Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[graphic]

PUBLISHED BY B. J. HOLDSWORTH, 18, ST

JULY-DECEMBE

[ocr errors]

TOV

[ocr errors]

SOLD ALSO BY JOHIN ANDERSON JAMES ROBERTSON AND CO. CHALMERS AND COLLINS,

AND R. M. TIMMS, DI

THE

Eclectic Review

MDCCCXXIV.

JULY-DECEMBER.

NEW SERIES.

VOL. XXII.

Φιλοσοφιαν δε ου την Στωικην λεγω, ουδε την Πλατωνικην, και την Επικουρειον τε
και Αριστοτελικην' αλλ οσα ειρηται παρ έκαστη των αιρεσεων τουτων καλως,
δικαιοσυνην μετα ευσεβους επιστημης εκδιδασκούλα, τουτο συμπαν το ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ
φιλοσοφιαν φημι.

Clem. ALEX. Strom. Lib. l.

LONDON:

PUBLISHED BY B. J. HOLDSWORTH, 18, ST. PAUL'S CHURCH-YARD,

SOLD ALSO BY JOEIN ANDERSON, JUNIOR, AND
JAMES ROBERTSON AND CO. EDINBURGH ;
CHALMERS AND COLLINS, GLASGOW ;

AND R. M. TIMMS, DUBLIN.

« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »