Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

Eclectic Review .

MDCCCXXIV.

JULY-DECEMBER .

NEW SERIES.

VOL. XXII.

Φιλοσοφιας δε ου την Στωικην λεγω, ουδε την Πλατωνικην, και την Επικουρειον τη
και Αριστοτελικην' αλλ οσα ειρηται παρ έκαστη των αιρεσεων τουτων καλως,
δικαιοσυνην μετα ευσεβους επιστημης εκδιδασκούλα, τουτο συμπαν το ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ
φιλοσοφιαν φημι,

CLEM. Alex, Strom, Lib. l.

LONDON:

PUBLISHED BY B. J. HOLDSWORTH, 18, ST. PAUL'S CHURCH.YARD,

SOLD ALSO BY JOHN ANDERSON, JUNIOR, AND
JAMES ROBERTSON AND CO. EDINBURGH ;
CHALMERS AND COLLINS, GLASGOW ;

AND R. M. TIMMS, DUBLIN.

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

Barley se l'indépendance de L'Empire du Brésil Bende Begraphy of celebrated Roman Characters

in Wel Gorundent of God in the Dispensation of the Gos

lasti Memor d the Operations of the British Army in In

de Wants War of 1817, 1818, and 1819 La Intesa Sera Ini Berises for the Young, on important Subjects in Religie ploty St Mathys Residence and Travels in Mexico

, Baho, History of his own Time

[ocr errors]
[ocr errors]

sante Benity of Divine Mercy established, and uncond liberikane, preached in St. John's Church, Glasgow Sunglini Pises du Systéme Hiéroglyphique des Anciens Eg la hispital Remarks on the Theory of Comets

bilan de l'Histoire Philosophique du Christianist

[ocr errors]
[ocr errors]

wietlaggia di Sophocles, translated into English Verse Whileanogical Essays and Observations baik Panele through Part of the United States and Cana

sa part of the Directors of the African Institution cally the Ben, John, Works, with an Introductory Essa waters of the Common Wealth of England, from the stands, Maria, Journal of a Voyage to Brazil and Residence

ht. Bists from a Joarnal written on the coasts of Chill

Stara History of the Bible
Lad the Right Rev. Jeremy Taylor, D.D.

hole Works of the Right Rev. Jeremy Taylor, D.D. I

[ocr errors]

in bayaphical Portraiture of the late Rev. J. Hinton ikely to the Abbé Dubois on the State of Christiani

Bridge-street, Blackfriars, London.

Bankes of Field Sports as followed by the Native Cup to the Clergy of the Archdeaconry of Merior di Bencaltoral Tour through some parts of Flai the Best of Frauce, in the Autumn of 1817

a 2

PAOE.

A Sabbath among the Mountains: a Poem

85

49 286 84

508

Barton's Poetic Vigils
Beauchamp sur L'Indépendance de L'Empire du Brésil
Bingley's Biography of celebrated Roman Characters
Birt's Moral Government of God in the Dispensation of the Gospel vindi-

cated
Blacker's Memoir of the Operations of the British Army in India during

the Mahratta War of 1817, 1818, and 1819
Boys's Tactica Sacra
Brown's Exercises for the Young, on important Subjects in Religion
Bullock's Six Months' Residence and Travels in Mexico
Burnet's, Bishop, History of his own Time

528 359

87 140 481

Cary's Birds of Aristophanes

217 Catton on the Eternity of Divine Mercy established, and unconditional Reprobation discarded, &c.

558 Chalmers's Sermons, preached in St. John's Church, Glasgow

154 Champollion's Précis du Systéme Hiéroglyphique des Anciens Egyptiens 330 Cole's Philosophical Remarks on the Theory of Comets

423 Coquerel's Tableaux de L'Histoire Pbilosophique du Christianisme, ou Etudes de Philosophie Religieuse

1 Correspondents, To,

574 Cottle's Strictures on the Plymouth Antinomians

508 Crowther's Critical Dissertation on Acts xvii. 30. &c.

452 Cunningham's Sermons

154 Dale's Tragedies of Sophocles, translated into English Verse

289 Daniell's Meteorological Essays and Observations

133 Dibdio's Library Companion

417 Duncan's Travels through Part of the United States and Canada, in 1818 and 1819

79 Eighteenth Report of the Directors of the African Institution

275 Gambold's, the Rev. John, Works, with an Introductory Essay by Thomas Erskine, Esq.

541 Godwin's History of the Common Wealth of England, from the Commencement to the Restoration of Charles the Second

194 Grabam's, Maria, Journal of a Voyage to Brazil and Residence there, in the Years 1821, 1822, and 1823

385 Hall's Extracts from a Jourval written on the coasts of Chili, Peru, and Mexico, in 1820, 1821, and 1822

40 Harris's Natural History of the Bible

454 Heber's Life of the Right Rev. Jeremy Taylor, D.D.

17 whole Works of the Right Rev. Jeremy Taylor, D.D. Lord Bishop of Down, &c.

17 Hervey's Australia, with other Poems

567 Hill's, Noah, Sermons

154 Hinton's Biographical Portraiture of the late Rev. J. Hinton

267 Hough's Reply to the Abbé Dubois on the State of Christianity in India

61 James's Christian Ministry

538 Johnson's Sketches of Field Sports as followed by the Natives of India

553 Typographia, or the Printer's Instructer

366 Jones's Charge to the Clergy of the Archdeaconry of Merioneth, July 1823

190 Journal of a Horticultural Tour through some parts of Flanders, Holland, and the North of France, in the Autumn of 1817

560 a 2

ktriars, London,

vasol

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »