Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors][merged small]

1

HISTOIRE

DES DOUZE CÉSARS

DE SU É T O N E.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

DES DOUZE CÉSARS

DE SU É TONE,

TRADU I TE

PAR HENRI OPHELLOT DE LA PAUSE:
Avec des Mélanges Philosophiques
& des Notes. m Minist

1838

Τ Ο Μ Ε

S E C O N D.

A PA RIS,
Chez SAILLANT & Nyon, Libraires

rue Saint Jean de Beauvais.

M. DCC. L X X I.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »