Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[ocr errors][ocr errors]

EDITED BY
OSCAR BROWNING, M.A., Principal of the Cambridge

University Day Training College

AND

S. S. F. FLETCHER, M.A., Ph.D., Master of Method in the

Cambridge University Day Training College

[ocr errors]

PRINCIPLES

OF

CLASS TEACHING

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »