Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση

THE

Eclectic Review

MDCCCXXIV.

JULY-DECEMBER.

NEW SERIES.

VOL. XXII.

Φιλοσοφιαν δε ου την Στωικην λεγω, ουδε την Πλατωνικην, και την Επικουρειον τε
και Αριστοτελικην' αλλ οσα ειρηται παρ έκαστη των αιρεσεων τουτων καλως,
δικαιοσυνην μετα ευσεβους επιστημης εκδιδασκούλα, τουτο συμπαν το ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ
φιλοσοφιαν φημι.

Clem. ALEX. Strom. Lib. l.

[ocr errors][merged small]

PUBLISHED BY B. J. HOLDSWORTH, 18, ST. PAUL'S CHURCH-YARD,

SOLD ALSO BY JOEIN ANDERSON, JUNIOR, AND
JAMES ROBERTSON AND CO. EDINBURGH ;
CHALMERS AND COLLINS, GLASGOW ;

AND R. M. TIMMS, DUBLIN.

H. Bryer, Printer, Bridge-street, Blacktriars, London.

O

217

[ocr errors]

Рлов.

A Sabbath among the Mountains: a Poem

85

Barton's Poetic Vigils

49

Beauchamp sur L'Indépendance de L'Empire du Brésil

286

Bingley's Biography of celebrated Roman Characters

84

Birt's Moral Government of God in the Dispensation of the Gospel vindi-

cated

508

Blacker's Memoir of the Operations of the British Army in India during

the Mahratta War of 1817, 1818, and 1819

528

Boys's Tactica Sacra

359

Brown's Exercises for the Young, on important Subjects in Religion

87

Bullock's Six Months' Residence and Travels in Mexico

140

Burnet's, Bishop, History of his own Time

481

Cary's Birds of Aristophanes

Catton on the Eternity of Divine Mercy established, and unconditional Re-

probation discarded, &c.

558

Chalmers's Sermons, preached in St. John's Church, Glasgow

154

Champollion's Précis du Systéme Hiéroglyphique des Anciens Egyptiens 330

Cole's Philosophical Remarks on the Theory of Comets

423

Coquerel's Tableaux de L'Histoire Philosophique du Christianisme, ou Etu-

des de Philosophie Religieuse

1

Correspondents, To,

574

Cottle's Strictures on the Plymouth Antinomians

508

Crowther's Critical Dissertation on Acts xvii. 30. &c.

452

Cunningham's Sermons

154

Dale's Tragedies of Sopbocles, translated into English Verse

289

Daniell's Meteorological Essays and Observations

133

Dibdin's Library Companion

417

Duncan's Travels through Part of the United States and Canada, in 1818

and 1819

79

Eighteenth Report of the Directors of the African Institution

275

Gambold's, the Rev. John, Works, with an Introductory Essay by Thomas

Erskine, Esq.

541

Godwin's History of the Common Wealth of England, from the Commence-

ment to the Restoration of Charles the Second

194

Graham's, Maria, Journal of a Voyage to Brazil and Residence there, in the

Years 1821, 1822, and 1823

385

Hall's Extracts from a Journal written on the coasts of Chili, Peru, and

Mexico, in 1820, 1821, and 1822

40

Harris's Natural History of the Bible

454

Heber's Life of the Right Rev. Jeremy Taylor, D.D.

17

whole Works of the Right Rev. Jeremy Taylor, D.D. Lord Bishop of

Down, &c.

17

Hervey's Australia, with other Poems

567

Hill's, Noah, Sermons

154

Hinton's Biographical Portraiture of the late Rev. J. Hinton

267

Hough's Reply to the Abbé Dubois on the State of Christianity in India 61

James's Christian Ministry

538

Johnson's Sketches of Field Sports as followed by the Natives of India 553

Typographia, or the Printer's Instructer

366

Jones's Charge to the Clergy of the Archdeaconry of Merioneth, July 1823 190

Journal of a Horticultural Tour through some parts of Flanders, Holland,

and the North of France, in the Autumn of 1817

560

[ocr errors]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »