Αναζήτηση στο βιβλίο

Τι λένε οι χρήστες - Σύνταξη κριτικής

Δεν εντοπίσαμε κριτικές στις συνήθεις τοποθεσίες.

Άλλες εκδόσεις - Προβολή όλων

Συχνά εμφανιζόμενοι όροι και φράσεις

Δημοφιλή αποσπάσματα

Σελίδα 337 - How soon hath Time, the subtle thief of youth, Stolen on his wing my three-and-twentieth year ! My hasting days fly on with full career, But my late spring no bud or blossom shew'th.
Σελίδα 294 - And honour not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition.
Σελίδα 296 - Above them all the archangel: but his face Deep scars of thunder had intrench'd; and care Sat on his faded cheek; but under brows .Of dauntless courage, and considerate pride Waiting revenge...
Σελίδα 296 - Their dread commander : he, above the rest In shape and gesture proudly eminent, Stood like a tower : his form had yet not lost All her original brightness ; nor appeared Less than arch-angel ruined, and the excess Of glory obscured...
Σελίδα 337 - Yet be it less or more, or soon or slow, It shall be still in strictest measure even To that same lot, however mean or high, Toward which Time leads me, and the will of Heaven ; All is, if I have grace to use it so, As ever in my great Task-Master's eye.
Σελίδα 302 - If two triangles have one angle of the one equal to one angle of the other and the sides about these equal angles proportional, the triangles are similar.
Σελίδα 357 - the Government School of Mines, and of Science applied to the Arts...
Σελίδα 337 - Of horrid prospect, shag the trackless plain : Nor finds the river, nor the forest, hid Beneath the formless wild ; but wanders on...
Σελίδα 301 - FG; then, upon the same base EF, and upon the same side of it, there can be two triangles that have their sides which are terminated in one extremity of the base equal to one another, and likewise their sides terminated in the other extremity: But this is impossible (i.
Σελίδα 19 - PRESENT, The QUEEN'S most Excellent Majesty in Council. Her Majesty in Council was this day pleased...

Πληροφορίες βιβλιογραφίας