Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

I PLAIN DISCOURSES,

ADDRESSED TO THE

PRISONERS OF THE CROWN,

IN THE

COLONY OF NEW SOUTH WALES ;

WITH

AN APPENDIX,

CONTAINING A

MANUAL OF PRAYERS

FOR THEIR USE.

BY THE

REV. C. PLEYDELL N. WILTON, M. A.

[merged small][ocr errors][merged small]

PRINTED BY STEPHENS AND STOKES, LOWER GEORGE-STREET.

1834.

100. 04. 204.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »