Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

SIXTH CIRCUIT.

HON. HENRY B. BROWN, CIRCUIT JUSTICE.

HON. HOWELL E. JACKSON, CIRCUIT JUSTICE. 1
HON. WILLIAM H. TAFT, CIRCUIT JUDGE.

HON. HORACE H. LURTON, CIRCUIT JUDGE.

HON. JOHN WATSON BARR, DISTRICT JUDGE, KENTUCKY.

HON. HENRY H. SWAN, DISTRICT JUDGE, E. D. MICHIGAN.

HON. HENRY F. SEVERENS, DISTRICT JUDGE, W. D. MICHIGAN.

HON. AUGUSTUS J. RICKS, DISTRICT JUDGE, N. D. OHIO.

HON. GEORGE R. SAGE, DISTRICT JUDGE, S. D. OHIO.

HON. CHARLES D. CLARK, DISTRICT JUDGE, E. AND M. D. TENNESSEE. HON. D. M. KEY, DISTRICT JUDGE, E. AND M. D. TENNESSEE. 3

HON. ELI S. HAMMOND, DISTRICT JUDGE, W. D. TENNESSEE,

SEVENTH CIRCUIT.

HON. JOHN M. HARLAN, CIRCUIT JUSTICE.
HON. WILLIAM A. WOODS, CIRCUIT JUDGE.
HON. JAMES G. JENKINS, CIRCUIT JUDGE.

HON. JOHN W. SHOWALTER, CIRCUIT JUDGE.4

HON. PETER S. GROSSCUP, DISTRICT JUDGE, N. D. ILLINOIS.
HON. WILLIAM J. ALLEN, DISTRICT JUDGE, S. D. ILLINOIS.

HON. JOHN H. BAKER, DISTRICT JUDGE, INDIANA.

HON. WILLIAM H. SEAMAN, DISTRICT JUDGE, E. D. WISCONSIN.
HON. ROMANZO BUNN, DISTRICT JUDGE, W. D. WISCONSIN.

EIGHTH CIRCUIT.

HON. DAVID J. BREWER, CIRCUIT JUSTICE.
HON. HENRY C. CALDWELL, CIRCUIT JUDGE.
HON. WALTER H. SANBORN, CIRCUIT JUDGE.

HON. AMOS M. THAYER, CIRCUIT JUDGE.

HON. JOHN A. WILLIAMS, DISTRICT JUDGE, E. D. ARKANSAS.
HON. ISAAC C. PARKER, DISTRICT JUDGE, W. D. ARKANSAS.
HON. MOSES HALLETT, DISTRICT JUDGE, COLORADO.
HON. OLIVER P. SHIRAS, DISTRICT JUDGE, N. D. IOWA.
HON. JOHN S. WOOLSON, DISTRICT JUDGE, S. D. Iowa.
HON. CASSIUS G. FOSTER, DISTRICT JUDGE, KANSAS.
HON. RENSSELAER R. NELSON, DISTRICT JUDGE, MINNESOTA
HON. ELMER B. ADAMS, DISTRICT JUDGE, E. D. MISSOURI.5
HON. HENRY S. PRIEST, DISTRICT JUDGE, E. D. MISSOURI.
HON. JOHN F. PHILIPS, DISTRICT JUDGE, W. D. MISSOURI
HON. ELMER S. DUNDY, DISTRICT JUDGE, NEBRASKA.
HON. ALFRED D. THOMAS, DISTRICT JUDGE, NORTH DAKOTA
HON. ALONZO J. EDGERTON, DISTRICT JUDGE, SOUTH DAKOTA.
HON. JOHN A. RINER, DISTRICT JUDGE, WYOMING.

1Deceased August 8, 1895.

Commissioned January 21, 1895. 'Resigned January 21, 1895.

• Commissioned March 1, 1895. Commissioned May 17, 1895. Resigned May 17, 1895.

NINTH CIRCUIT

HON. STEPHEN J. FIELD, CIRCUIT JUSTICE.
HON. JOSEPH MCKENNA, CIRCUIT JUDGE.
HON. WILLIAM B. GILBERT, CIRCUIT JUDGE

HON. ERSKINE M. ROSS, CIRCUIT JUDGE.

HON. WM. W. MORROW, DISTRICT JUDGE, N. D. CALIFORNIA HON. OLIN WELLBORN, DISTRICT JUDGE, S. D. CALIFORNIA.7 HON. HIRAM KNOWLES, DISTRICT JUDGE, MONTANA.

HON. CORNELIUS H. HANFORD, DISTRICT JUDGE, WASHINGTON.
HON. THOMAS P. HAWLEY, DISTRICT JUDGE, NEVADA.

HON. CHARLES B. BELLINGER, DISTRICT JUDGE, OREGON.
HON. JAMES H. BEATTY, DISTRICT JUDGE, IDAHO.
HON. WARREN TRUITT, DISTRICT JUDGE, ALASKA.
'Commissioned March 1, 1895.

[blocks in formation]

American Cotton Oil Co. v. Kirk (C. C. A.) American Employers' Liability Ins. Co. v. Barr (C. C. A.)....

791

Brooklyn & N. Y. Ferry Co., Walsh v. (C. C. A.)

507

[blocks in formation]

873

382

726

...

American Graphophone Co. v. Edison Phonograph Works (C. C.)... 451 American Grocery Co. v. Sloan (C. C.).. 539 American Harrow Co. v. Shaffer (C. C.).. 750 American Sugar Refining Co. v. The Centurion (C. Č. A.)...

Ames, Hastings v. (C. C. A.)... Amor, United States v., six cases (C. C. A.) 885 Anderson, Board of Com'rs of Custer County v. (C. C. A.).. 341 Applegate v. The R. J. Moran (D. C.).... 938 Arlington Hotel Co., Muse v. (C. C.)... 637 Arteago, United States v., forty cases (C. C. A.) 883 Ashley, Carter-Crume Co. v. (C. C.).... 378 Atlantic Refining Co., Hustede v. (D. C.). 669 Atlantic Trust Co. v. Proceeds of the Vigilancia (D. C.)...

...

Camp, Gay Manuf'g Co. v. (C. C. A.)..... 67
Canton Ins. Co. v. Claimants of The Vic-
tory (C. C. A.)...
395
Cardenas v. The Carib Prince (C. C. A.).. 254
Carib Prince, The, Cardenas v. (C. C. A.).. 254
Carib Prince, The, Gillespie v. (C. C. A.).. 254
Carib Prince, The, Middleton v. (C. C. A.) 254
Carib Prince, The, Wuppermann v. (C. C.
A.)

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

781

254

Atlantic Trust Co., Town of Darlington v. (C. C. A.)..

849

Aultman, Miller & Co. v. Holder (C. C.)...

467

Carter-Crume Co. v. Ashley (C. C.). Central Trust Co. v. Richmond, N., I. & B. R. Co. (C. C. A.).

378

90

[blocks in formation]

Central Trust Co. of New York v. Chatta-
nooga, R. & C. R. Co. (C. C.)....
Central Trust Co. of New York v. East
Tennessee, V. & G. R. Co. (C. C.)....... 635
Centurion, The, American Sugar Refining
Co. v. (C. C. A.)....

685

382

Co. v. (C. C. A.)....

873

Beebe v. The Yumuri (D. C.).

930

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Bell, Webster v. (C. C. A.).

Bergner, Horn v. (C. C.).

428

Blanche L., The (D. C.).

939

Board of Com'rs of Custer County v. An

183 Chapman Derrick & Wrecking Co. v. Providence-Washington Ins. Co. (D. C.). Chattanooga, R. & C. R. Co., Central Trust Co. of New York v. (C. C.).

932

685

derson (C. C. A.)..

341

Board of Com'rs of Kearney County v. McMaster (C. C. A.)....

[blocks in formation]

177

Cheney, Halsey v. (C. C. A.).

763

Board of Com'rs of Kearney County,

Pauly Jail-Building & Manufacturing Co.

Chicago, St. P. & K. C. R. Co. v. Chambers (C. C. A.).

148

[blocks in formation]

Chicago & N. P. R. Co., Farmers' Loan & Trust Co. v. (C. C.).

412

878

51

Bonsack Mach. Co. v. S. F. Hess & Co. (C. C. A.)

City of Carlsbad v. Kutnow (C. C.)... City of Chester, The, Norfolk & C. R. Co. v. (D. C.) ....

794

...

574

119

Boston Safe-Deposit & Trust Co. v. Hudson (C. C. A.)..

Bowers v. New York Life Ins. Co. (C. C.) 788 City of New York v. The Robert Hadden

[blocks in formation]

City of Chicago, Wheeler v. (C. C.)..
City of Hammond, Forsythe v. (C. C.).... 774

526

758

...1017

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Henderson, Western Union Tel. Co. v. (C. C.)

Latta v. Garnett (C. C. A.)...

72

588

Latta v. Granger (C. C. A.).

69

Hendricks v. Schmidt (C. C. A.).
Henry A. Crawford, The, Bresette v. (D.
C.)

425

...

939

Henry A. Crawford, The, Fisher v. (D. C.) 939
Henry A. Crawford, The, Morris v. (D. C.) 939
Hess & Co., Bonsack Mach. Co. v. (C. C.
A.)

119

Higginson, Hastings v. (C. C. A.)....
Hine v. New York & Bermudez Co. (D. C.)
Hobbs v. State Trust Co. (C. C. A.)......
Hodge v. Palms (C. C. A.).
Holder, Aultman, Miller & Co. v. (C. C.).
Holmes v. Junod (C. C. A.)...
Home Ins. Co. of New Orleans, Imperial
Fire Ins. Co. of London v. (C. C. A.)... 698
Home Ins. Co. of New Orleans, Royal Ins.
Co. of Liverpool v. (C. C. A.).
Hoover & Allen Co. v. Columbia Straw-Pa-
per Co. (C. C.). .

726

920

618

61

Latta v. Neubert (C. C. A.)...
Latta v. Rugg, two cases (C. C. A.)
Latta v. Sumpter (C. C. A.)..
Law v. North German Lloyd (C. C. A.).
Lee v. Electric Typographic Co. (C. C.)..
London Assurance v. Companhia De Mo-
agens Do Barreiro (C. C. A.).
Long, United States v. (D. C.)..
Loo Way, United States v. (D. C.)..
Louisiana Electric Light Co., United Elec-
tric Securities Co. v. (C. C.).

72

72

72

390

519

247

348

475

673

[blocks in formation]

354

Lowry v. Mt. Adams & Eden Park Incline Plane R. Co. (C. C.)...

827

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »