearson, 128 U. S. 1, 23, 9 Sup. Ed. 485.

487

Ct. 6, 32 L. Ed. 346, 351, 2 Interst. Com. John Woods & Sons v. Carl, 75 Ark. 328, R. 232..

512 87 S. W. 621.

99 Kilpatrick v. Railroad Co., 74 Vt. 288, 52 Jones v. Com., 86 Va. 661, 10 S. E. 1005.. 431 Atl. 531, 93 Am. St. Rep. 887... 410 Jones v. Habersham, 107 U. S. 174, 183, 2 King v. De Manneville, 5 East, 221..... Sup. Ct. 336, 27 L. Ed. 401, 405.

331 King v. Green hill, 4 Ad. & El. 624. Jones v. Meehan, 175 U. S. 1, 8, 21, 20 King v. Parke (1903) 2 K. B. 432. 558

Sup. Ct. 1, 4, 9, 44 L. Ed. 49, 52, 57.. 130 King v. Pomeroy, 58 C. C. A. 209, 121 Fed. Jones v. Montague, 194 U. S. 147, 48 L. 287

761 Ed. 913, 24 Sup. Ct. 611..

234 Kingsbury's Case, 106 Mass. 223, 227, 228 125 Jones v. Mosher, 46 C. C. A. 471, 107 Fed. Kinnavey v. Ass'n, 81 Fed. 802

356 561 ..

639 Kinney v. Ass'n, 191 U. S. 78, 82, 24 Sup. Jones v. Railroad Co., 128 U. S. 443, 9 Sup. Ct. 30, 32, 48 L. Ed. 103, 105.

153 Ct. 118, 32 L. Ed. 478.

482 Kirby v. Railroad Co., 106 Fed. 551. 323 Jones v. U, S., 137 U. S. 202, 11 Sup. Ct.

Kirby v. Soda Fountain Co., 194 U. S. 141, 80, 34 L. Ed. 691... 234, 484, 545, 550 145, 146, 24 Sup. Ct. 619, 48 L. Ed. 911Journey cake's Case, 155 U. S. 196, 39 L.

913

288 Ed. 120, 15 Sup. Ct. 55...

36 Kirtland v. Hotchkiss, 100 U. S. 491, 498, Joy v. St. Louis, 201 U. S. 332, 26 Sup. Ct.

25 L. Ed. 558, 562...

715 478, 50 L. Ed. 776.

484

Kline v. Iron Co., 93 Minn. 63, 100 N. W. Judson v. Corcoran, 17 How. 612, 615, 15

681 .

790 L. Ed. 231, 232.

21 Knapp, S. & Co. y. Insurance Co., 30 Fed. Juniata, The, 93 U. S. 337, 340, 23 L. Ed.

607 ...

241 930, 931.....

248 Knapp v. Morss, 150 U. S. 221, 227, 14

Sup. Ct. 81, 37 L. Ed. 1059, 1061.... 311 Kane v. Railroad Co., 128 U. S. 91, 9 Sup.

Knapp v. Railroad Co., 197 U. S. 536, 541, Ct. 16, 32 L. Ed. 339; 125 N. Y. 161, 175,

25 Sup. Ct. 538, 49 L. Ed. 870, 871. .24, 778 185, 26 N. E. 278, 282, 11 L. R. A. 640,

Knapp, Stout & Co. Company v. McCaffrey, 642, 645.....

..482, 691

177 U. S. 638–642, 20 Sup. Ct. 824–827, Kann v. King, 25 App. D. C. 182.

213
44 L. Ed. 921–923.

512 Kansas v. Colorado, 185 U. S. 125, 144

Knight v. Ass'n, 142 U. S. 161, 12 Sup. 146, 22 Sup. Ct. 552, 558-560, 46 L. Ed.

Ct. 258, 35 L. Ed. 974..

487 838, 844-816; 206 U. S. 46, 27 Sup. Ct.

Knights Templars' & M. Life Indemnity 655, 51 L. Ed. 655......656, 667, 740, 742

Co. v. Jarman, 187 U. S. 197, 23 Sup. Ct. Kansas v. U. S., 204 U. S. 231, 341, 27

108, 47 L. Ed. 139; 1 C. C. A. 561, 562,

569, 50 Fed. 511, 512, 515.

662 Sup. Ct. 388, 51 L. Ed. 388....

· 580

Knowlton v. Moore, 178' U. S. 41, 20 Sup. Kansas P. R. Co. v. Dunmeyer, 113 U. S. 629, 5 Sup. Ct. 566, 28 L. Ed. 1122.. 251 Knox Co.'v. Aspinwall, 21 How. 539, '16 L.

Ct. 747, 44 L. Ed. 969, 976... 176, 535, 718 Karrick v. Hannaman, 168 U. S. 328, 333,

Ed. 208.

508 18 Sup. Ct. 135, 42 L. Ed. 484, 488... 337 Knoxville Water Co. v. Knoxville, 200 U. Karrick v. Wetmore, 25 App. D. Č. 415.. 435

S. 22, 26 Sup. Ct. 224, 50 L. Ed. 353.. 86 Kaukauna Water Power Co. v. Canal Co.,

Kock v. Emmerling, 22 How. 69, 16 L. Ed. 142 U. S. 254, 12 Sup. Ct. 173, 35 L. Ed.

292

279 1004 ...

..408, 665 Krause v. Morgan, 53 Ohio St. 26, 40 N. Kawananakoa v. Polyblank, 205 U. S. 349,

E. S86...

410 27 Sup. Ct. 526, 51 L. Ed. 526... 661 Krementz v. S. Cottle Co., 148 U. S. 556, Kaylton v. Kavlton, 45 Or. 116, 74 Pac.

13 Sup. Ct. 719, 37 L. Ed. 558.

310 491, 78 Pac. 332

347 Kean v. Improvement Co., 190 U. S. 452, 23 Sup. Ct. 651, 47 L. Ed. 1134.:.666, 680 Lafayette Ins. Co. v. French, 18 How. 404,

15 L. Ed. 451.

240 Keeney v. Lyon, 21 Iowa, 277..

440 Lahr v. Railroad Co., 104 N. Y. 268, 292, Keller v. Insurance Co., 58 Mo. App. 557,

10 N. E. 528, 533.

.691, 693 560, 561.... 581 Laing v. Burley, 101 Ill. 591.

181 Kelley v. Levee Dist., 74 Ark. 202, 85 S.

Lake Erie & W. R. Co. v. Cluggish, 143 W. 249, 87 S. W. 638...

268
Ind. 347, 42 N. E. 743..

381 Kelly V. Garrett, 6 Ill. 619, 652.

286 Lake Erie & W. R. Co. v. Smith, 61 Fed. Kemmler, In re, 136 U. S. 436, 10 Sup. Ct.

885

381 930, 34 L. Ed. 519...

558 Lake Shore & M. S. R. Co. y. Ohio, 173 Kendall v. U. S., 12 Pet. 630, 9 L. Ed. 1223 55 U. S. 285, 297, 19 Sup. Ct. 465, 43 L. Kennett's Petition, 24 N. II. 139....717, 748 Ed. 702, 706.

.94, 128 Kentucky v. Dennison, 24 How. 66, 69, 16 Lake Superior Ship Canal, R. & Iron Co. L. Ed. 717...

123 v. Cunningham, 155 U. S. 354, 375, 15 Keokuk & W. R. Co. v. Missouri, 152 U.

Sup. Ct. 103, 39 L. Ed. 183, 190... 487 S. 301, 14 Sup. Ct. 592, 38 L. Ed. 450 Lampasas v. Bell, 180 U. S. 276, 283, 284,

474-476 21 Sup. Ct. 368, 45 L. Ed. 527, 530, 531 Kepner v. U. S., 195 U. S. 100, 124, 126,

190. 511 129, 130, 24 Sup. Ct. 797, 49 L. Ed. 114, Lane Co. v. Oregon, 7 Wall. 71, 19 L. Ed. 122-125 345, 316, 751 101

140 Keppel v. Bank, 197 U. S. 356, 25 Sup. Ct. Lanfear v. Hunley, 4 Wall. 204, 18 L. Ed. 443, 49 L. Ed. 790..

395
325

680 Ker v. Illinois, 119 U. S. 436, 437, 7 Sup.

Langdon v. Strong, 2 Vt. 231.

747 Ct. 225, 30 L. Ed. 421.. ..118, 120, 121 Langford y. King, 1 Mont. 33.

527 Kern v. Lodge, 167 Mo. 471, 487, 67 S. W. Lansing's Estate, In re, 182 N. Y. 238, 248, 252 128 74 N. Y. 882..

555 Kibbe v. Mining Co., 69 C. C. A. 145, 136 Lascelles v. Georgia, 148 U. S. 537, 543, 13 Fed. 147...

790 Sup. Ct. 687, 37 L. Ed. 519, 551...... 118

[ocr errors]

Page

Page Lawton v. Steele, 152 U. S. 133, 14 Sup. Louisville & N. R. Co. v. Behlmer, 175 U. Ct. 499, 38 L.Ed. 385.

788

S. 648, 672, 20 Sup. Ct. 209, 44 L. Ed. League v. Texas, 184 U. S. 156, 22 Sup.

309, 318......

.356, 653, 704, 705 Ct. 475, 46 L. Ed. 478..

761 Louisville & N. R. Co. v. Kentucky, 161 Leavenworth, L. & G. R. Co. v. U. S., 92 U. S. 677, 695, 700, 16 Sup. Ct. 714, U. S. 733, 23 L. Ed. 634

250
40 L. Ed. 849, 857. 859.

...592, 788 Lee v. Johnson, 116 U. S. 48, 6 Sup. Ct. Louisville & N. R. Co. v. Palmes, 109 U. 249, 29 L. Ed. 570.

487

S. 244, 3 Sup. Ct. 193, 27 L. Ed. 922 Lee v. Watson, 1 Wall. 337, 17 L. Ed. 557 299

472, 475 Leggett v. Avery, 101 U. S. 236, 23 L. Ed. Louisville & N. R. Co. v. Paving Co., 197 865

311

U. S. 430, 25 Sup. Ct. 466, 49 L. Ed. Lehigh Min. & Mfg. Co., In re, 156 U. S. 819

441, 442 322, 15 Sup. Ct. 375, 39 L. Ed. 438..... 287 Louisville & N. R. Co. v. Schmidt, 177 U. Leigh v. Green, 193 U. S. 79, 24 Sup. Ct.

S. 230, 20 Sup. Ct. 620, 44 L. Ed. 747.. 782 390, 48 L. Ed. 623...

267, 348 Love v. Flahiye, 33 Mont. 348, 83 Pac. Leisy v. Hardin, 135 U. S. 100, 10 Sup. Ct.

882

487 681, 34 L. Ed. 128, 3 Interst. Com. R.

Lundin v. Schoeffel, 167 Mass. 465, 45 N. 36

.160, 447
E. 933.

216 Lennon, In re, 150 U. S. 393, 14 Sup. Ct.

Luxton v. Bridge Co., 153 U. S. 525, 529, 123, 37 L. Ed. 1120.

. 137, 166, 479

14 Sup. Ct. 891, 892, 38 L. Ed. 808, Lent v. Tillson, 140 U. S. 316, 11 Sup. Ct.

810 ..

235 825, 35 L. Ed. 419.

266 | .

Lyng v. Michigan, 135 U. S. 161, 10 Sup. Leon v. Galceran, 11 Wall. 185, 20 L. Ed.

Ct. 725, 34 L. Ed. 150, 3 Interst. Com. 74

778
R. 143.

447 Leonard v. Railroad Co., 198 U. S. 416,

Lyon v. Mfg. Co., 125 U. S. 698, 8 Sup. 25 Sup. Ct. 750, 49 L. Ed. 1108... 785

Ct. 1024, 31 L. Ed. 839.

38 Lesassier v. Kennedy, 36 La. Ann. 539.. 181 Levy's Succession, 115 La. 377, 39 So. 37 176 McAllister v. U. S., 141 U. S. 174, 11 Sup. Lewis v. Kirk, 28 Kan. 497, 42 Am. Rep.

Ct. 949, 35 L. Ed. 693..

62 173

82 McClaine' v. Rankin, 197 U. S. 151, 161, Lewis v. Railroad Co., 162 N. Y. 202, 56

25 Sup. Ct. 410, 49 L. Ed. 702, 705.... 762 N. E. 540..

693

McClaughry v. Deming, 186 U. S. 49, 22 Lexington v. Butler, 14 Wall. 282–296, 20

Sup. Čt. 786, 46 L. Ed. 1049..

621 L. Ed. 809-812..

508 McClung v. Ross, 5 Wheat. 116, 3 L. Ed. Libby v. Clark, 118 U. S. 250, 6 Sup. Ct.

46

268 1045, 30 L. Ed. 133...

699 McCormick v. Bank, 165 U. S. 538, 546, Life Ass'n of America v. Rundle, 103 U. S.

17 Sup. Ct. 433, 41 L. Ed. 817, 820..157, 782 222, 226, 26 L. Ed. 337, 339..... 761 McCormick Harvesting Co. v. Walthers, Light, Heat & Water Co. v. Jackson, 73

134 U. S. 41, 10 Sup. Ct. 485, 33 L. Miss, 598, 19 So. 771..

.767, 768
Ed. 833, 834...

152 Lincoln, In re, 202 U. S. 178, 26 Sup. Ct.

M'Culloch v. Maryland, 4 Wheat. 316, 405, 602, 50 L. Ed. 984..

460

411, 421, 422, 4 L.Ed. 579, 601, 602, Lincoln v. U. S., 197 U. S. 417, 419, 23

605.. Sup. Ct. 455, 49 L. Ed. 816; 202 U. S.

..235, 575, 660, 661, 663 484, 498, 499, 26 Sup. Ct. 728, 50 L. Ed.

McCullough v. Virginia, 172 U. S. 102, 1117, 1119, 1730.

.545, 748

117, 19 Sup. Ct. 134, 43 L. Ed. 382,

387 Little v. Banks, 85 N. Y. 258, 266. 155

320

McDonald v. Williams, 174 U. S. 397, 19
Locke's Appeal, 72 Pa. 491, 498, 13 Am.
Rep. 716, 721..

373
Sup. Ct. 743, 43 L. Ed. 1022...

645 Logan v. Fidelity & C. Co., 146 Mo. 114,

McDowell v. Steel Works, 124 Ill. 491, 16 119, 122, 123, 47 S. W. 948...

581

N. E. 854, 7 Am. St. Rep. 381... 684 Logan v. U. S. 144 U. S. 263, 283, 286, 293,

McGavock v. Woodlief, 20 How. 221, 15

L. Ed. 884. 12 Sup. Ct. 617, 622, 623, 626, 36 L.

279 Ed. 429, 435, 437, 439...

12
McHenry v. Alford, 168 U. S. 657, 658, 18

563 Logan Co. Nat. Bank v. Townsend, 139 T.

Sup. Ct. 242, 42 L. Ed. 616, 617.

McIlrath v. U. s., 102 U. S. 426, 26 L. Ed. S. 67, 11 Sup. Ct. 496, 35 L. Ed. 107

137, 640
189

325 Loinberger v. Rouse, 9 Wall. 468, 19 L.

McIntire v. Wood, 7 Cranch, 501, 506, 3 L. Ed. 721...

576
Ed. 420, 421.....

151 London & N. W. American Mortg. Co. v.

McKinney, In re, 15 Fed. 535.. Improvement Co., 84 Minn. 144, 36 N. W.

McKusick v. Seymour S. & Co., 48 Minn. 872

759 759

158, 50 N. W. 1114.. Long Island Water Supply Co. v. Brooklyn,

McLane v. Bonn, 70 Iowa, 752, 30 N. W. 166 U. S. 685, 17 Sup. Ct. 718, 41 L.

478

747 Ed. 1165...

74 McLish v. Roff, 141 U. S. 661, 12 Sup. Ct. Lorman v. Benson, 8 Mich. 18, 22, 77 Am.

118, 35 L. Ed. 893.

...186, 316, 784 Dec. 435....

377 McMicken v. U. S., 97 U. S. 204, 208, 209, Los Angeles v. Water Co., 177 U. S. 558,

24 L, Ed. 947-949....

61 20 Sup. Ct. 736, 44 L. Ed. 886.... 766 McMillen v. Anderson, 95 U. S. 37, 24 L. Louisville v. Mississippi, 202 U. S. 153, 26

Ed. 335..

....90, 266 Sup. Ct. 408, 571, 50 L. Ed. 913, 932... 548 McNeill v. Railroad Co., 202 U. S. 543, 26 Louisville Trust Co. v. Comingor, 184 U.

Sup. Ct. 722, 50 L. Ed. 1142

3 S. 18, 25, 22 Sup. Ct. 293, 46 L. Ed. McNulta v. Lochridge, 141 U. S. 327, 12 413, 416..

153
Sup. Ct. 11, 35 L. Ed. 796.

157 Louisville Trust Co. v. Knott, 191 U. S. McNutt v. Bland, 2 How. 9, 14, 11 L, Ed. 225, 24 Sup. Ct. 119, 48 L. Ed. 159..... 789 159, 161.....

382 Louisville & J. Ferry Co. v. Kentucky, 188 Mactier v. Osborn, 146 Mass. 399, 15 N. U. S. 385, 23 Sup. Ct. 463, 47 L. Ed. 513

E. 641, 4 Am. St. Rep. 323..

216 500, 714

491

[ocr errors]

Page

Page Madisonville Traction Co. v. Mining Co., Mather V. Chapman, 6 Conn. 54.

747 196 U. S. 239, 25 Sup Ct. 251, 49 L. Ed. Mattingly v. District of Columbia, 97 U.S. 462 .... .323, 324 687, 24 L. Ed. 1098...

745 Magann v. Segal, 34 C. C. A. 323, 92 Fed. Mattox v. U. S., 146 U. S. 140, 13 Sup. 252, 255.. 528 Ct. 50, 36 L. Ed. 917.

327 Mager v. Grima, 8 How. 490, 493, 12 L. Maxwell v. Railroad Co., 34 Fed. 286. 596 Ed. 1168, 1170.

554 May v. New Orleans, 178 U. S. 196, 20 Magoun v. Bank, 170 U. S. 283, 288, 18 Sup. Ct. 976, 44 L. Ed. 1165..

160 Sup. Ct. 594, 42 L. Ed. 1037, 1010..176, '554 Mayhew v. Land Co., 24 Fed. 205, 215... 528 Maguire v. Tyler, 1 Black, 195, 17 L. Ed. Maynard v. Hecht, 151 U. S. 324, 14 Sup. 137 ..

283
Ct. 353, 38 L. Ed. 179...

563 Mahon v. Justice. 127 U. S. 700, 712, 715, Mead v. Portland, 45 Or. 1, 76 Pac. 347;

8 Sup. Ct. 1204, 32 L. Ed. 283, 287, 200 U. S. 148, 26 Sup. Ct. 171, 50 L. Ed. 288 .116, 118, 120, 121 413 ..

688 Maine Cent. R. Co. v. Maine, 96 U. S. 499, Meister v. Moore, 96 U. S. 76, 79, 24 L. 24 L. Ed. 836. ..475, 476 Ed. 826, 827..

569 Mali v. Keeper of Common Jail, 120 U. S. Mellen v. Iron Works. 131 U. S. 352. 9 1, 7 Sup. Ct. 383, 30 L. Ed. 565.... 584 Sup. Ct. 781, 33 L. Ed. 178.

428 Mandeville v. Riggs, 2 Pet. 482, 7 L. Ed. Memphis, C. & L. R. Co. v. Wilcox, 48 493 367 Pa. 161.

539 Manitoba, The (Beatty v. Ilanna) 122 U'. Memphis Land & Timber Co. v. Levee Dist., S. 97, 111, 7 Sup. Ct. 1158, 30 L. Ed.

70 Ark. 409, 68 S. W. 242.

269 1095

248 Memphis & L. R. R. Co. v. Berry, 112 U. Mansfield, C. & L. M. R. Co. v. Swan, 111

S. 609, 5 Sup. Ct. 299, 28 L. Ed. U. S. 379, 387, 4 Sup. Ct. 510, 28 L. Ed. 837

.472, 475 462, 465..'

166 | Memphis & L. R. R. Co. v. Com’rs, 112 Marchant v. Railroad Co., 153 U. S. 380, U. S. 609, 5 Sup. Ct. 299, 28 L. Ed. 14 Sup. Ct. 894, 38 L. Ed. 751. 266 837 .

.472, 475 Markham v. U. S., 160 U. S. 319, 16 Sup. Mercantile Mut. Ins. Co. y. Folsom, 18 Ct. 288, 40 L. Ed. 441. 345 Wall. 249, 21 L. Ed. 833..

482 Markley V. Baldwin, 112 U. S. 490, 493– Mercantile Trust Co. v. Hensey, 27 App. D. 495, 5 Sup. Ct. 278, 28 L. Ed. 822–824 C. 210....

537 419, 569 Mercer v. Jones, 3 Campb. 477.

720 Marks v. Townsend, 97 N. W. 590, 595.. 38 Merchants' Nat. Bank v. Mfg. Co., 90 Markuson v. Boucher. 175 U. S. 184. 20

Minn. 144, 95 N. W. 767.

757 Sup. Ct. 76, 44 L. Ed. 124.. 123, 460 Merchants' & M. Nat. Bank v. PennsylMariska, The, 47 C. C. A. 115, 107 Fed.

vania, 167 U. S. 461, 17 Sup. Ct. 829, 42 989 247 L. Ed. 236..

190. 576 Marsh v. Nichols, S. & Co., 128 U. S. 605, Meriwether v. Garrett, 102 U. S. 472, 26 615, 9 Sup. Ct. 168, 171, 32 L. Ed. 538,

L. Ed. 197....

140 512

438 Merritt v. Cameron, 137 U. S. 542, 550, Marshall Co. v. Schenck, 5 Wall. 772, 18 551, 11 Sup. Ct. 174, 34 L. Ed. 772, 775.. 194 L. Ed. 556.

508 Merritt v. Steel-Barge Co., 24 C. C. A, 530, Marshall, Field & Co. v. Clark, 143 U. S. 79 Fed. 228..

535 649, 680, 683, 691, 692, 12 Sup. Ct. 495, Mertens, In re, 131 Fed. 972, 974, 975; 500, 501, 504, 505, 36 L.Ed. 294, 306,

134 Fed. 101, 102, 104; 142 Fed. 447, 307, 309, 310..

.371, 373, 374 73 C. C. A. 561 ; 144 Fed. 818, 75 C. Marten v. Railroad Co., 9 Interst. Com. R.

C. A. 548.

490, 191, 683, 685 589

704 Metcalf v. Watertown, 153 U. S. 671, 676, Martin v. Bank, 20 Ark. 636.

440 14 Sup. Ct. 947, 38 L. Ed. 861, 863. 27 Martin v. Columbia, 26 App. D. C. 146.. 441 Metcalf v. Williams, 144 Mass. 452, 454, Martin v. Hunter, 1 Wheat, 304, 324, 326,

11 N. E. 700.

525 4 L. Ed. 97, 102.

660, 663 Metropolitan Life Ins. Co. v. New Orleans, Martin v. Territory, 5 Okl. 188, 48 Pac. 115 La. 708, 39 So. 850; 205 U. S. 395, 106 ...

319 27 Sup. Ct. 499, 51 L. Ed. 499....500, 714, Martin v. Waddell, 16 Pet. 367, 10 L. Ed.

716, 717, 720 997

665 Metropolitan Nat. Bank v. Claggett, 141 Martinsburg & P. R. Co. v. March, 114 U. U. S. 520, 12 Sup. Ct. 60, 35 L. Ed. S. 519, 5 Sup. Ct. 1035, 29 L. Ed. 255 539 841

..157, 640 Martinton v. Fairbanks, 112 V. S. 670, 5 Metropolitan R. Co. v. District of ColumSup. Ct. 301, 28 L, Ed. 862.

504 bia, 132 U. S. 1, 10 Sup. Ct. 19, 33 L. Marvin v. Trout, 199 U. S. 212, 223, 26

Ed. 231..

527 Sup. Ct. 31, 50 L. Ed. 157, 161... 157 Mexican C. R. Co. v. Eckman, 187 U. S. Maryland, to Use of Markley, v. Baldwin,

432, 23 Sup. Ct. 211, 47 L. Ed. 246... 103 112 U'. S. 490, 492, 5 Sup. Ct. 278, 279, Mexican Nat. R. Co. v. Davidson, 157 U. 28 L. Ed. 822, 823.

.382, 383, 419 S. 208, 15 Sup. Ct. 563, 39 L. Ed. 675.. 152 Mason, Ex parte, 105 U. S. 696, 699, 26 L. Meyer v. Richmond, 172 U. S. 82–95, 19 Ed. 1213, 1214 751 Sup. Ct. 106, 43 L. Ed. 374-379.

688 Mason v. McLeod, 57 Kan. 105, 11 L. R. Michigan C. R. Co. v. Powers, 201 U. S. A. 548, 57 Am. St. Rep. 327, 15 Pac. 71,

245, 293, 26 Sup. Ct. 459, 50 L. Ed. 744.. 189 76

96, 97 Michigan Land & Lumber Co. v. Rust, 168 Mason v. Moore, 73 Ohio St. 275, 76 N. U. S. 589, 593, 18 Sup. Ct. 208, 42 L. E. 932, 4 L. R. A. (N. S.) 597. 645 Ed. 591, 592..

487 Mason v. U. S., 136 U. S. 581, 10 Sup. Ct. Midway Co. v. Eaton, 183 U. S. 602. 22 1062, 34 L. Ed. 545. 780 Sup. Ct. 261, 46 L. Ed. 317...

780 Masterson v. Herndon, 10 Wall. 416, 19 L. Milburn Mfg. Co. v. Johnson, 9 Mont. 541, Ed. 953 780 24 Pac. 17...

257 Masterson v. Howard, 10 Wall. 416, 19 L. Miles v. U. S., 103 U. S. 304, 312, 26 L. Ed. 953 780 Ed. 481. 18+.

458

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »